Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
30 juni 2019
 
Anonieme Homepage
Ien van Doormalen actief in DoorZien adviesgroep
Inhoud:

Ien van Doormalen, oud-Verdiwellid, is betrokken bij een nieuw initiatief: DoorZien adviesgroep voor oprecht en betekenisvol organiseren en ondernemen. ‘In onze praktijk hebben we in de achterliggende periode veel bestuurders gesproken, onder andere in het sociale domein,’ vertelt Ien. ‘Het is mooi te zien hoeveel ambitie en passie er is. En tegelijkertijd doet het pijn te zien hoe omvangrijk de frustraties soms zijn. De behoefte aan het inbouwen van momenten van rust en reflectie is groot en toch schiet het er vaak bij in. Wij voorzien onder andere in die behoefte.

 

DoorZien wordt gevormd door drie partners. Ieder van ons was eerder bestuurder in het publieke domein (overheid, onderwijs, sociaal domein). In die rol hebben we ondervonden wat het betekent om oprecht te bouwen aan een organisatie die maatschappelijke waarde toevoegt. We weten wat het vraagt om keuzes te maken, ook lastige en soms tegen de stroom in. Om ook dan in gesprek te blijven en je kwetsbaar op te stellen. Om alleen te zijn, het hoofd te stoten, te herpakken en resultaten te boeken. Waarbij je soms de ander uit het oog verliest. Om vertrouwen te geven én te krijgen. Deze en andere ervaringen zitten in onze rugzak samen met praktische en theoretische kennis over organiseren, veranderen en leiderschap. 

We werken niet volgens een standaardmethode en aan onze dienstverlening gaat het opbouwen van een vertrouwensband vooraf.  Dat kan bijvoorbeeld door een of enkele sessies 

Ien van Doormalen, oud-Verdiwellid, is betrokken bij een nieuw initiatief: DoorZien adviesgroep voor oprecht en betekenisvol organiseren en ondernemen. ‘In onze praktijk hebben we in de achterliggende periode veel bestuurders gesproken, onder andere in het sociale domein,’ vertelt Ien. ‘Het is mooi te zien hoeveel ambitie en passie er is. En tegelijkertijd doet het pijn te zien hoe omvangrijk de frustraties soms zijn. De behoefte aan het inbouwen van momenten van rust en reflectie is groot en toch schiet het er vaak bij in. Wij voorzien onder andere in die behoefte.

 

DoorZien wordt gevormd door drie partners. Ieder van ons was eerder bestuurder in het publieke domein (overheid, onderwijs, sociaal domein). In die rol hebben we ondervonden wat het betekent om oprecht te bouwen aan een organisatie die maatschappelijke waarde toevoegt. We weten wat het vraagt om keuzes te maken, ook lastige en soms tegen de stroom in. Om ook dan in gesprek te blijven en je kwetsbaar op te stellen. Om alleen te zijn, het hoofd te stoten, te herpakken en resultaten te boeken. Waarbij je soms de ander uit het oog verliest. Om vertrouwen te geven én te krijgen. Deze en andere ervaringen zitten in onze rugzak samen met praktische en theoretische kennis over organiseren, veranderen en leiderschap. 

We werken niet volgens een standaardmethode en aan onze dienstverlening gaat het opbouwen van een vertrouwensband vooraf.  Dat kan bijvoorbeeld door een of enkele sessies ‘begeleid uit-het-raam-kijken. Eenmaal voldoende vertrouwen bouwen we in het geval van een ondersteuningsbehoefte aan een maatwerkantwoord. Houvast vinden we in het ‘DoorZien analysemodel’ en de ‘7 DoorZien vuistregels van leiderschap’. We starten altijd met het kijken naar het hier en nu, met respect voor het verleden en oog voor de toekomst. In die beweging pakken wij alleen die zaken op die aantoonbaar niet door de organisatie zelf gedaan kunnen worden. Ook spelen we in op de behoefte aan ‘begeleide collegiale consultatie’ voor collega’s die van en aan elkaar willen leren en begeleiding zoeken in de vorm van structuur en senioriteit.

Nieuwsgierig geworden? Meer weten over onze adviespraktijk voor bestuurders, organisaties en samenwerkingsverbanden?

  enmaal voldoende vertrouwen bouwen we in het geval van een ondersteuningsbehoefte aan een maatwerkantwoord. Houvast vinden we in het ‘DoorZien analysemodel’ en de ‘7 DoorZien vuistregels van leiderschap’. We starten altijd met het kijken naar het hier en nu, met respect voor het verleden en oog voor de toekomst. In die beweging pakken wij alleen die zaken op die aantoonbaar niet door de organisatie zelf gedaan kunnen worden. Ook spelen we in op de behoefte aan ‘begeleide collegiale consultatie’ voor collega’s die van en aan elkaar willen leren en begeleiding zoeken in de vorm van structuur en senioriteit.

Nieuwsgierig geworden? Meer weten over onze adviespraktijk voor bestuurders, organisaties en samenwerkingsverbanden?

 

DoorZien adviesgroep
Oprecht & betekenisvol organiseren en ondernemen

Advies/begeleiding; interim/programmaleiding; onafhankelijk voorzitterschap
Tel. 06 46 166 145; ienvandoormalen@doorzienadviesgroep.nl