Inloggen

Learning together

Oktober 2018

 

Elke zichzelf respec-terende vereniging beraadt zich af en toe op de toekomst. Doen we de goede dingen? Hoe is het speelveld om ons heen? Welke veranderingen pakken we mee en waarin kunnen we groeien? Op basis van een discussiestuk met enkele enquêtevragen zijn we als bestuur van Verdiwel met de leden in gesprek over de koers van Verdiwel.

We kijken ook naar goede kansen voor samenwerking en verbinding en zien die bijvoorbeeld bij de Associatie voor Jeugd, waarmee we op 5 oktober de inspiratiesessie “Bouwen aan pedagogische community’s; van curatie naar preventie” organiseerden. Daar kwam veel energie los en daar gaan we mee verder! 

Trainen met meer impact

Door de transformatie van het sociaal domein bieden welzijnsorganisaties steeds meer groepsarrangementen aan om gedragsveranderingen van deelnemers te bewerkstellingen. Waaronder trainingen in sociale vaardigheden, werk vinden en behouden, zelfsturing en zelfvertrouwen, Nederlandse taal, omgaan met geld en dergelijke. De ene training pakt goed uit en resulteert in gedragsveranderingen van deelnemers. De andere training slaagt daar niet in slechts tijdelijk als deelnemers terugvallen in hun oude gedrag. In “Trainen met meer impact” legt Femke Bennenbroek systematisch uit hoe je met trainingen duurzame gedragsveranderingen kunt bewerkstelligen door vijf mechanismen gecombineerd, structureel en doelgericht toe te passen. Die mechanismes zijn referent power, sociale steun, gedrag sturen, actief leren en inoculatie. Een concreet en compleet handboek en een must voor iedereen die trainingen in het sociale domein tegen het licht wil houden om ze effectiever te maken!

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
november 2018
woensdag 7 november
Uitnodiging: Webinar "Digitaal wanneer het kan en face-to-face wanneer nodig"
Je eigen kantoor of thuis! 15:00 => 16:30
maandag 12 november
Uitnodiging: Kinderwerkersdag 2018
Versa Welzijn in Hilversum 09:00 => 17:00
vrijdag 30 november
Uitnodiging: Tweede inspiratiesessie
Utrecht of omgeving 09:30 => 13:00
december 2018
Collega in de schijnwerpers
Mario Nossin

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD E-H, kort SMD)  is de officiële naam van de organisatie waarvan Mario Nossin directeur-bestuurder is. ‘Voor het deel van ons werk in Enschede hebben wij sinds eind 2014 een cocreatieve samenwerking met de gemeente onder de naam Wijkcoaches Enschede. Om uitvoering te kunnen geven aan de 3D’s is de originele SMD E-H uitgebreid met medewerkers van andere organisaties. Vanwege de vele veranderingen,  zowel qua inhoud als qua vorm, vind ik eigenlijk SMD meer staan voor Samen Meer Doen.’ De transformaties, overal in Nederland in volle gang, zijn voor hem niet nieuw. In Nieuw Zeeland was hij transitiemanager van het Zuidereiland. ‘De domeinen zorg, welzijn, werk, veiligheid en onderwijs zijn allemaal geïntegreerd en vanuit de gemeenten vormgegeven. Alles moest voorliggend worden, dat was mijn taak.’

 

Lees verderJaarthema 2018

PITemPower

Verdiwel Jaarthema 2018

 

PITemPower is het jaarthema van Verdiwel in 2018. De transformatie van het sociale domein is volop gaande. Leden van Verdiwel ervaren dat preventie werkt. Dat ons werk ervoor zorgt dat inwoners meer samen doen en minder individuele hulp nodig hebben. Dat het dus lukt om zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners te versterken. Maar veel gemeenten hebben het de afgelopen jaren zo druk gehad met de invulling van nieuwe taken, dat ze onvoldoende toekwamen aan investeren in nieuwe vormen van preventief werken. Dat blijkt ook uit de Monitor Sociaal Domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Nieuws
imageVacature manager welzijn a.i.
Vacature manager welzijn a.i.   Bij MOvactor in Nieuwegein is een vacature voor een manager welzijn a.i. Kent u een belangstellende? Graag doorsturen.    Lees hier de vacature. ...
Lees verder >
imageLandelijk onderzoek over jongerenwerkers
Landelijk onderzoek over jongerenwerkers Sociaal Werk Nederland wil aantallen en werkzaamheden van jongerenwerkers in Nederlandse gemeenten in kaart brengen. Het jongerenwerk zit in de haarvaten van praktisch iedere gemeente, juist ......
Lees verder >
imageBijeenkomst over loopbaanbudget bij Sociaal Werk Nederland
Bijeenkomst over loopbaanbudget bij Sociaal Werk Nederland   Vigdis van der Giesen van de HefGroep in Rotterdam nam het initiatief tot een gesprek van leden van Verdiwel met Lex Staal ......
Lees verder >
imageMarcel Spierts over duurzaamheid sociaal werk
Marcel Spierts over duurzaamheid sociaal werk   Ruud Geerts en Ineke Brok vierden hun afscheid van Forte Welzijn in Fort Lent op 6 september met de lezing “De duurzaamheid van ......
Lees verder >
imageAmaryllis en WELLZO bundelen krachten
Amaryllis en WELLZO bundelen de krachten per 1 januari 2019 in één organisatie. De samenvoeging onder de noemer Stichting Amaryllis betekent een belangrijke stap in het vormgeven van meer samenwerking ......
Lees verder >

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Jeugdhulp en sociaal werk: van curatie naar preventie

Hoe trekken we als jeugdhulp en sociaal werk samen op in de beweging van curatie naar preventie? Naar meer hulp in gezinsverband, meer verbinding tussen informele en formele zorg en van individuele hulp naar collectieve arrangementen? Het streven om in de buurt, rondom scholen of kinderopvang,  het pedagogisch vermogen te versterken, vraagt inzet van zowel sociaal werk als jeugdhulp. En een gemeenschappelijk beeld over de bijdrage van eenieder. Er zijn veelbelovende innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden, op het snijvlak van jeugdhulp en sociaal werk.

Hoe versterken we dergelijke innovaties over de grenzen van deelsectoren heen? Deze vragen stonden centraal tijdens de inspiratiesessie “Bouwen aan pedagogische community’s: van curatie naar preventie”. Zo’n veertig leden van de Associatie voor Jeugd en van Verdiwel gingen  met elkaar in gesprek onder leiding van communicatiestrateeg Ferenc van Damme. ‘Er komt veel energie vrij!’ concludeerden Marenne van Kempen en Greet Bouman. Dus wordt er op 30 november een tweede bijeenkomst georganiseerd!

 

Lees hier het verslag van de Inspiratiesessie van 5 oktober.

 

Lees hier de uitnodiging voor de tweede inspiratiesessie op 30 november. 

Verslag Inspiratiesessie 'PITemPower van kleine organisaties voor sociaal werk'

Tim Jansink ontroerde de zaal met zijn film en verhaal over “Mont Ventoux on Wheels”. John Hoving vertelde over de christelijke basis van Het Venster in Nunspeet. Carla Venema belichtte ZorgDat als faciliterende organisatie en Liza Cramer en Harold Meerveld gaven een presentatie over Talenthouse: outreachend jongerenwerk in combinatie met een laagdrempelig jongerencentrum. Frank Hordijk gaf een workshop over sterke kanten en kwetsbaarheden van kleine welzijnsorganisaties, die wel degelijk een serieuze partij in aanbestedingen kunnen zijn.

Ien van Doormalen en Eveline Jonker verzorgden een workshop over Persoonlijke Accountability, Team Accountability en Organisatie Accountability. Op 27 juni organiseerden WIEL, ZorgDat, Het Venster en Verdiwel in Elburg deze bijeenkomst voor directeuren, managers en medewerkers van kleine welzijnsorganisaties.

 

Lees hier het hele verslag

Theatercollege 'Empower jezelf!'

PITemPower is het jaarthema voor 2018. Leden van Verdiwel tonen PIT in de transformatie. Zij empoweren hun medewerkers die op hun beurt bewoners empoweren. In dit theatercollege van Vréneli Stadelmaier empoweren zij zichzelf: als vrouw of als man! Niet alleen vrouwen, ook mannen herkennen bij zichzelf symptomen van het “imposter syndroom”. Zelfs beroemde mensen als Angela Merkel, Meril Streep en Mike Boddé hebben er last van. Het imposter syndroom kan ook werksuccessen van directeuren en bestuurders in de weg staan en hun carrièrekansen verkleinen. Dat is slecht voor de economie en voor hun eigen geluk. Wat zijn die symptomen? Papagaaien op je schouder? Hoe rekenen we daarmee af?

 

Lees hier het verslag van het theatercollege