Inloggen
home > boekbesprekingen > kracht van meiden

Kracht van meiden     

 

Opgroeiende meiden zijn kwetsbaarder dan opgroeiende jongens. Zij gaan eerder puberen en krijgen vaak te maken met tegenstrijdige rolverwachtingen. Ouders en het eigen lichaamsbeeld spelen een grotere rol bij hun identiteitsontwikkeling. Meiden hebben specifieke aandacht nodig. Daarom ontwikkelde lector Judith Metz van Youthspot van de Hogeschool Amsterdam met een groep collega docenten en onderzoekers in samenwerking met acht organisaties voor sociaal werk een methodiek voor meidenwerk. Deze methodiek is gepubliceerd in het boek “De kracht van meiden!”. De auteurs presenteren deze publicatie als  ‘de eerste wetenschappelijk onderbouwde uitgave die professionals in het sociaal werk inzicht beidt in het werken met (groepen) meiden.

 

Peer pressure en meidenvenijn

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de doelgroep, de doelen van het meidenwerk, de werking, de randvoorwaarden en over negen methodische  principes die richting geven aan het praktisch handelen door meidenwerkers. We lezen dat vriendschappen van meiden anders zijn dan vriendschappen van jongens en dat peer presure daar een extra grote rol speelt. Ook onderhuidse spanningen – ‘meidenvenijn’ – spelen onder meiden een veel grotere rol dan onder jongens. We lezen interessante, zeer toegankelijke info over identiteitsontwikkeling, c.q. ontwikkeling van de hersenen, sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling.

Doel van het meidenwerk ‘is om meiden te ondersteunen bij hun identiteitsontwikkeling, zodat zij zelf vorm kunnen geven aan hun eigen (volwassen) leven als deel van de samenleving’. Meer dan jongens, stemmen meiden hun leven af op wat de omgeving van hen verwacht. En die verwachtingen kunnen tegenstrijdig zijn. Volgens de auteurs moeten meiden eigenaarschap over hun eigen leven hebben, en daarbij gaat het dan om het hebben van intenties, vooruitdenken, handelen en terugkijken. Daarbij is kritisch bewustzijn eveneens een vereiste.

 

Veiligheid bieden en positief bekrachtingen

Negen methodische principes geven vorm aan methodisch meidenwerk. Die principes zijn veiligheid; betekenisrelatie; kennen; aansluiten bij de behoeften; grenzen; praten; positief bekrachtigen; vergroten van de leefwereld; werken met de omgeving. Al deze principes staan ten dienste van het eigenaarschap van meiden over hun eigen leven. Meidenwerkers kunnen deze principes toepassen in een diversiteit aan werkvormen, in verschillende omgevingen en in zowel individuele contacten als in groepsverband. In een apart hoofdstuk zijn alle negen principes concreet uitgewerkt. Zo wordt bij het principe veiligheid een onderscheid gemaakt tussen fysieke en sociale veiligheid, waarom beide belangrijk zijn, hoe je veiligheid kunt verbeteren en hoe je de veiligheidsbeleving van meiden kunt meten. Belangrijke aandachtspunten zijn hier een veilige ruimte en een positieve groepsdynamiek, waarbij onderhuidse spanningen worden voorkomen.

Positief bekrachtigen is eveneens een belangrijk principe, omdat meiden vergeleken met jongens vaker een negatief zelfbeeld hebben en minder vertrouwen in hun eigen kunnen.

Deel twee biedt een theoretische onderbouwing van de methodiek. Dit deel gaat onder meer over ondersteuning bij identiteitsontwikkeling (agency), empowerment en beschermende en risicofactoren.

 

Een must!

Het derde deel bestaat uit praktische leidraden, werkbladen en beschrijvingen van werkvormen. In dit deel wordt onder meer uiteengezet hoe je als meidenwerker een meidengroep in kunt zetten om een probleem aan te pakken of te voldoen aan een ontwikkelbehoefte. Ook wordt uitgelegd wanneer je het best meet een groep meiden kunt werken en wanneer het juist beter is om voor een individuele benadering van een meisje te kiezen. Voor een groepsaanpak kun je gebruik maken van een vijfstappenmodel. Meer nog dan de eerste twee delen, bevat het derde deel veel praktijkvoorbeelden en opdrachten.

Dit boek is een must voor studenten die zich aan de opleiding in het meidenwerk willen bekwamen, maar ook voor organisaties voor sociaal werk die met hun jongerenwerkers nog beter willen aansluiten bij specifieke wensen, vragen en problemen van opgroeiende meiden!

 

“Kracht van meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk” van Cynthia Boomkens, Evelien Rauwerdink-Nijland, Hanna van der Grient, Karin van Trijp en Judith Metz is een verschenen bij Uitgeverij SWP. Prijs: € 29,90.