Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

Verdiwel,  Samen sterk

Lees meer

Nieuws

Jongerenwerk als preventiestrategie werkt!       

Lees meer

Blogs van de voorzitter

Maandelijks schrijft Kitty de Laat, voorzitter van Verdiwel, een blog.
Bij haar afwezigheid wordt de blog door een bestuurslid geschreven.

Lees meer

Wat ons verbindt

Wat is er zo leuk aan aan Verdiwel ‘Verdiwel is een beroepsvereniging, een platform waar leden elkaar kritisch bevragen en elkaar inspireren.

Lees meer

Collega's

Collega in de schijnwerpers: Dennis Duiker

MOvactor noemt zichzelf ‘een groeiende Maatschappelijke Onderneming’ die ‘sociale interventieprogramma’s levert in de gemeenten Nieuwegein en Woerden’. Welzijn Woerden is de maatschappelijke onderneming van MOvactor in Woerden. De organisatie levert twee soorten maatschappelijke ondersteuning: maatschappelijke zorg en ondersteuning van de civil society.

Lees meer