Inloggen
home > kalender > detailweergave
Dit is aan u gericht.
Anonieme Homepage
Najaarsworkshop 'Niet stagneren, maar samen sturen!'
Toelichting:

Najaarsworkshop “Niet stagneren, maar samen sturen!”

Voor leden én/of managers/medewerkers!

 

De samenleving verandert steeds sneller. Organisaties die de aansluiting op de samenleving willen houden of versterken, veranderen eveneens steeds sneller. Volgens Anke Siegers zitten we in een kantelperiode: een tijdperk van turbulentie en onzekerheid. Maar ook kennisontwikkeling gaat steeds sneller. Professionals zijn dragers van deze kennis. Omdat alles sneller verandert en zij langer door moeten werken, lopen zij het risico in hun werk te stagneren. Hoe pak je stagnatie aan en hoe kun je die voorkomen? Daarover verzorgt hoogleraar organisatiekunde Mathieu Weggeman een workshop. Anke Siegers verzorgt een workshop over de vraag hoe welzijnsorganisaties zich het best kunnen verhouden tot de kanteling van het sociale domein. Wat is de beste koers voor welzijnsorganisaties? En voor Verdiwel al s beroepsvereniging? Daarover gaat Siegers in gesprek met de deelnemers aan de Najaarsworkshop:  leden én/of managers/medewerkers!

 

Conceptprogramma

10.00 uur             Ontvangst

10.30 uur             Workshop “Stagnatie van professionals: aanpakkenen voorkomen!”

Door prof. dr. Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, gespecialiseerd in kennis- en innovatiemanagement.

Kennisontwikkeling gaat steeds sneller en hetzelfde geldt voor kennis veroudering. Professionals zijn de dragers van deze kennis. Tegelijkertijd gaan die professionals op hogere leeftijd met pensioen.  Hun loopbanen duren langer. Door deze ontwikkelingen is het risico van stagnatie van professionals groot. In hun boek “Stagnatie van professionals” zetten Ron van de Water en Mathieu Weggeman uiteen wat daar tegen te doen is. Tijdens het Verdiwel College op 21 maart ging De Water vooral in op preventie. Professor dr. Mathieu Weggeman zal vooral ingaan kennismanagement en op de aanpak van stagnatie, maar ook belangrijke preventieve mogelijkheden belichten.

 

12.30 uur             Lunch

 

13.30 uur             Presentaties van enkele praktijkinnovaties

                            Nadere info volgt in augustus

 

14.15 uur             Workshop “Samensturing met burgers en cliënten”

Door Anke Siegers, organisatiepsycholoog, kantelaar en conflictbemiddelaar, gespecialiseerd in thema’s als zelfsturing, burgerparticipatie en eigenaarschap in jeugdzorg en de Wmo.

Volgens Siegers zitten we in een kantelperiode van turbulentie en onzekerheid. We lopen vast in het oude systeem, omdat mensen niet minder willen dat anderen voor ze bepalen. Tegelijkertijd is er nog onvoldoende ruimte voor eigen kracht. Er vindt een machtsverschuiving plaats: ‘We kantelen naar samenwerking en gelijkwaardigheid in de samenleving,’ constateert Siegers. Zij ziet nieuw perspectief in samensturing met burgers en cliënten.  Hoe doe je dat? Wat betekent dit voor organisaties voor sociaal werk?  En voor Verdiwel als beroepsvereniging?

 

17.00 uur             Borrel

               

 

Soort:
  Uitnodiging
Locatie:Amersfoort of Utrecht, wordt begin augustus bekend gemaakt
Startdatum: 19 september 2018  Aan Outlook toevoegen
Starttijd:10:00
Eindtijd:17:00

Aanmeldingen/afmeldingen/reacties