Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
30 oktober 2018
 
Anonieme Homepage
Landelijk onderzoek over jongerenwerkers
Inhoud:

Landelijk onderzoek over jongerenwerkers


Sociaal Werk Nederland wil aantallen en werkzaamheden van jongerenwerkers in Nederlandse gemeenten in kaart brengen. Het jongerenwerk zit in de haarvaten van praktisch iedere gemeente, juist omdat de jongerenwerker als geen ander jongeren weet te bereiken. Ze kennen de jongerencultuur en weten welke snaren je moet beroeren om zowel de mondige types als de minder sociaal vaardigen te bereiken. Het jongerenwerk wordt tegenwoordig breed ingezet; in het kader van onder meer talentontwikkeling, onderwijs, veiligheid en preventieve jeugdhulp. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren flink bezuinigd op het jongerenwerk. Sinds de transformaties is er bovendien geen eenduidig beeld meer over het aantal jongerenwerkers per gemeente en de functie(s) die zij daarin vervullen.

 

 

Zie bijlage voor meer info.