Inloggen
home > columns > quasi inbesteden

De afgelopen jaren heeft Willem Draaisma, bestuurder van Participe, een aantal blogs geschreven. In februari verschenen zijn 22 beste blogs in een boekje. Willem wil deze blogs met anderen delen ‘omdat daaruit het belang naar voren komt van een goede, gedeelde strategie. Juist wanneer de ontwikkelingen snel gaan, is het goed om houvast te hebben en koersvast te zijn.’ Hieronder de blog die hij schreef in december 2013 over een thema dat nog steeds actueel is.

 

Quasi Inbesteden

juni 2017

Participe en de gemeente Alphen aan den Rijn hebben iets nieuws ontwikkeld, wat binnen welzijn en zorg in Nederland nog nooit eerder is vertoond. Inbesteden en aanbesteden.

 

U weet wat inbesteden is. Om een echt voorbeeld te noemen; enkele jaren geleden besloot de gemeente Amstelveen het jongerenwerk weg te halen bij de welzijnsorganisatie Cardanus om het zelf te gaan uitvoeren. Dit heeft natuurlijk grote arbeidsrechtelijke gevolgen, want de jongerenwerkers zijn vanaf dat moment ineens ambtenaren. U weet ook wat aanbesteden is. Bij de start van de WMO in 2007 was er zeer veel discussie rondom de verplichte aanbesteding van de hulp bij het huishouden en van de hulpmiddelen. Ook rondom aanbestedingen in het welzijnswerk bestaat veel commotie. De gemeente Rotterdam heeft in bijna alle deelgemeenten het welzijnswerk aanbesteed, waardoor er een gigantische stoelendans is ontstaan. Veel organisaties die de aanbesteding verloren, moesten hun mensen ontslaan. Daarentegen gingen nieuwe combinaties van partijen aan de slag.

 

Unieke oplossing
Maar nu het nieuwe in Alphen. Het werk van Participe wordt niet aanbesteed en ook niet inbesteed, maar er is gekozen voor het zogenoemde ‘quasi inbesteden’. We gaan werken als een onderdeel van de gemeente, maar blijven een zelfstandige stichting. Wel komt er iemand op voordracht van de gemeente in onze Raad van Toezicht en worden de statuten behoorlijk aangepast. Voor veel zaken heb ik voortaan eerst toestemming van de gemeente nodig, zoals begrotingen en wijzigingen in beleid. Daar staat tegenover dat we in Alphen in ieder geval in 2014 niet gaan aanbesteden en we de één-op-één relatie in stand kunnen houden. De noodzaak voor deze stap zit in het aanbestedingsrecht en de regels rondom staatssteun. Beide zijn door Europa behoorlijk strak neergezet, maar niet iedereen zit erop te wachten om vanuit Brussel aan te besteden. Dat geeft namelijk veel extra werk en dat hebben we in Alphen dankzij deze unieke oplossing kunnen vermijden.

 

Willem Draaisma, bestuurder van Participe.