Inloggen
home > kalender > detailweergave
Dit is aan u gericht.
Anonieme Homepage
Samenwerking Werk&Inkomen en sociaal werk
Toelichting:

Eerste bijeenkomst met vier koppels van directeuren of managers uit sociaal werk en werk & inkomen, koplopers in samenwerking tussen deze sectoren. De tweede bijeenkomst, met andere koppels, is op 13 juni. Hiervoor wordt nog een vierde koppel gezocht.

Deze 'koppelbijeenkomsten' vormen een verdiepingsslag na de bijeenkomst “Gluren bij de buren” die Divosa en Verdiwel in 2017 organiseerden. Deelnemers aan de bijeenkomsten op 3 april en 13 juni hebben zich na oproep aangemeld. Deze bijeenkomsten resulteren in een handreiking van Divosa en Verdiwel met tips om samenwerking tussen Werk &Inkomen en sociaal werk te bevorderen.

Wilt u meedoen met uw collega van Werk&Inkomen?

Meldt u aan bij Kees Neefjes.

                                           

Soort:
  Ter info
Locatie: 
Startdatum: 3 april 2018  Aan Outlook toevoegen
Starttijd:16:00
Eindtijd:18:00

Aanmeldingen/afmeldingen/reacties