Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
24 mei 2018
 
Anonieme Homepage
WRR over denkvermogen en doevermogen
Inhoud:

De Nederlandse overheid wil er in de uitvoering van beleid en de ontwikkeling van nieuw beleid steeds uitgaan van een realistisch burgerperspectief. Met andere woorden: met burgers die niet zelfredzaam zijn. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op het WRR-advies “Weten is nog geen doen”.  Overheid en samenleving stellen hoge eisen aan de zelfredzaamheid van burgers. Ze worden verondersteld hun pensioen goed te regelen, hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt goed op pijl te houden en aan persoonlijk gezondheidsmanagement te doen, waarbij autonomie en eigen verantwoordelijkheid voorop staan. Niet alle bewoners voldoen aan deze eisen. Ook niet alle hoogopgeleide bewoners. Hier liggen belangrijke taken voor het sociaal werk.

 

 

 

In de gedragswetenschappen is volgens de WRR duidelijk aangetoond dat het vermogen van mensen om informatie te wegen en rationele keuzes te maken begrenst is. Dat geldt ook voor hoger opgeleide mensen en mensen met goede banen, vooral in situaties van ingrijpende gebeurtenissen, zoals echtscheiding, het overlijden van de partner of een kind, een failissement of ontslag. De WRR maakt onderscheid tussen het denkvermogen en doenvermogen. Bij denkvermogen hoort informatie verzamelen en wegen. Een plan maken bevindt zich op het snijvlak van denk- en doenvermogen. En bij doenvermogen gaat het om in actie komen, met tegenslag omgaan en volhouden.

Het doenvermogen wordt cognitieve en niet cognitieve factoren. Intelligentie en cognitieve vaardigheden horen bij de eerste categorie. Niet-cognitieve factoren zijn temperament (eropaf of uit de weg gaan), zelfcontrole en overtuiging (optimistisch of moedeloos).  Juist deze factoren bepalen het doenvermogen van mensen en de ‘trainbaarheid’ daarvan is volgens de WRR beperkt. Daarom moet de overheid er rekening mee houden dat er altijd burgers zijn die te laat naar toegestuurde of toegemailde info kijken en te laat reageren. Er zullen ook altijd professionals en vrijwilligers in het sociaal werk die bewoners helpen met formulieren en administratieve zaken. Die bewoners een zetje moeten geven om van denken tot doen te komen. Voor professionals en vrijwilligers kunnen inzichten in het doevermogen van mensen interessant zijn!