Inloggen

Een deel van onze sociaal werkers is nu bij een zorgorganisatie aan de slag!

 

 

 

 

 

 

 

‘Op dit moment beheerst het coronavirus ons dagelijks leven en onze agenda,’ zegt Greet Bouman, bestuurslid van Sociaal Werk Nederland, voorzitter van Verdiwel en directeur-bestuurder van Stimenz in Apeldoorn. ‘Langzamerhand worden we allemaal een beetje koortsachtig. Ook de Verdiwel activiteiten worden getroffen. Onze Voorjaarsworkshop wordt verplaatst. Vorige week hadden Brabantse collega’s zich afgemeld voor het Verdiwel College van Denker des Vaderlands Daan Roovers over polarisatie en depolarisatie. Toen golden alleen voor Brabant vergaande voorzorgsmaatregelen, die nu op het hele land van toepassing zijn en verstrekkender bovendien. Alle leden van Verdiwel zijn volop bezig met aanpassingen in hun aanbod om hun dienstverlening in de huidige coronacrisis zo goed mogelijk uit te voeren. Een meevaller is dat sociaal werkers opgenomen zijn in de lijst van cruciale beroepen. Een aantal professionals van Stimenz gaat cliënten ondersteunen bij een zorgorganisatie voor ouderenzorg.

Lees hier het hele interview

 

Aanpak Coronacrisis

Natuurlijk willen we in deze tijd aandacht schenken aan hoe leden omgaan met de coronacrisis. De komende weken plaatsen wij interviews met enkele leden van Verdiwel.

 

Tóch weer face to face contacten met kwetsbare doelgroepen

 

‘Wij werken met een kwetsbare doelgroep, waarbij een dagindeling erg belangrijk is om niet terug te vallen in oud gedrag,  denk aan verslavingsproblematiek of depressieve episodes,’ vertelt Hester Plomp, directeur-bestuurder van Scala Welzijn in Oosterwolde. ‘Deze cliënten hebben behoefte aan face to face contact en iemand die met ze mee kijkt. Daarom hebben we besloten om toch face to face contacten te onderhouden.’ 

Lees hier het hele interview

 

Roland van der Heijden van Sociom in Cuijk  legt de leden van Verdiwel als ledenpeiling de onderstaande vragen voor:  

Wat je doet als hulp of afstand niet werkt? In uitzonderlijke situaties toch face-to-face contacten onderhouden? Onder welke voorwaarden? Welke alternatieven zijn er?

Lees hier de reacties

 

Als sociaal werkers moeten we nu heel flexibel en creatief inspringen

 

‘Veel mensen zijn bang voor het virus en hebben behoefte aan een luisterend oor,’ zegt Gönül  Güler, sociaal werker bij WelschapSocius in Heemskerk. ‘Ze weten niet altijd waar ze met vragen terecht kunnen,’ vult  haar collega Sheila Bijtenhoorn aan. ‘Ze denken: hoe moet het als ik ziek wordt? Ze hebben veel last van het lijden dat ze vrezen. Alles is anders in deze coronacrisis, als sociaal werkers moeten we nu heel flexibel en creatief inspringen op de huidige situatie.’

Lees hier het hele interview

 

Gratis online buurtplatform voor wie wil helpen in tijden van corona

 

‘Wij krijgen steeds meer berichten binnen van mensen die hulp willen aanbieden aan buren en ondernemers die gebukt gaan onder de Coronacrisis,’ zegt Berny de Vries, Social Innovator bij WijkConnect. ‘Door WijkConnect gratis ter beschikking te stellen, hopen wij dat vrijwilligers die aan de slag willen ook direct aan de slag kunnen.’

Lees hier het hele interview

 

We willen bijdragen aan oplossingen

 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven van inwoners. Alle groepsactiviteiten van Farent zijn opgeschort. ‘Medewerkers werken thuis en zoeken contact met bijna alle cliënten om te horen hoe het met hen gaat,’ vertelt Erik de Rooij, directeur van Farent in ’s-Hertogenbosch. ‘Enerzijds gaat het om het bieden van een luisterend oor. Anderzijds om praktische ondersteuning.’ De GGD vroeg Farent om contact te zoeken met mensen bij wie het corona-virus is gediagnostiseerd.

Lees hier het hele interview

 

De kapitein blijft op het schip!

 

De provincie Noord-Brabant is opeens het Noord Italië van Nederland. Toen uit onderzoek in zes Brabantse ziekenhuizen bleek dat 4 procent van de medewerkers met milde klachten het coronavirus heeft – in sommige steden zelfs 9 procent – was het ook hier tijd voor ingrijpender voorzorgsmaatregelen. Welzijn De Meierij in Schijndel is niet  helemaal op slot en roeit met de riemen die het heeft. ‘De situatie is zorgwekkend,’ zegt directeur Trix Cloosterman, tevens bestuurslid van Verdiwel.

Lees hier het hele interview

 

Steeds meer organisaties verkeren in een ‘vrijwel continue schakelmodus’: ze zijn steeds aan het veranderen. Dat geldt ook voor organisaties voor sociaal werk. In hun boek “Engage! Reisgids voor veranderavonturen” beschrijven Woody van Olffen, Raymond Mas en Wouter Visser organisatieveranderingen als leeravonturen. Het boek is schematisch opgezet en bevat talloze praktische tips. De belangrijkste betreft het bijhouden van het Chance Canvas, mee je het hele veranderingsproces in kaart kunt brengen met een verhalenbord, een omslagenbord en een actiebord. Directeuren en bestuurders die hun organisaties met actieve inzet van zoveel mogelijk medewerkers willen veranderen, zullen veel plezier aan deze reisgids beleven!

 

 

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek “Denkend aan Nederland” van het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat er volgens veel Nederlanders sprake is van een “Nederlandse identiteit”. Het nationaal bewustzijn herleeft in veel landen. Dat klinkt niet alleen door in de verkiezingsleus “America first” van president Trump en het adagium “I want my country back” van de Brexit, maar ook in programma’s van alle Nederlandse politieke partijen tot en met televisie-uitzendingen als “Ik hou van Holland”. En er is veel discussie over de canon van onze vaderlandse geschiedenis.

 

Lees hier de hele boekbespreking

 

 

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
april 2020
vrijdag 3 april Voorjaarsworkshop “Veranderavonturen” De Observant, Amersfoort 09:30 => 16:30
mei 2020
Collega in de schijnwerpers
Miriam van der Smissen

ONS welzijn is de naam van de nieuwe welzijnsorganisatie die voortkwam uit een fusie tussen Aanzet, RIGOM, Vivaan en een deel van MEE Noordoost Brabant. ‘We horen veel positieve reacties op die naam,’ zegt bestuurder Miriam van der Smissen. ‘In Brabant zeggen wij “ons moeder” en “ons vader”. “Ons” betekent ook niet alleen van jou of alleen van mij. Dat “ons” duidt op verbinding.’  Die verbinding ziet Miriam ook tussen de professionals  die voorheen in aparte organisaties werkten. ‘Zij voelen zich meer met elkaar verbonden nu ze in één organisatie werken. We zijn nu echt collega’s en handelen daarnaar. Dat komt ten goede aan de klant. Dat zie ik al gebeuren in de Sociaal teams en de Basisteams voor Jeugd en Gezin.’

 

Lees verderJaarthema 2020

“Uitgesproken Verdiwel!”

 

“Uitgesproken Verdiwel!” is het jaarthema van Verdiwel in 2020. In 2020 wil Verdiwel focussen op het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen en samen met leden een visie op de toekomst van het sociaal werk uitdragen. Vandaar: “Uitgesproken Verdiwel”. Natuurlijk bespreken we ook hoe jullie in jullie werkgebied een duidelijke, adequate visie op sociaal werk uit kunnen dragen en verzilveren.

Dat is nodig, want het sociaal werk slaagt er nog onvoldoende in haar preventieve positie in het sociaal domein in te nemen. Uitgaven voor gespecialiseerde jeugdzorg blijven stijgen, terwijl in een aantal gemeenten wordt bezuinigd op sociaal werk, dat juist een centrale rol speelt in de omslag van curatie naar preventie! Positieve ontwikkeling is wel dat er nu veel meer ruimte is voor een preventieve aanpak en echte transformatie.

Wat daarbij helpt is als we onszelf goed framen en dus positioneren. Vandaar de Verdiwel Lezing van Hans de Bruijn getiteld “Laat je niet framen, frame zelf!”.

 

 

Nieuws
imageDurf te balanceren op het randje
Met lef en open blik verder met de uitdagingen binnen het sociaal domein De transitie is vijf jaar geleden begonnen, nu is het tijd voor de échte transformatie. Hoe doen ......
Lees verder >
imageHoe ontwikkel je outcome gerichte resultaatafspraken?
Veel gemeenten maken de omslag van sturen op output naar sturen op outcome. Hoe komen zij en aanbieders van sociaal werk tot resultaatafspraken die helpen de gestelde maatschappelijke doelen te ......
Lees verder >
imageWet verplichte ggz biedt kansen voor welzijnsorganisaties!
De Wet verplichte ggz treedt (Wvgzz) op 1 januari 2020 in werking. ‘Deze wet verplicht gemeenten tot nieuwe taken en samenwerking met ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein,’ zegt Verdiwel ......
Lees verder >
imageWet verplichte GGZ
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziemenhuizen (Bopz). De nieuwe wet zet de patiënt centraal ......
Lees verder >
image1Sociaaldomein.nl: platform voor professionals
1Sociaaldomein.nl is een landelijke online platform dat welzijns-, zorg- en ggz-professionals met elkaar verbindt. Zij helpen elkaar met het beantwoorden van vragen en leren van elkaars ervaringen.  Honderden professionals staan met ......
Lees verder >

Vierde editie Leergang Sociaal Werk Werkt!

Omdat er voor de derde editie een wachtlijst was en verschillende belangstellenden vroegen of die werd herhaald, organiseren Sociaal Werk Nederland, Movisie en Verdiwel een vierde editie van de Leergang “Sociaal Werk Werkt!”.

Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een groot deel van het gemeentelijke budget gaat hier immers naartoe. Als vervolg van de Thematranche Welzijn van In voor zorg! organiseren Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie in samenwerking met Mike Hoogveld, partner van NLMTD, de leergang “Sociaal Werk Werkt!” met drie modules:

  1. “Impact en outcome sociaal werk”;
  2. “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”;
  3.  “Agile en dienend Leiderschap”.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen aan alle modules mee te doen, of aan één of twee modules. De leergang vond in 2017-2018 voor het eerst plaats. Een tweede editie volgde in 2018-2019 en een derde in 2019. Omdat er nog steeds belangstelling is organiseren we in 2020 dus een vierde editie van deze succesvolle Leergang.

 

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Verdiwel Lezing "Laat je niet framen, frame zelf!" door Hans de Bruijn

De regering wil bijstandsgerechtigden dwingen tot een tegenprestatie. Met dit voornemen framed de regering deze mensen als onwillige of luie profiteurs. In werkelijkheid gaat het vaak om mensen met beperkingen, stoornissen of andere belemmeringen, die juist graag iets willen doen. Maar bedrijven hebben vaak geen zin in zulke werknemers. In het sociaal werk hebben we last van framing. Je moet steeds overtuigen dat jouw organisatie preventief werkt. Redenen genoeg om met dit thema aan de slag te gaan in de Verdiwel Lezing, getiteld: “Laat je niet framen, frame zelf!’ door Hans de Bruijn! De Verdiwel Lezing is gefilmd en te bekijken via de link: https://www.youtube.com/watch?v=2UkLHeXHHaE

 

 

Smart Start en Design Thinking

Eerder ingrijpen om erger te voorkomen. En daarbij gebruik maken van data en kennis. Daar draait het om bij Smart Start.  Tijdens de Derde Inspiratiesessie “Van Curatie naar Preventie” vertelde programmamanager Vivian Jacobs over de factoren die Smart Start noodzakelijk maken en over de Kernstrategie van Smart Start, waarvan Design Thinking een belangrijk onderdeel is. Jetske van Oosten zet uiteen wat Design Thinking inhoudt en welke rol ontwerpers spelen in de transitieopgaven in de jeugdzorg en in de ouderenzorg. Van Oosten is programmaleider Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Rotterdam.

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

Verslag Najaarsworkshop "Partnerschap met gemeente, talentmanagement en Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Dat zijn de hoofdthema’s van de Verdiwel Najaarsworkshop 2019, die op vrijdag 13 september plaats vond bij The Colour Kitchen in Utrecht. Daarna volgen de Verdiepingsbijeenkomst “Partnerschap met gemeenten” en de workshop “Talentontwikkeling van leiders” door Kees Gabriëls, schrijver van “De talentmanager”.

Na de lunch en een stadswandeling met een observatieopdracht volgt de workshop “Positieve Gezondheid en leefomgeving” door Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut.

Voorzitter Greet Bouman bedankt Marc Schats voor zijn actief en betrokken lidmaatschap van Verdiwel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht bij de bijeenkomsten van Verdiwel. En nu gaat hij met pensioen en neemt hij afscheid van Verdiwel en op 19 september van de PIW Groep in Geleen.