Leergang “Sociaal Werk Werkt!”    

Start leergang 12 oktober 2017

Gemeenten willen graag inzicht in de effecten van sociaal werk. En steeds meer welzijnsorganisaties willen die effecten aantonen met cijfers en/of storytelling. Als follow-up van de Thematranche Welzijn organiseren Sociaal Werk Nederland, Movisie en Verdiwel de Leergang “Sociaal Werk Werkt!” in samenwerking met Mike Hoogveld van de Holland Consulting Group. De Leergang omvat drie modules:

  • “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”;
  • “Impact en outcome sociaal werk”;
  • “Agile en dienend Leiderschap”.

Voor alle modules geldt dat ze goed aansluiten bij de vragen en ervaringen van de deelnemers. Daarom krijgen alle deelnemers tevoren een telefonische intake.
De eerste bijeenkomst is in oktober, de laatste in maart volgend jaar.

NB. De inschrijving is ondertussen gesloten. Er zijn plannen om de Leergang te herhalen. Nadere info volgt.