Inloggen
home > uitgelicht anonieme homepagina > verdiepingsbijeenkomst empower je gemeenteraard

Verdiepingsbijeenkomst empower je Gemeenteraard

 

21 maart 2018

De Observant

Amersfoort

 

Hoe kun je vanuit je publiek leiderschap je nieuwe gemeenteraad empoweren om van de transformatie van het sociaal domein een succes te maken? Welke adviezen kun je raadsleden geven? Hoe doe je dat? Deze vragen stonden centraal in de Verdiepingsbijeenkomst die Verdiwel organiseerde op 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Bart de Leede, directeur-bestuurder van het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) in Tilburg, was acht jaar wethouder voor GroenLinks in Schiedam en eerder gemeenteraadslid voor die partij. Bart woont in Schiedam, waar hij dit jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen op nummer 13 op de lijst van Groen Links fungeerde als lijstduwer. In een interactieve inleiding gaf Bart een aantal concrete tips. Ook andere deelnemers hadden ervaringen die ze met anderen wilden delen.

 

Deze verdiepingsbijeenkomst leverde de volgende tips op:

 1. Het kan handig zijn om iemand uit de politiek in je bestuur of Raad van Toezicht te hebben. Niet alleen qua gedachtegoed, maar ook voor het netwerk dat dit kan opleveren. Een oudwethouder, gemeenteraadslid of iemand uit de Provinciale Staten bijvoorbeeld. Als die persoon nog steeds in de gemeente politiek actief is of om wat voor reden dan ook erg prominent aanwezig is, of als politieke verhoudingen verscherpt zijn, kan dat reden zijn om hem of haar juist niet in de bestuur of RvT te willen.
 2. Bouw relaties op met gemeenteraadsleden van alle fracties. Niet pal voor de verkiezingen, maar meteen daarna.
 3. Zorg dat je weet wat er speelt in de Raad. Als die gemeentelijk beleid wil toetsen – bijvoorbeeld rond Werk en Inkomen, aanpak van eenzaamheid of de Wmo – zorg dat je daaraan meedoet.
 4. Wees transparant en open qua verantwoording van je werk, ook wat betreft sociale wijkteams. Dat kan erg in je voordeel werken.
 5. Ook als je een kritische medewerker naar voren schuift die zegt wat er in jouw organisatie moet veranderen, maak je jezelf geloofwaardig en kun je waardering bij de gemeente oogsten.
 6. Veel gemeenten stellen een informateur aan voor de collegevorming. Het is ingewikkeld om dan als welzijnsorganisatie je invloed te doen gelden. Tenzij er een welzijnsthema hoog op de agenda staat bij de collegevorming. Maar dan moet je eigenlijk al voor de aanloop van de verkiezingen aan ambtenaren, Raad en College hebben laten merken wat jouw organisatie daar kan betekenen. Toon je bereidheid om een verhaal of een pitch te verzorgen.
 7. Zorg dat ambtenaren, Raad en College je goed kennen. Ga naar Raadsvergaderingen waar welzijnsthema’s aan de orde zijn. Ga in gesprek met ambtenaren, raadsleden en college, formeel en informeel. Als je een goede relatie met hen hebt, gaan ze jou ook bellen!
 8. Natuurlijk is het altijd goed om contact te hebben met ambtenaren die het Collegeprogramma schrijven. Soms is jouw contactambtenaar daarbij betrokken, soms worden daarvoor anderen ingeschakeld (bestuursadviseurs).
 9. Als je bij een politiek gevoelig thema niets te winnen hebt, kun je daarover beter je mond houden. Maar als je weet dat een wethouder een thema heel belangrijk vindt, is het goed om haar of hem te laten weten wat jouw organisatie daarop kan betekenen. 
 10. Als je nieuw bent als directeur of directeur-bestuurder van de welzijnsorganisatie, heb je een goede reden om kennis te maken met ambtenaren, Raad en College. Maar je kunt ook je eigen momentum creëren. Bijvoorbeeld als je een nieuwe aanpak wilt lanceren. 
 11. Ongeveer negen maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen stellen politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s op. Probeer daarbij betrokken te zijn en met partijen te kijken welke thema’s voor beide kanten interessant en belangrijk zijn.
 12. Zeggen hoe belangrijk het sociaal werk is, dat werkt niet. In plaats daarvan is het beter als je nieuwe raadsleden kennis laat maken met het sociale domein als onderdeel van een introductieprogramma. Als ze in concrete praktijksituaties mee kunnen draaien met professionals en vrijwilligers, werkt dat vaak erg goed.
 13. Gebruik ook andere aanleidingen om werkbezoeken te organiseren voor raadsleden, ambtenaren, college. Werkt vaak goed.
 14. Wat ook goed kan werken is dat het hele maatschappelijk middenveld zich in pitches aan (nieuwe) raadsleden presenteert en dat daarna verdieping plaats vindt in workshops.
 15. Hoe meer anderen zeggen dat het sociaal werk belangrijk is, hoe beter. Nu zie je dat de politie vaak zegt dat het jongerenwerk zo belangrijk is. Dat werkt goed! Een goede samenwerking met bijvoorbeeld woningcorporaties kan ook opleveren dat woningcorporaties zeggen dat sociaal werk belangrijk is. Probeer dat soort kansen zoveel mogelijk te verzilveren.
 16. Voorheen was Ruimtelijke ordening een belangrijk deel van de gemeentelijke begroting, nu is dat het sociaal werk. Wees je daarvan bewust! Sociaal werk is belangrijk, werkt preventief. Wees niet te bescheiden in je opstelling naar ambtenaren, Raad en College. 
 17. Het algemene verhaal dat welzijn bespaart op duurdere zorg is een grijsgedraaide plaat. Nu werkt dat verhaal alleen goed als je overtuigend kunt aantonen dat dit werkelijk zo is (bijvoorbeeld collectieve aanpakken, schuldhulpverlening). Met cijfers, aangevuld met praktijkverhalen (storytelling).
 18. Sociaal Werk Nederland organiseert in de zomer stages voor Kamerleden. Er zijn ook welzijnsorganisaties die in de zomer stages organiseren voor gemeenteraadsleden. Dat kan heel goed werken. Je kunt dat ook samen met bijvoorbeeld zorgorganisaties organiseren.
 19. Zorg dat je niet te zeer politiek verweven bent met één politieke partij. Dat kan zich later tegen je keren. Dat is met een welzijnsorganisatie gebeurd die te veel banden hadden met de PvdA.

 

Deelnemers:

Gerard Beukers (Stichting De Welle, Nijverdal), Jessica van der Bilt-Wulder (Netwerk, Hoorn), Greet Bouman (Stimenz, Apeldoorn, voorzitter Verdiwel), Ruud Geerts (Forte Welzijn, Groesbeek), Veronique de Kwant (Haarlem Effect), Else Leih (Participe, Alphen aan den Rijn, bestuurslid Verdiwel), Bart de Leede (Instituut voor Maatschappelijk Werk, Tilburg), Egbert Oppenhuizen (Stichting Binding, Wijk bij Duurstede).