Maatschappelijke businesscase meerwaarde jongerenwerk

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelt Participe Advies een Maatschappelijke Businesscase (mBC) om de maatschappelijke resultaten van het jongerenwerk zichtbaar te maken. Dat vertelde Else Leih, directeur van Participe Alphen en bestuurslid van Verdiwel, op 11 september op de conferentie “Effectief Jongerenwerk – Winst voor Gemeenten”.  De mBC Jongerenwerk maakt effecten zichtbaar op de thema’s ‘jongerenwerk voorkomt zorg’ en ‘jongerenwerk draagt bij aan participatie van jongeren en sociale cohesie in de buurt’.

Deze effecten worden aannemelijk gemaakt, gekwantificeerd en indien mogelijk in geld uitgedrukt. Dat doet Participe Advies in nauwe samenwerking met Combiwel, ContourDeTwern, DOCI, De Schoor, Dynamo, Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland, Streetcornerwork en Xtra Welzijn. Allemaal organisaties die zijn aangesloten bij het lectoraat Youthspot van de Hogeschool van Amsterdam.