Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

Verdiwel,  Samen sterk

Lees meer

Nieuws

Samenwerken met gemeentelijk jongerenwerk in Nederland en Europa

Lees meer

Blogs van de voorzitter

Maandelijks schrijft Kitty de Laat, voorzitter van Verdiwel, een blog.
Bij haar afwezigheid wordt de blog door een bestuurslid geschreven.

Lees meer

Wat ons verbindt

Wat is er zo leuk aan aan Verdiwel ‘Verdiwel is een beroepsvereniging, een platform waar leden elkaar kritisch bevragen en elkaar inspireren.

Lees meer

Collega's

Collega in de schijnwerpers: Kitty de Laat

‘Het is beter voor iedereen om burgers niet vanuit hun problemen te benaderen, maar aan te spreken op hun kracht. Het sociaal werk is echt een vak! De professionals in welzijn en maatschappelijke dienstverlening beschikken over heel specifieke competenties, zoals het stimuleren van sociaal burgerschap en samen werken aan sociale stijging.

Lees meer