Inloggen

Halen en brengen bij VWS

Op bezoek bij secretaris generaal Erik Gerritsen

Met dat brengen zit het wel goed als je met Erik Gerritsen afspreekt. Graag deelt hij zijn inzichten en ervaringen. Hij heeft veel brede ervaring als gemeentesecretaris in Amsterdam, bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Ansterdam (BJJA) en nu heeft hij als secretaris generaal de dagelijkse leiding op het ministerie van VWS en is hij het eerste ambtelijke aanspreekpunt voor minister Hugo de Jonge. Op 13 maart ontving hij een delegatie van 16 leden van Verdiwel in de Ministerszaal van VWS. Gevleugelde uitspraken van Gerritsen zijn: ‘≠waarstaatdat?’, ‘Het kan allemaal!’ en ‘Het wordt al ergens gedaan, maar het is nog niet het nieuwe normaal’.

Ontwrichtende Digital Civil Revolution

Vereist nieuw maatschappelijk leiderschap   

 

We zitten midden in de Digital Civil Revolution, die burgers meer kennis en informatie, publieke en politieke invloed geeft en meer mogelijkheden om zicht te organiseren. Deze revolutie transformeert het medialandschap, de publieke opinie, het politieke debat en de rol van bedrijven en de staat ten opzichte van burgers. Markten, de politiek, de democratie en publieke diensten kunnen ontwricht raken. Aldus Steven de Waal in zijn nieuwe, in het Engels geschreven boek “Civil Leadership as the Future of Leadership”. Hij pleit voor nieuwe vormen van maatschappelijk leiderschap.

Verslag Verdiwel College 'Systemisch werken aan complexe veranderingsprocessen'

Greet Bouman volgde een opleiding aan de Avicenna Academie voor Leiderschap. ‘Op de dag dat Marijke Spanjersberg een workshop verzorgde, was ik op de afscheidsreceptie van Paul Blokhuis. Hij was wethouder in Apeldoorn en is nu staatssecretaris bij VWS. Ik hoorde hele goede reacties op die workshop van Marijke. Haar boek is een aanrader! Een goede analyse met herkenbare cases.’ Op 6 maart verzorgde Spanjersberg  het Verdiwel College over systeemisch werken. Deelnemers gingen mat casuïstiek aan de slag. Voorafgaand aan het College verzorgde Marc Schats een pitch over hoe zijn organisatie werk maakt van Positieve Gezondheid.

Lees hier het hele verslag

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
mei 2019
juni 2019
Collega in de schijnwerpers
Annelies Möhlmann

Maatschappelijk werkers en opbouwwerkers van Maatschappelijk Welzijn in Coevorden werken goed samen. 

Met elkaar en met partners in de sociale teams.  ‘Onze organisatie is klein en zo plat als een dubbeltje, waardoor iedereen zich verantwoordelijk voelt,’ zegt directeur-bestuurder Annelies Möhlmann. ‘Als kleine organisatie kun je heel daadkrachtig zijn.’ Zij is trots op Het Relatiehuis, waar mensen terecht kunnen met relatieproblemen, opvoedproblemen en hun scheiding zodanig kunnen regelen dat kinderen daarvan niet de dupe worden.

 

Lees verderJaarthema 2018

PITemPower

Verdiwel Jaarthema 2018

 

PITemPower is het jaarthema van Verdiwel in 2018. De transformatie van het sociale domein is volop gaande. Leden van Verdiwel ervaren dat preventie werkt. Dat ons werk ervoor zorgt dat inwoners meer samen doen en minder individuele hulp nodig hebben. Dat het dus lukt om zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners te versterken. Maar veel gemeenten hebben het de afgelopen jaren zo druk gehad met de invulling van nieuwe taken, dat ze onvoldoende toekwamen aan investeren in nieuwe vormen van preventief werken. Dat blijkt ook uit de Monitor Sociaal Domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Nieuws
imageStijging aantal maatwerktrajecten door sociaal wijkteams
Sociaal wijkteams leiden niet tot afschaling van Wmo-zorg, maar tot een stijging van het aantal maatwerktrajecten van maar liefst 14 procent! Dat is een gemiddeld cijfer. In gemeenten waar aanbieders ......
Lees verder >
imageDenktank Preventief Kinderwerk
Kinder- en jongerenwerkers houden zich niet alleen bezig met ontspanning en vorming, maar ook met gedragsbeïnvloeding van kinderen en ouders. Zij verbinden kinderen en ouders met de samenleving en spelen ......
Lees verder >
imageWorkshop “Toezichthouder en bestuurder: wie doet wat?” door Paul Ansems
Hoe kom je als directeur of directeur-bestuurder tot een goede rolverdeling met je Raad van Toezicht (RvT)? Dat is de centrale vraag van deze workshop, die Paul Ansems van ONYX4People ......
Lees verder >
imageVoorjaarsworkshop “Wijken van de toekomst; een sterke sociale basis”
Het sociaal domein transformeert tot een sterke sociale basis. Met wijken van de toekomst. Hans van Ewijk betoogt dat we in die sociale basis minder moeten behandelen, maar veel meer ......
Lees verder >
imageDe WijkAgenda als katalysator voor verbinding
Iedereen kan zich een voorstelling maken van een WijkAgenda. Een WijkAgenda is een middel om een overzicht te krijgen van wat er wordt georganiseerd in buurt, dorp of wijk. Maar ......
Lees verder >

Opname Verdiwel Lezing 'Positieve gezondheid organiseren' door Machteld Huber

Door hevige sneeuwval en files meldde bijna één derde van de leden die zich eerder hadden aangemeld toch weer af voor de Verdiwel Lezing op 22 januari. Daarom is enkele uren voor aanvang van de Lezing een cameraman ingeschakeld om de Lezing tevens als Webinar te kunnen aanbieden. Daar kunnen je managers/medewerkers ook profijt van hebben.

 

 

Kijk hier naar de opname.

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Tweede Inspiratiesessie levert twaalf innovatieve ideeën op!

Jeugdzorg en sociaal werk kunnen elkaar versterken en samen meer preventie bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door gezamenlijke combinaties van professionele en vrijwillige inzet. Dat is de belangrijkste conclusie  van de tweede Inspiratiesessie “Bouwen aan pedagogische community’s” die de Associatie voor Jeugd en Verdiwel op 8 februari organiseerden. 

Greet Bouman belichtte acht praktijkvoorbeelden uit haar eigen organisatie Stimenz, waaronder Opstap, Hfftig en MaatjesApeldoorn. Stimenz biedt ook Home-Start aan. Deze aanpak wordt al jaren zowel in de jeugdhulp als in het sociaal werk uitgevoerd.

Zes groepen deelnemers brainstormden over mogelijke innovaties en elke groep presenteerde er twee. Variërend van een gezamenlijke inzet van vrijwilligers tot een proeftuin of een vrijplaats met een faciliterende cultuur en veel ruimte voor burgers. Een schat aan innovatieve ideeën om als jeugdhulp en sociaal werk samen de slag van curatie naar preventie te maken.

Lees hier het hele verslag

Bijeenkomst 'Werken aan duurzame oplossingen' met sg Erik Gerritsen op ministerie VWS

‘In de transformatie van het sociaal domein gaat het bijna altijd over domeinen die willen samenwerken. Jullie zien belemmeringen, maar mijn stelling is: het kan allemaal al. Als jullie merken dat het niet zo is, meld dat dan aan ons. Dan bezinnen wij ons daarop.’ Aldus Erik Gerritsen, secetaris-generaal van het ministerie van VWS, die op 13 maart in de Ministerskamer met een delegatie van Verdiwel in gesprek ging over duurzame oplossingen voor de transformatie van het sociaal domein. Zijn optimisme en doortastendheid werken aanstekelijk.

Voorafgaand vond onder de deelnemers een emaildiscussie plaats over de vraagstukken die zij met Erik Gerritsen wilden bespreken. Daaruit kwamen twee hoofdthema’s: “Inzet sociaal werk voorkomt specialistische (jeugd)zorg” en “Inbesteding en aanbesteding” die respectievelijk werden ingeleid door Jessica van der Bilt-Wulder en Wim Bosch. Het belangrijkste advies van Gerritsen: ‘Werk in partnerschappen en zet leeromgevingen op’.

Lees hier het hele verslag.

Verslag Verdiwel Lezing 'Positieve gezondheid organiseren' door Machteld Huber

Het concept ‘positieve gezondheid’ als fundament onder het sociaal werk is hot! De provincie Limburg stimuleert gemeenten om daaraan samen met organisaties voor sociaal werk en hun samenwerkingspartners vorm aan te geven. ‘De helft van de Nederlandse gemeenten verwoordt de ambitie van Positieve Gezondheid in hun beleidsstukken,’ zegt grondlegger Machteld Huber. ‘VGZ nodigt alle aangesloten huisartsen uit om met Positieve Gezondheid te gaan werken.’ Geen wonder, want Huber toonde met wetenschappelijk onderzoek aan dat zes thema’s positieve gezondheid bevorderen. Bij elk van die thema’s heeft zij zeven indicatoren benoemd. Gemeenten zien graag resultaten van het sociaal werk en het concept positieve gezondheid maakt dat mogelijk! Huber geeft concrete tips om samen met gemeenten en samenwerkingspartners Positieve Gezondheid te implementeren.

Lees hier het verslag