Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
29 oktober 2018
 
Anonieme Homepage
Amaryllis en WELLZO bundelen krachten
Inhoud:

Amaryllis en WELLZO bundelen de krachten per 1 januari 2019 in één organisatie. De samenvoeging onder de noemer Stichting Amaryllis betekent een belangrijke stap in het vormgeven van meer samenwerking tussen hulpverlenings- en ondersteuningsorganisaties en de sociale basis (vrijwilligers- en bewonersorganisaties) in de gemeente Leeuwarden. Wethouder Herwil van Gelder: “Die samenwerking is een belangrijke stap om betere hulpverlening te kunnen bieden en nog meer zorg op maat te verlenen. Het maakt het mogelijk de structurele ondersteuning van kwetsbare groepen in het alledaagse beter te verankeren en preventief werken mogelijk te maken.”

 

De nieuwe combinatie in het sociaal domein van Leeuwarden is per 1 januari 2019 operationeel en staat onder leiding van directeur-bestuurder Sjoerd Tolsma. Stichting Amaryllis is onderverdeeld in 8 wijk- en dorpenteams (toegang, indicering en eenvoudige hulpverlening), een team Jongerenwerk en een team Vrijwilligerswerk/mantelzorg. In totaal geven ongeveer 200 professionals samen met 150 vrijwilligers ondersteuning aan kwetsbare inwoners van Leeuwarden.

Stichting Amaryllis speelt nu een belangrijke rol in de sociale basis in Leeuwarder wijken en dorpen. Op dit moment wordt samen met het professionele werkveld en vrijwilligers- en bewonersorganisaties gewerkt aan de transformatie in het sociaal domein. Die transformatie is gericht op kostenbesparing in de gespecialiseerde zorg door vanuit een sterke sociale basis preventief te werken en waar mogelijk mensen naar andere en betere hulp te begeleiden. De komende tijd zal duidelijker worden hoe dit vanaf 2020 wordt vormgeven in de gemeente Leeuwarden.

In de komende periode worden in afstemming met de gemeente het werkplan en de begroting 2019 opgesteld en vastgesteld. De nieuwe organisatie is er in geslaagd om de substantieel opgelegde bezuinigingstaakstelling voor Amaryllis en WELLZO van totaal 1,25 miljoen in te vullen. Doordat in 2018 al op deze budgetreductie is geanticipeerd én een belangrijk deel van de besparing wordt gevonden in lagere overheadkosten kan de vermindering van de formatie in 2019 zonder gedwongen ontslagen plaatsvinden.