Inloggen
home > columns > triomfantelijk niet-weten

Triomfantelijk niet-weten

april 2016

 

Op 15 april 2016 vond de afsluiting plaats van de masterclasses van In voor zorg! Een samenwerking van In voor zorg!, Verdiwel, Movisie en de MOgroep. In een ongedwongen situatie konden directeuren van welzijnsorganisaties werken aan de transitie van het sociale domein. Prima initiatief waaraan door een gunstige speling van het lot ook nog een aantal uren coaching kon worden verbonden. Een ambtenaar uit de gemeente Hardenberg was de laatste in een lange rij van sprekers die we gedurende de masterclasses hebben gehad. Op een aanstekelijke wijze en met veel humor gaf hij zijn visie weer op de transformatie in zijn gemeente. Ik hoorde zijn verhaal met stijgende verbazing aan. Zijn betoog was een mengeling van marktdenken – welzijn is inwisselbaar – en ‘als gemeente weten wij het ook allemaal niet’. 

 

Zijn enigszins triomfantelijk gepresenteerde conclusie was dat de gemeente Hardenberg het budget voor het welzijnswerk per 1 januari 2018 niet langer garandeert. Nu hoef je dat nu ook niet meteen te garanderen, maar praat erover, ontwikkel visie en formuleer opdrachten.
Wat mij aangreep, was dat de gemeente meer dan twintig jaar een relatie met meerdere welzijnsorganisaties heeft en ‘het dan niet weet’.  We praten in Nederland al jaren over participatie, eigen kracht, meer preventie, meer vertrouwen geven, eigen verantwoordelijkheid versterken… en dan weet je het niet.
Marktwerking in de publieke sector werkt niet, de zorg is daarvan het sprekende voorbeeld. ‘De Plaatselijk Belangen en de wijkverenigingen kunnen ook een rol vervullen en daar waar nodig professionele krachten inkopen’. Zo zijn we ooit, decennia geleden, begonnen, maar onder druk van de gemeente gefuseerd. De gemeente wilde immers geen versplintering en daarmee inefficiënte inzet van de financiële middelen. Men weet het niet meer…
Het welzijnswerk heeft een onmisbare functie in onze samenleving, zoals zorg en onderwijs dat ook hebben. Voor deze sectoren haalt men het ook niet in het hoofd om het budget na een bepaalde datum niet meer te garanderen. Maar ja, als je het niet weet…
De ambtenaar gaf aan dat sommige ‘westerlingen’ dachten dat Hardenberg halverwege Berlijn lag.  Het zou best kunnen…  Je weet het niet…


Gerard Beukers, directeur van Stichting De Welle in Nijverdal