Inloggen
home > kalender > detailweergave
Dit is aan u gericht.
Anonieme Homepage
Webinar “Hoe verzilvert sociaal werk nieuwe kansen na coronacrisis?
Toelichting:

Webinar “Hoe verzilvert sociaal werk nieuwe kansen ná coronacrisis?”

De uitkomsten van het webinar “Sociaal werk na Coronacrisis” worden gebruikt als input voor dit webinar. Inleider is verandermanagementexpert Arend Ardon van the Change Studio en auteur van

de bestseller “Ontketen vernieuwing!”. Ardon is gespecialiseerd in veranderen en vernieuwen. Centrale vragen in dit webinar zijn: Hoe kan het sociaal werk ná de coronacrisis nieuwe kansen verzilveren? Welke veranderingen daarvoor nodig?

 

Ardon verzorgt korte inleidingen over drie thema’s waarover hij vervolgens in gesprek gaat met een forum van vijf leden van Verdiwel. Deze thema’s zijn: Verlangen, Vertragen en Versnellen.

 

1 Verlangen

Iedere onstuitbare verandering begint met verlangen: wie willen we zijn, wat willen we betekenen? Een mooi moment om die vraag te stellen. En welk klimaat streven we met elkaar na straks na Corona? Hoe willen we samenwerken, vernieuwen, leiderschap invullen? Welke positieve ontwikkelingen willen we vooral vasthouden? Op de achtergrond speelt de vraag welke ruimte gemeentes ons laten en welke nieuwe samenwerkingen en verbindingen ontstaan.

 

2 Vertragen

Technische veranderingen zijn de gemakkelijkste. Bijvoorbeeld de verandering om met nieuwe software te gaan werken of de organisatie anders te organiseren. Dat is dode materie. Maar de echte verandering zit natuurlijk altijd in ons gedrag: passen al onze gewoontes (nog) bij ons verlangen? Welke gewoontes hebben we in de loop der tijd ontwikkeld? Hoe ontstaan gewoontes? Hoe herken je ze? Hoe weet je of ze disfunctioneel zijn? Wat vraagt het breken met disfunctionele gewoontes van ons (binnen onze organisatie en in interactie met stakeholders)?

 

3 Versnellen

Onder ogen zien van disfunctionele gewoontes is essentieel voor echte vernieuwing. Het herkennen van positieve uitingen van ons verlangen net zo zeer. In de Corona tijd kwamen veranderingen redelijk gemakkelijk van de grond, die daarvoor moeilijk waren. Welke vlammetjes zien we al? Hoe kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen we die vergroten? En hoe kunnen we een positieve flow creëren en ingezette beweging doorzetten? 

 

De forumleden zijn: Greet Bouman (Stimenz, Apeldoorn en voorzitter Verdiwel), Jessica van der Bilt – Wulder (Stichting Netwerk, Hoorn(, Anita Keita (Versa Welzijn, Hilversum), Trix Cloosterman (Welzijn de Meierij, bestuurslid Verdiwel) en Gerard Boekhoff (De Schoor, Almere).

 

Dit webinar vindt plaats op 27 augustus van 14.00 tot 15.00 uur en is daarna als uitzending te zien via https://youtu.be/oAPCLvhoSDs

Locatie:Stimenz, Apeldoorn
Startdatum: 27 augustus 2020  Aan Outlook toevoegen
Starttijd:14:15