Inloggen
home > kalender > detailweergave
Dit is aan u gericht.
Anonieme Homepage
Bouwen aan pedagogische community's
Toelichting:

Bouwen aan pedagogische community’s

Verdiwel en de Associatie voor Jeugd nodigen haar leden van harte uit voor deze gezamenlijke inspiratiesessie op 5 oktober!

Binnen het brede sociale domein zijn met de transformatie veranderingen die al ingezet waren, versneld. Centraal daarin staat de beweging van curatie naar preventie, meer hulp in gezinsverband, meer verbinding tussen informele en formele zorg en van individuele hulp naar collectieve arrangementen. Het streven om in de buurt, rondom scholen of kinderopvang,  het pedagogisch vermogen te versterken, vraagt van zowel sociaal werk als jeugdhulp inzet. En een gemeenschappelijk beeld over de bijdrage van eenieder. Er zijn veelbelovende innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden, op het snijvlak van jeugdhulp en sociaal werk.

 

Hoe versterken we dergelijke innovaties over de grenzen van deelsectoren heen? Dat is de centrale vraag op de inspiratiesessie – bouwen aan pedagogische community’s - die de Associatie voor Jeugd en Verdiwel op 5 oktober samen organiseren voor hun leden. We willen verkennen hoe we de samenwerking tussen jeugdhulp en sociaal werk verder vorm kunnen geven.

 

 

Programma

Het programma start met de presentatie van twee inspirerende good practices. JIM is een initiatief van jeugdhulp om informele support voor een jongere/gezin te organiseren. MBC Jongerenwerk is een voorbeeld uit het sociaal werk, waaruit helder wordt wat de meerwaarde is van een gemeenschappelijke inzet.

 

JIM Werkt

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals.

 

Maatschappelijke Business Case Jongerenwerk

Uit deze MBC Jongerenwerk van Participe Advies en het lectoraat Youthspot van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat investeren in jongerenwerk leidt tot een besparing van 45 miljoen euro aan zorgkosten.  Daarbij gaat het onder meer om samenwerking tussen jongerenwerk en jeugdhulp.

 

Inleider en gespreksleider Ferenc van Damme

Communicatiestrateeg, beleidsontwikkelaar en dwarsdenker Ferenc van Damme houdt een inleiding over innovaties en nieuwe vormen van samenwerking tussen jeugdhulp en sociaal werk.

Met de deelnemers gaat hij in gesprek over:

  • Hoe versterken we de beweging van curatie naar preventie?
  • Hoe trekken we samen op in het bouwen van pedagogische community’s (rondom scholen/kinderopvang, in buurten)?
  • Hoe leggen we zoveel mogelijk regie bij die gezinnen?
  • Hoe kunnen we samenwerking versnellen en blokkades tackelen?

 

Ferenc van Dam is beleidsontwikkelaar Participatie bij de provincie Overijssel en winnaar van de Galjaard Prijs 2016 voor beste communicatie in de non-profit sector.

 

Aanmelden leden Verdiwel via keesneefjes@verdiwel.nl

 

Verdiwel                                                                                                           Associatie voor Jeugd

Greet Bouman                                                                                                 Marenne van Kempen

René Verkuylen                                                                                               Gerrit Jan Hoogeland

Kees Neefjes                                                                                                    Gerdi Meyknecht

Soort:
  Uitnodiging
Locatie:De Observant, Amersfoort
Startdatum: 5 oktober 2018  Aan Outlook toevoegen
Starttijd:10:00
Eindtijd:13:00

Aanmeldingen/afmeldingen/reacties