Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
5 juli 2018
 
Anonieme Homepage
Verbeterde editie “Leergang Sociaal Werk Werkt!”
Inhoud:

Verbeterde editie “Leergang Sociaal Werk Werkt!” 

Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een groot deel van het gemeentelijke budget gaat hier immers naartoe. In de Thematranche Welzijn van In voor zorg! gingen 28 organisaties voor sociaal werk aan de slag met het zichtbaar maken van de maatschappelijke effecten van hun werkzaamheden. In vervolg hierop organiseren Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie in samenwerking met Mike Hoogveld van de Holland Consulting Groep de leergang “Sociaal Werk Werkt!” met drie modules:

1. “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”;

2. “Impact en outcome sociaal werk”;

3. “Agile en dienend Leiderschap”.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen aan alle modules mee te doen, of aan één of twee modules. De leergang vond in 2017-2018 voor het eerst plaats. Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers positief oordeelden over alle drie modules. Ook deden zij suggesties voor verbeteringen. Die suggesties zijn in deze tweede editie verwerkt.

 

Meer informatie en aanmelden: zie bijlage.