Inloggen
home > kalender > detailweergave
Dit is aan u gericht.
Anonieme Homepage
Verdiwel College "Systematisch werken aan complexe veranderingsprocessen"
Toelichting:

Hoe kom je tot constructieve betrekkingen en productieve werkprocessen als de samenwerking schuurt en doelen niet worden gehaald? Dat is de centrale vraag in het Verdiwel College van Marijke Spanjersberg op woensdagmiddag 6 maart in De Observant in Amersfoort. Voorafgaand aan het College verzorgt Marc Schats van de PIWGroep de pitch “Implementatie concept Positieve Gezondheid in Sittard-Geleen”.

 

Marijke Spanjersberg is ervan overtuigd dat de meeste mensen houden van hun werk. Het geeft zin en betekenis. Uitdaging en waardering. Structuur en zekerheid. Maar soms verdwijnt dit naar de achtergrond. Bijvoorbeeld omdat je met elkaar bent beland in zich steeds maar herhalende discussies over noodzakelijke veranderingen. Of omdat je andere partijen maar niet op één lijn krijgt. Haar boek “Systeemdenken in de praktijk” gaat over het toepassen van systeem therapeutische principes en interventies in het organisatieadvieswerk. In het Verdiwel College koppelt Spanjersberg het systeem-theoretisch gedachtengoed aan een oplossingsgerichte benadering. Bij moeizame veranderingsprocessen, wankelend vertrouwen in de lijn, teams waar de rek eruit is en bij haperende collegiale samenwerking zoekt Spanjersberg naar mogelijkheden om constructieve en productieve betrekkingen te creëren. Spanjersberg interviewt bestuurslid Bart van der Neut over een concrete casus. Deze bijeenkomst biedt de gelegenheid om het systeem-theoretische gedachtengoed  direct toe te passen op een situatie uit de eigen praktijk, ongeacht of het daarbij gaat om een intern of een extern samenwerkingsvraagstuk.

Marijke Spanjersberg is opgeleid als psycholoog en werkte bij de overheid, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Zij is verbonden aan de associatie onswerk.nu en treedt daarnaast veelvuldig op als spreker of gastdocent in leiderschapstrajecten van onder andere SIOO, De Baak en Avicienna. 

 

Voorafgaand aan het Verdiwel College verzorgt Marc Schats van de PIWGroep in Geleen de pitch 

“Implementatie concept Positieve Gezondheid in Sittard-Geleen”.

Na afloop van  het College is er een borrel.

Soort:
  Ter info
Locatie:De Observant in Amersfoort
Startdatum: 6 maart 2019  Aan Outlook toevoegen
Starttijd:13:30
Eindtijd:16:30