Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
30 oktober 2018
 
Anonieme Homepage
Bijeenkomst over loopbaanbudget bij Sociaal Werk Nederland
Inhoud:

Bijeenkomst over loopbaanbudget bij Sociaal Werk Nederland

 

Vigdis van der Giesen van de HefGroep in Rotterdam nam het initiatief tot een gesprek van leden van Verdiwel met Lex Staal over het loopbaanbudget (LBB). Hieronder lees je het verslag.

 

Datum: 2 oktober 2018

Aanwezig: Veronique de Kwant (Haarlem Effect), Leo Nagtzaam (HefGroep), Pieter de Kruiff (Spelenderwijs Utrecht), Jan van de Venne (CMWW), Erik Meijer (Zorgdat), Piet Penning (Peuterspeelzalen Leiden), Marc Schats (PIW), Lex Staal (Sociaal Werk Nederland), Sandra van Elten (Sociaal Werk Nederland) en Jorrit Berenschot (Sociaal Werk Nederland).

 

Sociaal Werk Nederland is voor de zomerperiode van 2018 benaderd door een aantal leden die graag het gesprek willen aangaan over knelpunten en uitvoeringsvraagstukken rondom het LBB en verkennen welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn.

 

Dit gesprek heeft op 2 oktober 2018 plaatsgevonden. Allereerst een opsomming van de genoemde knelpunten:

 • Kost veel tijd om alles juist te administreren;
 • Medewerkers zijn niet of nauwelijks te activeren om gebruik te maken van het LBB;
 • Voorgestelde doelen sluiten niet altijd aan bij de bedoeling van de afspraak;
 • Medewerkers met kleine arbeidsovereenkomsten bouwen nauwelijks iets op, terwijl medewerkers in de hogere schalen die het doorgaans het minst nodig hebben het meest opbouwen;
 • De systemen van de salarisadministrateurs zijn niet toegerust op dergelijke cao afspraken en dat betekent dat organisaties een schaduwboekhouding bij dienen te houden;
 • Als de medewerkers gebruik willen maken van het lbb speelt vervolgens de discussie ten aanzien van de bruto-netto problematiek;

 

Er zijn ook een aantal positieve kanten van het LBB benoemd, namelijk:

 • De gedachte achter het LBB is goed; -> werken aan duurzame inzetbaarheid van de medewerker / samen met werkgever werken aan een plan
 • Het onderwerp is in de afgelopen periode meer gaan leven, ook omdat er nu al meer is opgebouwd.

 

Suggesties, oplossingsrichtingen:

 • Een vast bedrag per medewerker afspreken;
 • Los het administratief op;
 • Stel het bedrag achteraf vast;
 • Hoe beweeg je de medewerker.

 

 

Belangrijkste conclusie is dat het LBB aandacht verdient in de nieuwe cao de gedachte erachter is goed alleen in de praktische uitwerking ondervinden organisaties knelpunten. Voor nu afgesproken om bij de vakbonden te polsen of zij voorafgaand aan de cao onderhandelingen de LBB afspraak uit de cao wensen te evalueren. Ook wordt gepolst om te kijken of het mogelijk is de omvang van het LBB te bepalen aan de hand van het meest recente salaris, zodat niet behoeft te worden teruggerekend wat er daadwerkelijk maandelijks is opgebouwd. Hiertoe wordt voorafgaand met een salarisverwerker verkend wat de mogelijkheden zijn.

 

Als laatste nog twee zaken die zijn aangegeven en die van belang zijn voor het LBB dan wel in ogenschouw kunnen worden genomen bij de verdere gesprekken hierover:

 • Een organisatie heeft aangegeven dat het niet aangewende bedrag aan LBB in een pot komt die in samenspraak met de OR wordt aangewend voor duurzame inzetbaarheid.
 • Scholingskosten zijn naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst niet meer fiscaal aftrekbaar. Indien het LBB kan worden aangemerkt als werkgeverskosten dan gaat niet de helft naar Den Haag.