Inloggen
home > over verdiwel > besluit meerhoofdig lidmaatschap verdiwel per organisatie

Inleiding

Onder leden van Verdiwel is een ledenpeiling uitgezet over een mogelijk meerhoofdig lidmaatschap van onze beroepsvereniging. Op basis van deze peiling heeft het bestuur onderstaand voorstel aan de leden voorgelegd tijdens de ALV op 13 september 2019 in Utrecht. Onderstaand besluit is door de aanwezige leden unaniem aangenomen.

 

Besluit meerhoofdig lidmaatschap Verdiwel per organisatie met ingang van 1 januari 2020

  1. Verdiwel is en blijft een beroepsvereniging van en voor ambitieuze directeur-bestuurders en directeuren van organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Verdiwel is een transferpunt voor kennis en relaties, een toegang tot netwerken, een platform voor collegiale ontmoeting en uitwisseling waar kennis en visie, ambitie en vakmanschap samen komen. Waar leden onderling betrokken en kritisch reflecteren op hun functioneren als bestuurders. Leden van Verdiwel geloven in de kracht van de samenleving en claimen de positie die welzijn en maatschappelijke dienstverlening toekomt bij het versterken van de Participatiesamenleving. Thema’s die bij Verdiwel aan de orde komen zijn altijd gerelateerd aan leiderschap en strategie.
  1. We handhaven de huidige lidmaatschapstarieven en stellen extra inschrijving open van een directielid van eenzelfde organisatie tegen een extra (laag) tarief van € 500,- voor organisaties met een omzet hoger dan 3 miljoen euro en van € 250,- voor organisaties met een omzet lager dan driemiljoen euro. Meerdere directeuren of als zodanig fungerende managers kunnen volwaardig lid worden van Verdiwel.
  1. Alle leden worden per email persoonlijk uitgenodigd voor alle activiteiten van Verdiwel, krijgen bovendien de Nieuwsbrief en hebben toegang tot de website van Verdiwel, inclusief het besloten gedeelte. Ledenpeilingen worden alleen naar directeuren en directeur-bestuurders gemaild en zij kijken wie in hun organisatie het best op de betreffende peiling kan reageren.
  1. Voor werkbezoeken (twee per jaar) kunnen alle leden – net als nu al het geval is – zich laten vergezellen of vervangen door één of meerdere managers/medewerkers.
  1. De links naar webinars (twee per jaar) kunnen alle leden doorgeven aan managers/mede-werkers, zodat ook zij die kunnen zien.
  1. Voor deelname aan de Voorjaarsworkshop en de Najaarsworkshop wordt per deelnemer een eigen bijdrage in rekening gebracht.