terug naar overzicht

Razend duo

image-2 In Gesprek
Jullie hadden hen wellicht al her en der voorbij zien komen: Roos van der Kooij en Monique Kuik.

 

Lef, tempo en moed: dat zit wel snor bij deze twee. En zo’n razend duo komt ook mooi van pas binnen Verdiwel, de beroepsvereniging voor bestuurders binnen het Sociaal Werk. De een is een fervent klimmer (Roos hangt van tijd tot tijd ondersteboven op een hoge Alp), de ander een stoere motormuis annex hardrijschaatser (Monique hijst zich, als afwisseling van het denkwerk, geregeld in haar leren motorpak of bindt haar Noren onder).

Monique heeft veel ervaring in het sociaal werk. Ze sloot haar studie Pedagogiek af met een onderzoek bij Combiwel, een welzijnsorganisatie in Amsterdam, over de samenwerking tussen welzijn en onderwijs, buigt zich in Den Haag over kansengelijkheid met het primair en voortgezet onderwijs en werkte jarenlang bij MeerWaarde, waar ze leiding gaf aan innovatieve oplossingen voor complexe sociale vraagstukken.
Roos is momenteel trainee bij BMC binnen het sociaal domein. Toen ze de oproep van Monique hoorde, zag ze een kans om diep dat sociaal domein in te duiken. “Roos viel meteen op, juist ook vanwege haar achtergrond kunst, cultuur en politiek en door de manier waarop zij in het leven staat. En dat is precies wat ik fijn vind: Roos brengt juist wat ánders in naast haar kennis van en interesse in het sociaal domein. En dat bevalt goed, we vullen elkaar mooi aan,” vertelt Monique.

Met het vertrek van Kees Neefjes leek het een goed moment om de koers van Verdiwel — ‘Breder kijken’ — verder aan te scherpen. De hamvraag: Hoe kan Verdiwel een toekomstbestendige vereniging worden en wat is daarvoor nodig? “Bij ons onderzoek gaan we uit van de basisopvatting dat sociaal werk ontzettend belangrijk is en vraagt om kwaliteit,” aldus Monique, “en daarbij komt dan de vraag hoe Verdiwel als beroepsvereniging voor bestuurders, kan ondersteunen bij het behalen, behouden, verbreden en verbeteren van die kwaliteit. Dat is precies waar Roos en ik nu naar op zoek zijn. Op dit moment interviewen we leden en niet-leden van Verdiwel over hun rol als bestuurder. Wat zij nodig hebben om zich geïnspireerd te voelen en hun leiderschapsrol als bestuurder beter te kunnen vervullen en daarmee het sociaal werk nog sterker te kunnen maken in een samenleving die steeds meer complexe vraagstukken kent. Hoe zij daarbij kennis en ervaringen willen delen en wat Verdiwel daarbij voor hen kan betekenen. Ook stakeholders zoals gemeenten, kennisinstituten, de brancheorganisatie, beroepsvereniging van andere branches en out-of-the-box gesprekspartners worden uitgedaagd om met ons mee te denken om zo nieuw perspectief toe te voegen.
“De samenleving vraagt om meer focus op preventie,” vervolgt Monique, “want dat is zo ontzettend belangrijk. Als je ziet wat er nu allemaal speelt in de wereld, de mentale gezondheidsproblemen die met name bij jongeren nu zo groot zijn, schulden en armoede… We moeten met elkaar de schouders eronder zetten en er voor zorgen dat mensen niet onderuitgaan.“

Roos vindt Verdiwel een mooie organisatie. “Het is een club van mensen die op een heel fijne en vriendelijke manier met elkaar omgaan. De sfeer is warm, persoonlijk en mensen zijn oprecht geïnteresseerd in elkaar. Die gezonde, professionele nieuwsgierigheid willen we gebruiken om nog meer mensen en organisaties te prikkelen. Hoe beter het sociaal werk wordt, hoe meer je wordt gezien als serieuze gesprekspartner.
Verdiwel is bij uitstek een lerende organisatie; dat zouden we nóg meer willen doorvoeren. We hebben nu ruimte om te kijken hoe we sociaal werk toekomstbestendiger kunnen maken en hoe zicht dat verhoudt tot Verdiwel. Een soort herijking, zonder te diskwalificeren wat er tot nu toe allemaal is gedaan, integendeel! Het is juist dankzij de weg die tot nu is bewandeld, dat we nu in staat zijn de koers nog nader te bepalen.”
Monique droomt van een florerende beroepsvereniging, die er echt stáát, binnen de dynamiek van alle veranderingen die op ons afkomen. “Dat mensen denken ‘dáár wil ik bij horen’. Ik ben in elk geval blij dat ik me er voor in mag zetten!

Ben je nieuwsgierig, wil je meer weten over ons onderzoek, of meedenken over leiderschap en het sociaal werk? We nodigen je van harte uit voor een kop koffie. Bel, app of mail ons: moniquekuik@verdiwel.nl / 06-14591580.

 

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Ons adagium is: Delen & Doen!
  • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
  • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
  • Verdiwel laat diversiteit floreren.
  • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
  • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie