Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

Verdiwel,  Samen sterk

Lees meer

Nieuws

Nieuw instrument meet zelfredzaamheid jeugdigen en gezinnen

Lees meer

Zoeken naar de juiste bril

Blog Lydia Haverkort
maart 2017

Lees meer

‘Sociaal werk: toekomstbestendig en toekomstbehendig!’                    Verdiwel Jaarthema 2017

december 2016

Lees meer

Collega's

Collega in de schijnwerpers: Susanne Plass

We leren mensen zorgzaam te zijn voor zichzelf en voor elkaar, als doel op zichzelf én om te voorkomen dat zij in ernstige(re) problemen komen.’ Met deze ambitie sluit Tandem Welzijnsorganisatie aan bij de visie van de gemeente Nijmegen, die menselijke waardigheid centraal stelt, een stad zonder scheidslijnen wil zijn en een inclusieve samenleving moet worden die sociaal kwetsbaren insluit.

Lees meer