Inloggen

Gedrevenheid en verbinding

 

Wat een verademing om tijdens de Najaarsworkshop “Veranderavontuur Engage!” weer een aantal leden te ontmoeten en samen met games aan de slag te gaan. De tweede golf kwam er al aan. Daags tevoren waren er 1.200 nieuwe besmettingen. Begrijpelijk dat verschillende leden zich op de valreep voor deze bijeenkomst afmeldden. Eén van hen zat met haar hele gezin in quarantaine. We waren nog maar net gewend aan de versoepeling van de voorzorgsmaatregelen, activiteiten in de accommodaties van alle leden waren nog maar net opnieuw van start gegaan, of de regels werden al weer strenger.

Deze tweede coronagolf valt bijna iedereen zwaarder dan de eerste. Ook omdat het perspectief zo onduidelijk is. In de kern zijn wij allemaal gedreven en van de verbinding. Dan is het moeilijk om met alle geldende beperkingen je werk te doen. Hoe blijven we in contact met de medewerkers van onze organisaties? Hoe houden we vrijwilligers betrokken en gemotiveerd? Soms heb ik helemaal genoeg van Zoom en Teams. Maar gelukkig heb ik ook goede ervaringen met prachtige digitale gesprekken waarin prima interactie is en je elkaar echt raakt.

Aanpak Coronacrisis

Serie: Sociaal werk in de tweede coronagolf

 

In wijken verankerd jongerenwerk voorkomt rellen

Mostafa Limouri, jongerenwerker bij Stichting DOCK in Rotterdam

Lees hier het hele interview

 

De kloof tussen arm en rijk moet aangepakt worden.

Jolanda Knorren van de Raster Groep in Deventer

Lees hier het hele interview

 

‘De politie is van de handhaving, wij zijn van de preventie.’

Wim Bosch van Travers in Zwolle

Lees hier het hele interview

 

Ga naar huis, ga niet rellen. Daar heeft niemand iets aan!

Pieter van den Born van de SMD in Zaanstreek-Waterland

Lees hier het hele interview

 

‘Wij moeten overheden de spiegel van de leefwereld voorhouden!’

Jasper Ragetlie van de LEVgroep in Helmond

Lees hier het hele interview

 

Niet alleen in VS, ook in Nederland is maatschappelijke onvrede

Marc Schats, tot zijn pensionering bestuurder MIK & PIW Groep Sittard/Geleen

Lees hier het hele interview

 

‘Besluiten worden op het veld genomen, niet in de bestuurskamer.’ (Johan Cruijff, voetballer en orakel)

Essay van Marc Schats over maatschappelijke onvrede en hoe het sociaal werk aan zet komt.

Lees hier het hele essay

 

Ná de coronacrisis extra inzetten op versterking burgerkracht

Jacqueline Vonk van Lumens in Eindhoven

Lees hier het hele interview

 

De coronacrisis slaat hier hard toe

Renata Fideli van MeerWaarde in Hoofddorp

Lees hier het hele interview

 

Jongeren worstelen in coronatijd aan alle kanten met een soort verlieservaring

Ilja van den Hoek en Johan van Gurp van IMW in Tilburg 

Lees hier het hele interview

 

Gemeente Tiel investeert extra in preventie en samenredzaamheid

Johan Andrée, directeur-bestuurder van Mozaïek Welzijn in Tiel

Lees hier het hele interview

 

Sociaal werk moet in Outbreak Management Team!

Annelies Möhlman, Maatschappelijk Welzijn Coevorden

 

Je kunt het best wijkgericht, gemeenschapsopbouwend werken

aflevering 5

Anita Keita van Versa Welzijn in Hilversum

Lees hier het hele interview

 

Men beseft het belang van niet alleen zorg, maar ook van Welzijn.’

Serie: Sociaal werk in de tweede coronagolf

Johan van Buren van Welzijn Bloemendaal

Lees hier het hele interview

 

Sociaal werkers kunnen nu echt hun rol pakken

Paul Vlootman, directeur-bestuurder van Welzijnswerk Midden Drenthe

Lees hier het hele interview

 

Inspelen op het nieuwe normaal

Marco van Westerlaak, directeur-bestuurder van Stichting Welzijn West Betuwe

Lees hier het hele interview

 

Geen sprint maar een marathon!

Truus van Tiggelen, directeur van Xtraplus in Den Haag

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

 

‘We moeten community building blijvend stimuleren!’Mohamed El Hamdaoui van Bindkracht10 Nijmegen

Lees hier het hele interview.

 

Serie: Aanpak coronacrisis. Hoe gaan  Verdiwel leden hiermee om

 

 

 

 

 

Gemeente Middelburg kiest voor investeren in preventie

Aschwin van den Abeele, directeur-bestuurder van Welzijn Middelburg. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Wij gaan ons herbezinnen op de organisatie van interne en externe overleggen

Paul Vlootman, directeur-bestuurder van Welzijnswerk Midden-Drenthe. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk door coronacrisis

Liesbeth Koornneef directeur-bestuurder van Vitis Welzijn in Westland.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Sociaal werk kan zorg, onderwijs en veiligheid versterken!’

Aanpak coronacrisis: René Verkuylen, bestuurder van Stichting  DOCK, bestuurslid van Verdiwel en van Sociaal Werk Nederland

 Lees hier het hele interview

 

Enkele dagen vóór de intelligente lockdown van kracht werd, startte Verdiwel met een serie interviews met leden en hun medewerkers over hun aanpak van de coronacrisis. Uit vrijwel alle interviews blijkt dat sociaal werkers creatief, flexibel en innovatief waren in het zo goed mogelijk bedienen van hun doelgroepen in de totaal veranderde omstandigheden van de zogenoemde intelligente lockdown. Online werken kwam in een stroomversnelling, evenals beeldbellen en het gebruik van sociale media. Waar nodig gingen sociaal werkers op hun doelgroepen af of werd noodopvang georganiseerd. Vanzelfsprekend met in achtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen. Dit alles leverde niet alleen waardering op van die doelgroepen zelf, maar ook van gemeenten en ketenpartners. Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland, is geïnterviewd over kansen en bedreigingen ná de coronacrisis. Aan zijn uitspraken ontlenen we de titel van dit artikel: ‘Sociaal werk moet aangetoonde meerwaarde verzilveren!’

Lees hier het hele artikel

 

 
 
 
 
Herwaardering voor wat dichtbij is!

Aanpak coronacrisis Jorinde Klungers, Perspectief Zutphen

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Sociaal werk moet aangetoonde meerwaarde verzilveren’

Aanpak coronacrisis: Lex Staal van Sociaal Werk Nederland

Lees hier het hele interview

 

 

 

We moeten meer tijd nemen voor het diepere gesprek!’

Aanpak coronacrisis: Robert Tops. Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Stelselverandering moet investeren in preventie lonend maken

Aanpak coronacrisis: Lucien Peeters van Forte Welzijn in Overbetuwe en Berg en Dal. Lees hier het hele interview

 

 

 

 

“Perspectief in flexibel reageren op situaties die op je afkomen”

Vigdis van der Giesen, directeur-bestuurder van de HefGroep in Rotterdam. Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

"Met zijn allen  kunnen we meer dan we dachten"

Anna Rijpsma, opbouwwerker bij Welzijn Lelystad.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

We moeten zorgverleners overtuigen van onze toegevoegde waarde!

Inge Wellecomme, manager WELZIN/Indebuurt033.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

De meeste mensen deugen

Rita Kruik van Welzijn Bloemendaal. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

Wij willen onze dagopvang voor ouderen weer openen!

Eufride Klein-Rouweler, directeur van Stichting Perspectief in Beuningen. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

Wat doen jullie veel!

Els Spraakman, teamleider Kinderwerk bij De Schoor in Almere en regisseur van vier van de dertien Brede Scholen in Almere.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Kwetsbare mensen zijn extra kwetsbaar in een crisis

Ward Vijgen, directeur-bestuurder van Trajekt.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Persoonlijk contact is zuurstof voor het hart en het hoofd

Jessica van der Bilt-Wulder van Stichting Netwerk in Hoorn. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Na de coronacrisis komen nieuwe vragen op ons af

Mieke Pirson, directeur-bestuurder van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML). Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Van crisiscommunicatie naar verandercommunicatie

Johan Brongers, voorzitter RvB Tinten Welzijnsgroep

Mirjam Flantua senior communicatieadviseur Tinten Welzijnsgroep

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Tóch weer face to face contacten met kwetsbare doelgroepenHester Plomp, directeur-bestuurder van Scala Welzijn in Oosterwolde. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Roland van der Heijden van Sociom in Cuijk

legt de leden van Verdiwel als ledenpeiling de onderstaande vragen voor:  

Lees hier de reacties

 

 

 

 

 

Als sociaal werkers moeten we nu heel flexibel en creatief inspringen

Gönül  Güler en Sheila Bijtenhoorn, sociaal werkers bij WelschapSocius in Heemskerk.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Gratis online buurtplatform voor wie wil helpen in tijden van corona

Berny de Vries, Social Innovator bij WijkConnect. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

We willen bijdragen aan oplossingenErik de Rooij, directeur Farent, 's Hertogenbosch

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

De kapitein blijft op het schip!

Trix Cloosterman, directeur Welzijn De Meierij in Schijndel tevens bestuurslid van Verdiwel.

Lees hier het hele interview

 

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
mei 2021
juni 2021
Collega in de schijnwerpers
Arthur Bouwmeester

 

 

De Stuw werkt in twee steden, elf dorpen en drieënvijftig buurtschappen die de gemeente Hardenberg omvat. Er zijn grote verschillen tussen die steden, dorpen en buurtschappen. ‘Daarom willen wij overal heel nabij zijn,’ zegt Arthur Bouwmeester, sinds 2007 directeur-bestuurder van De Stuw. Hij is ervan overtuigd dat het welzijnswerk een cruciale rol speelt in de ombouw van de verzorgingsstaat naar een ‘warme samenleving waarin mensen meer met elkaar regelen’.

 

 

lees verder

 Jaarthema 2020

“Uitgesproken Verdiwel!”

 

“Uitgesproken Verdiwel!” is het jaarthema van Verdiwel in 2020. In 2020 wil Verdiwel focussen op het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen en samen met leden een visie op de toekomst van het sociaal werk uitdragen. Vandaar: “Uitgesproken Verdiwel”. Natuurlijk bespreken we ook hoe jullie in jullie werkgebied een duidelijke, adequate visie op sociaal werk uit kunnen dragen en verzilveren.

Dat is nodig, want het sociaal werk slaagt er nog onvoldoende in haar preventieve positie in het sociaal domein in te nemen. Uitgaven voor gespecialiseerde jeugdzorg blijven stijgen, terwijl in een aantal gemeenten wordt bezuinigd op sociaal werk, dat juist een centrale rol speelt in de omslag van curatie naar preventie! Positieve ontwikkeling is wel dat er nu veel meer ruimte is voor een preventieve aanpak en echte transformatie.

Wat daarbij helpt is als we onszelf goed framen en dus positioneren. Vandaar de Verdiwel Lezing van Hans de Bruijn getiteld “Laat je niet framen, frame zelf!”.

 

 

Vierde editie Leergang Sociaal Werk Werkt!

Omdat er voor de derde editie een wachtlijst was en verschillende belangstellenden vroegen of die werd herhaald, organiseren Sociaal Werk Nederland, Movisie en Verdiwel een vierde editie van de Leergang “Sociaal Werk Werkt!”.

Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een groot deel van het gemeentelijke budget gaat hier immers naartoe. Als vervolg van de Thematranche Welzijn van In voor zorg! organiseren Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie in samenwerking met Mike Hoogveld, partner van NLMTD, de leergang “Sociaal Werk Werkt!” met drie modules:

  1. “Impact en outcome sociaal werk”;
  2. “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”;
  3.  “Agile en dienend Leiderschap”.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen aan alle modules mee te doen, of aan één of twee modules. De leergang vond in 2017-2018 voor het eerst plaats. Een tweede editie volgde in 2018-2019 en een derde in 2019. Omdat er nog steeds belangstelling is organiseren we in 2020 dus een vierde editie van deze succesvolle Leergang.

 

Hoe versterk je de veranderkracht in je organisatie? Dat is de centrale vraag in het boek “Mensen maken of breken een verandering” van Inge van Kooten-Satter. Met haar veranderstrategie werkt zij voor uiteenlopende branches, variërend van hotels tot ziekenhuizen en de NS. ‘Door de jaren heen heb ik geleerd dat emoties onderdeel zijn van verandering,’ schrijft Van Kooten-Satter. ‘In iedere verandering deelden betrokkenen hun verhalen, frustraties, wensen en ideeën over hun proces.’ Zij onderscheidt zich van andere veranderadviseurs en -coaches met een veranderstrategie die gebaseerd is op inzichten van ontwikkelingspsychologen en neuropsychologen. Alleen daarom al de moeite van het lezen waard!

Steeds meer organisaties verkeren in een ‘vrijwel continue schakelmodus’: ze zijn steeds aan het veranderen. Dat geldt ook voor organisaties voor sociaal werk. In hun boek “Engage! Reisgids voor veranderavonturen” beschrijven Woody van Olffen, Raymond Mas en Wouter Visser organisatieveranderingen als leeravonturen. Het boek is schematisch opgezet en bevat talloze praktische tips. De belangrijkste betreft het bijhouden van het Chance Canvas, mee je het hele veranderingsproces in kaart kunt brengen met een verhalenbord, een omslagenbord en een actiebord. Directeuren en bestuurders die hun organisaties met actieve inzet van zoveel mogelijk medewerkers willen veranderen, zullen veel plezier aan deze reisgids beleven!

 

 

Het dogma aanbesteden

Het gebeurt niet vaak dat een auteur er zo goed in slaagt een titel en subtitel te vinden die haar of zijn boek in slechts vijftien woorden zo goed samenvat als Jos van der Lans met zijn publicatie: “Het dogma aanbesteden; en waarom we het in het sociaal domein achter ons moeten laten”.

Het essay begint met een in 2002 geschreven, maar in 2022 gesitueerd verhoor van Dick de Wit, in 2002 voorzitter van Verdiwel en bestuurder van de Goudse welzijnsorganisatie Factor G. De parlementaire enquêtecommissie wil weten of in 2002 ‘in Verdiwel-verband wel eens over het verdelen van de markt’ werd gesproken. Waarop De Wit antwoordt: ‘Nee, want naar onze mening was er geen sprake van een markt’.

 

Uit de gereedschapskist van de futuroloog

De toekomst laat zich moeilijk voorspellen, maar je kunt haar wel verkennen. Bijvoorbeeld door trends door te trekken of trendbreuken aannemelijk te maken. Of door het krachtenveld van maatschappelijke groeperingen, bedrijven en overheden of technologische ontwikkelingen te analyseren. Ideaal is het als je een rol kunt spelen in het creëren van de toekomst! In “Toekomst verkennen” beschrijven Freija van Duijne en Peter van der Wel het belang van toekomstverkenningen, maar ook welke beperkingen in ons brein daarbij opspelen. Zeer interessant is hun “gereedschapskist van de futuroloog”, waarmee je als bestuurder van een organisatie voor sociaal werk ook aan de slag kunt.  

 

 

Hoe jongerenwerkers werken aan preventie

Het jongerenwerk is onderdeel van de pedagogische basisvoorzieningen en richt zich op begeleiding van jeugdigen in de leeftijd van 10 tot 24 jaar die steun nodig hebben bij hun volwassenwording. Jongerenwerkers werken methodisch in de leefwereld van vooral kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld jongen met een gebrek aan vaardigheden of capaciteiten. In het boek “Hoe jongerenwerkers werken aan preventie” beschrijven Judith Metz, Jolanda Sonneveld en Jeremy Rijnders de doelgroep en methodieken en presenteren zij 22 overtuigende praktijkverhalen over hoe jongerenwerkers met een individuele jongeren aan de slag gaan met een preventieve aanpak.

 

 

Samenleving lijkt niet veel zorgzamer geworden

De decentralisaties van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet hebben nog niet opgeleverd wat ervan verwacht werd. Veel mensen voelen zich goed geholpen, maar in de praktijk blijkt het niet eenvoudig ‘om verwachtingen als integraal werken, samenwerken en maatwerk bieden in alle gevallen waar te maken.’ Door die hulp is de participatie slechts beperkt toegenomen ‘en sommige mensen met een ondersteuningsbehoefte worden niet bereikt. De samenleving lijkt nog niet veel zorgzamer geworden en het stelsel is nog steeds complex.’ Dat lezen we in de vijftien pagina’s tellende samenvatting van “Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid” van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het belang van kwetsbare burgers komt het SCP met een aantal aanbevelingen, zoals wees realistisch en denk breed.

 

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

20 procent burgers klem tussen balie en beleid overheid

De gebrekkige samenwerking in de driehoek Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties brengt 20 procent van de burgers in problemen. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek “Klem tussen balie en beleid” van het eindrapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties, die was ingesteld door de Tweede Kamer. Voor steeds meer burgers is de wet- en regelgeving te ingewikkeld geworden en volgens de commissie is er niet genoeg oog voor ‘de menselijke maat’.

Emotionele eenzaamheid toegenomen tijdens pandemie

Het aantal Nederlanders dat zich ‘(matig) eenzaam’ voelt, is al jarenlang stabiel: 30%. Na het uitbreken van de coronapandemie nam dat percentage licht toe tot 32%. Emotionele eenzaamheid is gedurende de coronapandemie  gestegen van 16 naar 22% onder 70-plussers. Dat blijkt uit “Een jaar met corona; ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona” van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Emotionele eenzaamheid houdt in dat men een hechte of intieme band met iemand anders mist. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het aantal Nederlanders dat vrijwilligerswerk doet, is gedaald van 14% naar 10% en dat bijna de helft van de vrijwilligers sinds corona minder tijd aan vrijwilligerswerk spendeert. De inzet van mantelzorgers is gemiddeld ongeveer gelijk gebleven. Een deel van mantelzorgende huisgenoten is meer gaan doen omdat anderen – waaronder professionals – door corona minder konden doen. In verpleeghuizen en andere instellingen konden mantelzorgers door corona minder helpen.

Impressie Verdiwel Najaarsworkshop Veranderavontuur Engage!

Woensdag 16 september in De Observant in Amersfoort

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona heeft onze samenleving stilgezet. En tegelijkertijd is corona in het sociaal werk een vonk voor enorme verandering en beweging, van creativiteit en innovatie. Hoe houden we die vast? Hoe verzilveren we onze ervaringen? Dat vraagt een veranderstrategie. Met deze vragen gaan we aan de slag met de inleiders Raymond Maas en Woody van Olffen. Omdat je van ervaren en doen veel meer leert dan van horen en zien, gaan de deelnemers aan de slag met een spel onder leiding van gamemaster Dirk Jan Bolderheij. Voor Van Olffen en Maas is het de vijfde keer sinds de intelligente lockdown dat ze weer een live-workshop verzorgen. ‘En dat is toch veel leuker dan virtueel,’ zegt Maas.  

 

Lees hier het hele verslag

Bekijk Verdiwel webinar ?Sociaal werk n coronacrisis? met prof. Derk Loorbach

‘We hebben nu de coronacrisis, een economische crisis, een anderhalve-meter-samenleving, kwetsbare wijken worden extra getroffen door corona en er zijn demonstraties tegen devoorzorgsmaatregelen. Voor heel veel mensen is duidelijk dat er iets fundamenteels aan de hand is. Het piept en kraakt op allerlei maatschappelijke terreinen. Het maatschappelijk ongenoegen en de roep om maatschappelijke verandering zijn al lang gaande.’ Aldus Derk Loorbach, directeur van het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) en professor Socio-Economische Transities aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn inleiding over de transitie van het sociaal domein en “solidariteit 3.0” ging hij met een forum van vijf leden van Verdiwel in gesprek hoe sociaal werk er ná de coronacrisis uit moet zien. Die forumleden waren: René Verkuylen (Stichting DOCK, Rotterdam), Inge Wellecomme  (WELZIN, Amersfoort), Renata Fideli (MeerWaarde, Hoofddorp), Lucien Peeters (Forte Welzijn,  Groesbeek) en Bart van der Neut (WelschapSocius, Heemskerk).

Bekijk hier het webinar: https://youtu.be/1vVhN8yRRlA

Verslag Verdiwel College 11 maart 2020

Polarisatie en depolarisatie

‘In het sociaal werk gaat het vaak over eigenkracht, samenkracht en wijkkracht. In dit Verdiwel College met de Denker des Vaderlands Daan Roovers versterken we onze individuele en collectieve denkkracht!’ Met deze woorden opent voorzitter Greet Bouman deze bijeenkomst.
‘De extreme stemmen eisen veel aandacht op, ten koste van de redelijke en gematigde, terwijl die in de meerderheid zijn,’ betoogt Roovers. Volgens haar is de feitelijke polarisatie niet het grote probleem, maar vooral ‘het gepolariseerde klimaat en de druk die daar vanuit gaat om positie te kiezen’. Daarin spelen zowel de nieuwe sociale als de gecommercialiseerde traditionele media een rol. Die polarisering gaat ten koste van nuance en reflectie. Nieuwe sociale media bieden volgens haar ook kansen om de nuance te vinden. Roovers pleit voor onderlinge verbondenheid. In het Verdiwel College gaat Roovers met de deelnemers in gesprek over mogelijkheden van het sociaal werk om verbinding te versterken en op polarisatie te reageren. Voorafgaand aan het College verzorgde Albert Rechterschot een Pitch over “Niemand verzandt in Zandvoort” en Lisette Nieuwenhuis- van Veelen en Pieter van den Born over het Talentenhuis.

Lees hier het hele verslag

Verdiwel Lezing "Laat je niet framen, frame zelf!" door Hans de Bruijn

De regering wil bijstandsgerechtigden dwingen tot een tegenprestatie. Met dit voornemen framed de regering deze mensen als onwillige of luie profiteurs. In werkelijkheid gaat het vaak om mensen met beperkingen, stoornissen of andere belemmeringen, die juist graag iets willen doen. Maar bedrijven hebben vaak geen zin in zulke werknemers. In het sociaal werk hebben we last van framing. Je moet steeds overtuigen dat jouw organisatie preventief werkt. Redenen genoeg om met dit thema aan de slag te gaan in de Verdiwel Lezing, getiteld: “Laat je niet framen, frame zelf!’ door Hans de Bruijn! De Verdiwel Lezing is gefilmd en te bekijken via de link: https://www.youtube.com/watch?v=2UkLHeXHHaE

 

 

Smart Start en Design Thinking

Eerder ingrijpen om erger te voorkomen. En daarbij gebruik maken van data en kennis. Daar draait het om bij Smart Start.  Tijdens de Derde Inspiratiesessie “Van Curatie naar Preventie” vertelde programmamanager Vivian Jacobs over de factoren die Smart Start noodzakelijk maken en over de Kernstrategie van Smart Start, waarvan Design Thinking een belangrijk onderdeel is. Jetske van Oosten zet uiteen wat Design Thinking inhoudt en welke rol ontwerpers spelen in de transitieopgaven in de jeugdzorg en in de ouderenzorg. Van Oosten is programmaleider Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Rotterdam.

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

De Shift

Blijven of verder gaan? Een vraag die onherroepelijk een keer voorbij komt. Veronique de Kwant en  Anneke Krakers vertellen hoe zij een nieuwe keuze maakten. Veronique was tot voor kort directeur-bestuurder van Haarlem Effect en lid van Verdiwel. Anneke Krakers verzorgde meerdere keren een workshop van Verdiwel, maar was ook directeur van Welzijn Rivierstroom in Lienden. In dit artikel vertellen zij hoe zij tot de keuze kwamen het roer om te gooien, een eigen bedrijf te starten en hoe dat bevalt!