Inloggen
home > kalender > detailweergave
Dit is aan u gericht.
Anonieme Homepage
Uitnodiging Verdiwel Voorjaarsworkshop
Toelichting:

Uitnodiging Verdiwel Voorjaarsworkshop

“Wijken van de toekomst; een sterke sociale basis”

woensdag 10 april

in De Observant in Amersfoort

Ontvangst vanaf 9.30 uur. Start programma 10.00 uur. Met lunch. En borrel vanaf 16.30 uur.

Deelnemersbijdrage: € 100,- per persoon.

 

 

Programma

9.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

 

10.00 uur

 • Welkomstwoord door Verdiwel voorzitter Greet Bouman.
 • Pitch “Sterke sociale basis in Amersfoort” door Inge Wellecomme van Welzin Amersfoort

Welzijn Amersfoort maakt deel uit van “Indebuurt033”, dat het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort coördineert. Iedere wijk heeft een buurtbestuur dat bestaat uit minimaal 50% inwoners en maximaal 50% professionals uit de wijk. Het voorzieningenniveau aan activiteiten in wijken moet het voor wijkteams mogelijk maken om af te schalen.

 • Pitch ABCD-methode door een ander lid van Verdiwel. Wie wil?!?!?!

 

10.30 uur

Workshop “Niet behandelen, maar begeleiden en socialiseren in sociale basis”

door Hans van Ewijk, em. professor (Universiteit voor Humanistiek) en buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Tartu in Estland.

 • Ons leven wordt complexer en we leven met steeds meer onzekerheden. Bovendien stellen steeds meer eisen aan onszelf en aan de samenleving. Voor grote groepen kwetsbare Nederlanders wordt de samenleving te ingewikkeld, zoals mensen met een lichtverstandelijke beperking, met ggz-problematiek, stoornissen als autisme en dergelijke. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met problemen uit achterstandswijken in de jeugdzorg of het justitiële circuit terecht komen en kinderen met problemen uit voorstandswijken eerder in de ggz.
 • De uitgaven in specialistische (jeugd)zorg en hulpverlening zijn de afgelopen jaren steeds verder gestegen, terwijl de investeringen in de sociale basis op hetzelfde niveau bleven. Genoemde kwetsbare doelgroepen zijn volgens Van Ewijk gebaat bij goede voorzieningen in de sociale basis. Daarin moeten samenwerkende organisaties niet behandelen, maar begeleiden en socialiseren (mensen leren leven met een stoornis of een beperking). ‘Er is een groeiende behoefte aan ondersteuning, lichte begeleiding en socialisering in plaats van aan diagnostiserende, protocolliserende, institutionele aanpakken,’ aldus Van Ewijk. Hier liggen volgens hem grote uitdagingen voor organisaties voor sociaal werk en hun samenwerkingspartners!

 

12.00 uur

Lunch

 

13.00 uur

Workshop “Zichtbaarheid Sociale Basis”

door Berny de Vries, Social Innovator WijkConnect.com

 • Alles wat er nodig is in een wijk, is er al. Een goede infrastructuur van activiteiten, initiatieven en talenten kan bijdragen aan de Sociale Basis in een wijk. Maar hoe wordt het zichtbaar? En wie heeft de verantwoordelijkheid hiervoor; gemeente, sociaal werk of bewoners zelf? In deze workshop maakt u kennis met het Wijk Informatie Model dat ontwikkeld is in Utrecht. Berny de Vries van WijkConnect deelt de 6 offline- en online principes hoe informatie over de Sociale Basis toegankelijk wordt voor iedereen. Met voorbeelden leer je dit zelf opzetten en het Model te gebruiken in inkoop- en verantwoording gesprekken met gemeente. 
 • Later dit jaar biedt WijkConnect in samenwerking met Verdiwel en Sociaal Werk Nederland een training aan voor managers/medewerkers van organisaties voor sociaal werk om met dit Wijk Informatie Model te kunnen werken. In deze training komen aan bod:
  • Verzamelen: welke type informatie hoort thuis in de Sociale Basis?
  • Structureren: hoe structureren we deze informatie en verbinden we wat er al is?
  • Beheren: hoe houden we dit op een onderhoudsvrije manier actueel en betrouwbaar?
  • Delen: via welke kanalen kunnen we informatie zó delen, dat we alle doelgroepen bereiken?
  • Verbinden: welke verbindingen kunnen ontstaan bij een goede Zichtbare Sociale Basis?

 

13.45 uur

Verdiepingsbijeenkomst

Met Greet Bouman als gespreksleider

 • Op 13 maart ontving secretaris generaal Erik Gerritsen van het ministerie van VWS een delegatie van Verdiwel om met elkaar van gedachten te wisselen over de transformatie van het sociaal domein. Leden van Verdiwel brachten successen, kansen en knelpunten naar voren. Gerritsen gaat vaak op werkbezoek en neemt graag deel aan ‘lastige’ gesprekken met ambtenaren of wethouders om hen te overtuigen dat het ‘wèl kan’. Hij gaf adviezen als: durf hulp te vragen; droom groot maar deel plannen op in kleine stapjes om meteen al resultaat te halen; begin waar positieve energie is. En vooral: ‘Het kan allemaal!’ en ‘Het wordt al ergens gedaan, maar het i nog niet het nieuwe normaal’. Ga het gesprek aan met alle betrokkenen en zoek samen naar oplossingen. Creëer proeftuinen en leeromgevingen.
 • Kunnen wij met deze adviezen van Gerritsen uit de voeten?
 • Welke ervaringen kunnen we delen?

 

14.40 uur

Pauze

 

15.00 uur

Workshop “Data en Business Intelligence”. 

Door Arjan van Liere, directeur van Present Media en oprichter van 8TING

 • Arjan van Liere verzorgde in november vorig jaar het webinar “Digitaal wanneer het kan en face-to-face wanneer nodig”. Nog steeds te zien via deze link. In dat webinar kwam het mogelijk gebruik van data om sociaal werk effectiever en efficiënter te maken aan de orde. In deze workshop staat dit thema centraal.
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen Coolblue en het sociaal domein? Meer dan je denkt! Dezelfde (marketing/psychologische) principes, platforms en datasturing werken in de praktijk. Het is wetenschappelijk bewezen dat datasturing helpt om cliënten beter te ondersteunen en medewerkers meer span of control en grip op hun werk te  laten krijgen. In de workshop neemt Van Liere jullie mee in de mogelijkheden van data / BI in de praktijk, zowel voor medewerkers op de werkvloer als voor management. Met veel voorbeelden, ervaringen en tips!
 • Arjan van Liere werkte jarenlang als adviseur voor grote commerciële organisaties als verzekeraars en retailers op het snijvlak van bedrijfsvoering, marketing en technologie. Sinds 2015 zet hij zijn ervaring en kennis in voor optimalisatie van organisaties in het sociaal domein. Van Liere is directeur van Present Media en is commissaris of zit in de raad van advies van meerdere maatschappelijk organisaties.

 

16.30 uur

Borrel

 

Toelichting deelnemersbijdrage

Tot vorig jaar organiseerde Verdiwel elk jaar de tweedaagse Voorjaarsworkshop. Uit een ledenpeiling bleek dat een meerderheid van de leden wel een meerwaarde van een tweedaagse ziet, maar dat het voor veel leden lastig blijkt om daarvoor twee opeenvolgende dagen in de agenda vrij te houden.

Daarom besloot het bestuur tot een eendaagse Voorjaarsworkshop én een eendaagse Najaarsworkshop. De kosten van de tweedaagse (€ 599,- voor inleiders, overnachting, maaltijden en drankjes) werden altijd door deelnemers betaald. Die zijn altijd buiten de contributie gehouden, zodat alleen deelnemers zelf de kosten van de tweedaagse betalen.

De deelnemersbijdrage voor de ééndaagse Voorjaarsworkshop bedraagt € 100,- als bijdrage voor het programma, accommodatie, koffie/thee/frisdrank, lunch en een borrel.

 

Doe je mee? Meld je aan via keesneefjes@verdiwel.nl

 

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van Verdiwel zelf. Dus niet voor hun managers/medewerkers.

Locatie:De Observant in Amersfoort
Startdatum: 10 april 2019  Aan Outlook toevoegen
Starttijd:09:30
Eindtijd:17:30