Nieuw instrument meet zelfredzaamheid jeugdigen en gezinnen

Hulptrajecten voor kinderen en gezinnen zijn steeds meer gericht op een toename van de zelfredzaamheid en het versterken van de eigen kracht, en niet alleen op het verminderen van problemen. Voor het in kaart brengen van zelfredzaamheid bij volwassenen zijn sinds enkele jaren instrumenten beschikbaar. Maar hoe breng je zelfredzaamheid van jeugdigen en gezinnen in kaart? Voor professionals die hiermee aan de slag willen, lanceerden het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Praktikon de Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ).
Lees hier het hele persbericht.