Inloggen
home > van de voorzitter > rust, bezinning en nieuwe inspiratie

Rust, bezinning en nieuwe inspiratie

 

Als ik terugblik op het afgelopen halfjaar dan zie ik een rijk gevuld programma! Tevens hebben we een mooie verbinding met de Associatie voor Jeugd tot stand gebracht. Met 8TING hebben we de Kopgroep Datagestuurde Beroepspraktijk opgericht, waarin drie leden met Arjan van Liere aan de slag gaan met het gebruik van data om hun dienstverlening effectiever en efficiënter te maken.

Dus naast gebruikelijke inspiratie en informatie via workshops en een tweede goed bekeken Webinar zorgen we ook voor verdieping. Zoals we ons hadden voorgenomen. Best wat gedaan aan 50 tinten Verdiwel dus!

Van de zomer even tijd voor rust en bezinning en dan starten al weer snel – op 13 september - met onze Najaarsworkshop. Met en heel interessant programma met onder andere een workshop van Kees Gabriëls over de eigen talentontwikkeling van de leider. En een verdiepingsbijeenkomst over de vraag: hoe communiceer of onderhandel je met gemeenten over meer preventie en minder (jeugd)zorg zonder irritatie op te wekken bij gemeenten, die bovendien vaak nog erg verkokerd zijn? We begonnen dit jaar met de Verdiwel Lezing van Machteld Huber over Positieve Gezondheid. Samen met Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut heeft zij haar bekende spinnenweb omgewerkt tot een Integraal model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving. Hierover zal Sjef Staps op 13 september een workshop verzorgen.

Ook de voorbereiding voor nieuwe Zomerscholen met het Oranjefonds in 2020 is veelbelovend. Hiermee investeren we in de professionals. En dat is van groot belang. Zij werken in een turbulente omgeving waarin de verbinding met de moederorganisatie vaak ondersneeuwt door alle externe samenwerkingsverbanden. Van belang dat zij hun mannetje/vrouwtje staan!

Ik merk dat er kansen zijn voor sociaal werk nu veel gemeenten in de problemen komen met hun overschrijdingen voor Jeugdzorg en Wmo. Het is tijd voor de echte transformatie, zoals die ook in de Wmo werd beoogd. En wij bieden de unieke verbinding met de samenleving, mede door onze vele vrijwilligers die zich belangeloos en vol passie inzetten voor een betere samenleving. Dat merkte ik vorige week, toen mijn eigen organisatie het Bijzonder Bedankt Festival voor onze vrijwilligers organiseerde ter gelegenheid van ons vijfjarig bestaan. Vergeet ze niet, ons bestuurlijk werk ligt er vaak wat verder van af, want zij leveren een megaprestatie in Nederland en zijn bijzonder en heel inspirerend!

Ik wens jullie een heel goede zomer met tijd voor ontspanning en reflectie en graag tot in september!

 

Greet Bouman,

voorzitter van Verdiwel