Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
1 juli 2019
 
Anonieme Homepage
Wet verplichte GGZ
Inhoud:

Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziemenhuizen (Bopz). De nieuwe wet zet de patiënt centraal en heeft veel meer aandacht en handvatten voor preventie, ambualnte hulp, re-integratie en participatie. De positie van het sociaal netwerk krijgt meer aandacht dan in de oude wet. Hier liggen nieuwe taken voor organisaties voor sociaal werk, die met gemeenten over consequenties van de Wvggz in gesprek kunnen gaan.

 

Meer informatie: