Inloggen
home > columns > vertrouwen

Vertrouwen

aril 2017

 

Als organisatie voor maatschappelijke dienstverlening participeren wij – van Socius – in vele ketens. We zijn er immers voor alle leeftijden en voor vragen op alle leefgebieden. Met een integrale aanpak als doelstelling geeft dat heden ten dagen een enorm overlegcircuit over de thematische aanpak van specifieke vraagstukken of bijvoorbeeld de organisatie van sociale teams. Onder het motto ‘alleen ga je harder, maar samen kom je verder’ is er een breed gedragen besef  dat samenwerking noodzakelijk is. 

 

Martijn Aslander liet ons tijdens de Voorjaarsworkshop zien hoe technologische ontwikkelingen in een exponentiële snelheid elkaar opvolgen en daarmee grote maatschappelijke verandering tot gevolg zullen hebben. Robotisering zal de arbeidsmarkt drastisch veranderen en digitale communicatie ontsluit alle kennis voor iedereen.  Ik vraag mij af of we wel de tijd hebben om de traagheid van het overleg die de huidige samenwerking vraagt te volgen. Hoe kunnen wij versnellen om te voorkomen dat wij door de ontwikkelingen worden ingehaald?

Onze regiereflex maakt dat we alles planmatig willen aanpakken, liefst in overeenstemming met alle partijen. De spreekwoordelijk stip op de horizon wordt steeds meer een bewegend doel, terwijl onduidelijkheid over het einddoel partijen verlamt. Gewoon starten, hoor ik veelvuldig in overleggen zeggen. Maar er moeten wel kaders zijn.  Het woord dat steeds weer in mij opkomt is ‘vertrouwen’, vertrouwen in onze professionals, dat zij ook zonder al te veel procedures het goede zullen doen. Maar ook vertrouwen in elkaar als samenwerkingspartners en vertrouwen vanuit opdrachtgevers dat de organisaties gezamenlijk zeer wel in staat zijn het proces van integraliteit van hulp en dienstverlening te realiseren.  Er zullen zeker ook dingen misgaan en op die momenten worden wij direct door onze regiereflex in de stuurstand  gezet. Dan gaan we weer op zoek naar ‘harde’ KPI’s die ons de schijnzekerheid geven dat we ‘in control’ zijn. Steeds waar wij professionals loslaten en vertrouwen geven binnen realistische verwachtingen, zie ik nieuwe ideeën als antwoord op vragen van inwoners als vanzelf ontstaan. Dat geeft mij het vertrouwen dat wanneer we meer loslaten  en vertrouwen op de kwaliteiten van onze professionals we ook kunnen versnellen.

 

Bart van der Neut, bestuurder van Socius Maatschappelijk Dienstverleners en bestuurslid van Verdiwel