Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

Verdiwel,  Samen sterk

Lees meer

Nieuws

Professioneel jongerenwerk draagt bij aan doelen transformatie

Lees meer

Zoeken naar de juiste bril

Blog Lydia Haverkort
maart 2017

Lees meer

‘Sociaal werk: toekomstbestendig en toekomstbehendig!’                    Verdiwel Jaarthema 2017

december 2016

Lees meer

Collega's

Collega in de schijnwerpers: Dorine Folkertsma

Met haar basisdienstverlening en negen integrale interventies wil de nieuwe organisatie WELZIN in regio Eemland de eigenkracht, groepskracht en buurtkracht versterken. Zo ontstaat een veerkrachtiger samenleving, waarin professionals dicht bij de mensen werken, als een soort smeerolie functioneren en burgers zoveel mogelijk problemen zelf oplossen.

Lees meer