Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

Verdiwel,  Samen sterk

Lees meer

Nieuws

Maatschappelijke businesscase meerwaarde jongerenwerk

Lees meer

Zoeken naar de juiste bril

Blog Lydia Haverkort
maart 2017

Lees meer

‘Sociaal werk: toekomstbestendig en toekomstbehendig!’                    Verdiwel Jaarthema 2017

december 2016

Lees meer

Collega's

Collega in de schijnwerpers: Allart van Deventer

Lees meer