Inloggen
home > nieuws > detailweergave
Dit is aan u gericht.
5 september 2019
 
Anonieme Homepage
Wet verplichte ggz biedt kansen voor welzijnsorganisaties!
Inhoud:

De Wet verplichte ggz treedt (Wvgzz) op 1 januari 2020 in werking. ‘Deze wet verplicht gemeenten tot nieuwe taken en samenwerking met ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein,’ zegt Verdiwel bestuurslid Trix Cloosterman. ‘Naast een lokaal vangnet voor mensen met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek moet ook een samenwerkingsstructuur worden ontwikkeld om de wvgzz vorm te geven. Bijvoorbeeld door het inrichten van een 24uurs bereikbaarheidsdienst end oor invulling te geven aan het “horen” van mensen in een crisissituatie. Daar liggen mogelijk kansen voor welzijnsorganisaties.’

Voor meer info raad Trix de volgende links aan:

https://www.jblorenz.nl/blogs/gemeenten-aan-zet-met-de-wet-verplichte-ggz/:

https://www.zorgwelzijn.nl/nieuwe-wet-verplichte-ggz-voorziet-in-behoefte/