Najaarsworkshop met Marius Buiting, Marcel Spierts en Wim Schreuders

De bijeenkomst vindt plaats in de Observant in Amersfoort vanaf 10.30 uur

In de Observant in Amersfoort vindt vanaf vanaf 10.30 uur de Najaarsworkshop plaats. De workshop van Marius Buiting over governance is alleen bestemd voor leden van Verdiwel. Tijdens het middagprogramma zijn ook  managers en stafleden van de bij Verdiwel aangesloten organisaties  van harte welkom!

Aanmelden via info@verdiwel.n lNa aanmelding ontvangt u een bevestiging, een deelnemerslijst en een routebeschrijving.

Programma:

10.30 uur             Ontvangst met koffie en thee.

11.00 uur             ALV over termijnen van Kitty en Annabell.

11.15 uur             Marius Buiting verzorgt een workshop over de vraag hoe je komt tot adequaat toezicht door de RVT. Daarbij laat hij zich inspireren door het rapport “Tussen Besturing en Samenleving” van de Wetenschappelijke Adviesraad NVTZ. Centrale vraag is: Hoe vinden toezichthouders en bestuurders elkaar hierin?

12.30             Lunch.

13.00 uur             Wim Schreuders is ervan overtuigd dat we meer kunnen presteren tegen lagere kosten. Dan moet je tot prestatiedoorbraken komen. Schreuders is gespecialiseerd in verandermanagement. Reflecterend op zijn eigen ervaringen als voormalig topambtenaar bij Rijk (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) en gemeente Amsterdam (Dienst Werk en Inkomen) vertelt hij over vier rollen die je als bestuurder kunt spelen: die van entrepreneur, regisseur, innovator en inspirator.  Schreuders is auteur van het boek  “Meer door minder in het publieke domein”.

14.45 uur             Pauze.

15.15 uur             Onlangs verscheen de handelseditie van Marcel Spierts promotie onderzoek, getiteld “De stille krachten van de verzorgingsstaat”. Die stille krachten zijn de sociaal werkers. Spierts vertelt over veranderingen en constanten en gaat dieper in op professionaliteit, vakmanschap en ambachtelijkheid. Bovendien gaat hij in op de discussie over de generalist en de Professional.

16.30 uur             Borrel.