Inloggen
home > kalender > detailweergave
Dit is aan u gericht.
Anonieme Homepage
Najaarsworkshop
Toelichting:

Partnerschap met gemeente, talanttalentmanagement en Positieve Gezondheid & Leefomgeving

Dat zijn de hoofdthema’s van de Verdiwel Najaarsworkshop 2019, die op vrijdag 13 september plaats vindt bij The Colour Kitchen aan de Oude Gracht in Utrecht. Voorafgaand aan de Najaarsworkshop houden we een korte ALV. Op de agenda staan de Jaarrekening 2018 en een voorstel over een meerhoofdig lidmaatschap van Verdiwel.

 

Daarna volgen de Verdiepingsbijeenkomst “Partnerschap met gemeenten” en de workshop “Talentontwikkeling van leiders” door Kees Gabriëls, schrijver van “De talentmanager”.

Na de lunch en een stadswandeling met een observatieopdracht volgt de workshop “Positieve Gezondheid en leefomgeving” door Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut.

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

programma

09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur: ALV over Jaarrekening en meerhoofdig lidmaatschap

10.10 uur:  Verdiepingsbijeenkomst “Partnerschap met gemeenten” met strategische aftrap door enkele leden, over vragen als: 

 • Hoe communiceer of onderhandel je met gemeenten over meer preventie en minder (jeugd)zorg zonder irritatie op te wekken bij gemeenten, die bovendien vaak nog erg verkokerd zijn?
 • In hoeverre kun je partner van een gemeente zijn bij de transformatie of de omslag van curatie naar preventie, van individuele naar collectieve arrangementen?
 • Gemeenten voelen zich vaak eindverantwoordelijk. Veel ambtenaren zijn bang controle te verliezen. Hoe ga je hiermee om?
 • Hoe kom je samen tot beleidsontwikkeling in partnerschap?

11.30 uur: Workshop “Talentontwikkeling van leiders” door Kees Gabriëls, die vragen beantwoordt als:

 
 
 • Hoe ontwikkel je optimaal je persoonlijke talent als leider?
 • Hoe bevorder je talentonwikkeling binnen je organisatie?
 • Welke ‘draken’ kun je tegen komen en hoe bestrijd je die?
 • Welke energieverhogende principes kun je toepassen?

13.00 uur: Lunch en stadswandeling met observatieopdracht.

14.00 uur: Workshop “Positieve Gezondheid en leefomgeving” door Sjef Staps.

 • Samen met Machteld Huber ontwikkelde Sjef Staps het “Integraal model voor Positieve Gezondheid Leefbaarheid” op basis van Machtelds concept Positieve Gezondheid en het vertrouwde spinnenweb met zes thema’s en bijbehorende indicatoren. Een handig model voor organisaties voor sociaal werk om samen met bewoners, partners en de gemeente de straat of de wijk gezonder te maken. In de breedste zin van het woord.
 • Er worden enkele concrete praktijkvoorbeelden gepresenteerd en de deelnemers gaan met concrete opdrachten aan de slag.

16.30 uur: Borrel

 

Voor het dagprogramma van de Najaarsworkshop met lunch en borrel geldt een eigen bijdrage van honderd euro.

Locatie:The Colour Kitchen Utrecht
Startdatum: 13 september 2019  Aan Outlook toevoegen
Starttijd:09:30
Eindtijd:16:30