Inloggen
home > kalender > detailweergave
Dit is aan u gericht.
Anonieme Homepage
Tweede inspiratiesessie
Toelichting:

Uitnodiging Tweede Inspiratiesessie

Bouwen aan pedagogische community’s

van curatie naar preventie

jeugdhulp en sociaal werk trekken samen op

30 november 2018, van 10.00  - 13.00 uur (inloop vanaf 9.30) Inclusief lunch

In nader bekend te maken accommodatie in Utrecht

 

 

 

 

 

Een bruisende bijeenkomst waar veel energie vrijkwam. Zo kunnen we de Inspiratiesessie die de Associatie voor Jeugd en Verdiwel op 5 oktober in De Observant in Amersfoort organiseerden kort samenvatten. Centrale vragen tijdens die eerste sessie waren:

  • Hoe realiseren we pedagogische community’s en realiseren we de omslag van curatie naar preventie?
  • Hoe leggen we zoveel mogelijk regie bij de gezinnen?
  • Welke innovaties zijn er en hoe versterken we die?
  • Hoe komen we tot een nieuw samenspel tussen jeugdhulp en sociaal werk?

Zo’n veertig leden van de Associatie voor Jeugd en Verdiwel zochten samen naar antwoorden op deze vragen onder leiding van communicatiestrateeg Ferenc van Damme.

 

Geen wonder dat iedereen het er over eens was: er moet een tweede sessie komen: een ontwerp-sessie.

Niet alleen voor deelnemers aan de eerste sessie: alle leden van de Associatie voor Jeugd en Verdiwel zijn van harte uitgenodigd. Sterker nog: u kunt zich laten vergezellen door een directeur of manager van uw eigen organisatie of een stakeholder. Een directeur van een organisatie voor wijkteams bijvoorbeeld. Of een bestuurder van de GGD. Ook in deze sessie stimuleert Ferenc van Damme de deelnemers om samen tot nieuwe inzichten en nieuwe vormen van samenwerking te komen.

 

Programma

09.30 uur       

Inloop met koffie en thee.

 

10.00 uur       

Opening door Marenne van Kempen en Greet Bouwman en kennismakingsrondje.

 

10.10 uur           

Samen ontwerpen: formuleren van een betekenisvolle vraag.

Als we samen pedagogische community’s willen versterken en een omslag maken van curatie naar preventie, hoe doen we dat samen? 

Onder leiding van Van Damme zoeken we samen naar het formuleren van een gemeenschappelijke vraag. Wat is urgent en waarvoor hebben we de inzet van beiden nodig?

Ter inspiratie: Pitch over tot maatjes getrainde vrijwilligers in sociaal werk.

“Overtuiging, passie en écht samen” door Ferenc van Damme.

 

10.50 uur       

Deelnemers gaan in gemixte groepen aan de slag. Zij zoeken naar nieuwe antwoorden op de centrale vraag: concrete stappen die we samen kunnen zetten in de eigen regio; wat is daarvoor nodig?

 

11.30 uur       

Pauze.

 

11.45 uur       

Pitches van uitkomsten uit de vorige ronde. Onder leiding van Ferenc van Damme trekken we conclusies uit deze bijeenkomst en besluiten we: Hoe verder?

 

12.45 uur       

Afsluiting en lunch

 

Aanmelden leden Verdiwel via keesneefjes@verdiwel.nl 

 

 

 

 

Verdiwel                                                                                            Associatie voor Jeugd

Greet Bouman                                                                                  Marenne van Kempen

René Verkuylen                                                                                 Gerrit Jan Hoogeland

Kees Neefjes                                                                                      Gerdi Meyknecht

 

 

Soort:
  Uitnodiging
Locatie:Utrecht of omgeving
Startdatum: 30 november 2018  Aan Outlook toevoegen
Starttijd:09:30
Eindtijd:13:00