Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
1 april 2019
 
Anonieme Homepage
Stijging aantal maatwerktrajecten door sociaal wijkteams
Inhoud:

Sociaal wijkteams leiden niet tot afschaling van Wmo-zorg, maar tot een stijging van het aantal maatwerktrajecten van maar liefst 14 procent! Dat is een gemiddeld cijfer. In gemeenten waar aanbieders van Wmo-maatwerktracten in wijkteams zitten, is de stijging het grootst. In gemeenten zonder wijkteams maar met een Wmo-loket is de stijging naar maatwerktrajecten het kleinst. Dat blijkt het onderzoek “De wijkteambenadering nader bekeken” van het Centraal Planbureau (CPB) naar de inzet van wijkteams in de periode 2015-2017.

 

Veel gemeenten hebben sociaal wijkteams opgezet om binnen het sociaal domein passende zorg te leveren tegen beheersbare kosten.  Vanuit een integrale benadering pakken wijkteams multiproblematiek aan. De verwachting was dat die integrale aanpak synergievoordelen zou opleveren en dat het inschakelen van het sociaal netwerk en lichte ondersteuning vanuit wijkteams eveneens besparingen zouden opleveren, maar dat blijkt vooralsnog niet het geval te zijn.

Mogelijke verklaring van een lagere kostenstijging bij Wmo-loketten is dat Wmo-consulenten van gemeenten mogelijk meer rekening houden met kosten voor de gemeente dan zorgprofessionals.

De onderzoekers presenteren meerdere mogelijke verklaringen voor de gestegen zorgkosten. De eerste is dat wijkteamleden met een zorgachtergrond het beste voor hun client willen, ook als dat dure tweedelijnshulp is. Bovendien zijn zij bekend met die tweedelijnshulp, waardoor zij de oplossing voor de cliënt eerder daar zullen zoeken. Ook kan een aanbieder uit de tweede lijn naast een intrinsieke motivatie tevens een financieel motief hebben: ‘Zolang er in de tweede lijn per uur of per cliënt vergoed wordt, heeft de moederorganisatie namelijk baat bij een groot cliëntenbestand.’

Zie ook de reactie van Sociaal Werk Nederland.