Inloggen
home > boekbesprekingen > toekomstbestendig en toekomst behendig door agile managen!

Toekomstbestendig en toekomst behendig door agile managen! 

Als squasher ontdekte Mike Hoogveld dat kleinere, lichtere mannen deze sport beter beheersten dan hij. Zij waren sneller, leniger en wendbaarder. Zijn organisaties met deze eigenschappen in een dynamische omgeving succesvoller dan andere organisaties? Deze vraag leidde tot een zoektocht die resulteerde in zijn boek “Agile managen; snel en wendbaar werken aan continue verbetering in organisaties”. Tijdens de Voorjaarsworkshop verzorgt Mike Hoogveld een workshop over agile managen!

 

Mike Hoogveld is partner bij Holland Consulting Group en verricht wetenschappelijk onderzoek bij Nyenrode. In zijn adviespraktijk viel hem op dat weinig organisaties echt agile zijn. De meesten konden zich moeilijk aanpassen aan veranderingen in de markt, bij concurrenten en klanten. Hij werkte zijn ideeën uit tot een agile management aanpak die in principe iedere organisatie kan toepassen. Hij liet zich daarbij inspireren door de evolutietheorie van Charles Darwin.

Agility is de vaardigheid om vlug en makkelijk te bewegen. ‘Binnen de context van dit boek gaat het om termen als lichtheid, snelheid, scherpte, kracht, focus en precisie. Het doel van agility is adaptiviteit, het responsieve vermogen van de organisatie om zich flexibel aan te passen aan nieuwe vereisten.’ Agile managen is de werkwijze ‘die voor agility zorgt en daarmee de noodzakelijke adaptiviteit realiseert’. Deze aanpak is toepasbaar op vrijwel ieder organisatieonderdeel en binnen elk soort organisatie.

 

Kracht, focus, precisie

Het eerste deel van Hoogvelds boek is gewijd aan de theorie van agile managen. Hij wijdt een heel hoofdstuk aan veranderingen waarmee organisaties te maken hebben. Hoogveld vindt dat veel organisaties it angst voor mislukkingen te weinig experimenteren, terwijl juist die mislukkingen vaak waardevolle ideeën opleveren.  Daarom beschrijft de auteur een aantal inspirerende voorbeelden van ‘succesvolle mislukkingen’.

Agile management is niet  in de kleedkamer van de squashers uit de lucht komen vallen. Hoogveld plaatst het agility-denken in een historische context door een koppeling aan twaalf ideeën, waaronder de wetenschappelijke methode van Bacon, het Fordisme en het Taylorisme. Na dit historische uitstapje belicht de auteur de essentie van agility. Dat laat zich letterlijk vertalen als ‘de vaardigheid om vlug en makkelijk te bewegen’. In dit boek staan termen centraal als ‘behendigheid, lenigheid, lichtheid, snelheid, scherpte, kracht, focus, precisie en aanpassingsvermogen. Het doel van agility is adaptiviteit, het responsieve vermogen van de organisatie om zich aan te passen aan nieuwe vereisten.’ Aan agile managen liggen acht principes ten grondslag: waarde creëren; de klant begrijpen; alignment (nauwe samenwerking in een team met betrokkenen uit alle afdelingen); empowerment (mandaat voor het team); synchroon en visueel communiceren; leren van experimenteren; snelheid en flexibiliteit; accountability. Het leiderschap moet dienend zijn, teams zelforganiserend en multidisciplinair en principes zijn belangrijker dan regels.

 

Toekomstbestendig maken

In het tweede deel van dit boek legt Hoogveld zijn lezers uit hoe zij agile management in hun werksituatie kunnen toepassen. Door 78 stellingen een beoordeling op een schaal van 1 tot 6 te geven, kan de lezer vaststellen hoe agile haar of zijn organisatie momenteel is.

Vervolgens legt Hoogveld uit hoe je je agile organisatie en de werkwijzen kunt inrichten en hoe je gebruik kunt maken van de Denk-Doe-Leer cyclus als basis voor het agile managementproces. Vervolgens wijdt hij een apart hoofdstuk aan elk van deze drie fases. In het laatste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je je organisatie toekomstbestendig maakt. Een blauwdruk is er echter niet. ‘Er bestaat geen theoretisch ideaalmodel voor een agile managementorganisatie. He gaat erom dat je de acht agile managementprincipes toepast. Binnen de specifieke situatie van jouw organisatie mag je dus flexibel zijn in de concretisering daarvan.’

 

“Agile managen; snel en wendbaar werken aan continue verbetering in organisaties” van Mike Hoogveld is een uitgave van Van Duuren Management. Prijs: € 24,95.

 

Citaten uit “Agile managen”:

 

‘Zowel voor Kodak als Nokia geldt: wie had op het hoogtepunt de totale ondergang van deze absolute marktleiders durven voorspellen? Waarschijnlijk had vrijwel iedereen die persoon op dat moment voor gek verklaard. Maar ze bleken te weinig adaptief, konden niet goed omgaan met veranderende omstandigheden. Toch gebeurt dit niet alleen grote, gevestigde bedrijven (maar) overkomt het ook start-ups.’

 

‘Falen is nuttig. Volgens de wetten van Boehm kun je dit het beste zoveel en vroeg mogelijk in het proces doen, omdat je daarmee enorm bespaart op herstelkosten achteraf. Een bijkomend voordeel van falen is dat het regelmatig leidt tot onverwachte ontdekkingen […] bijvoorbeeld het World wide web, Google, Facebook, Viagra en Post-it Notes’.

 

‘Agile management is geen hype die snel is ontstaan en snel weer zal verdwijnen. De basis ervan is al vier eeuwen geleden gelegd en heeft zich vanuit verschillende invalshoeken verfijnd. Het is dus stevig gefundeerd in de wetenschap en praktijk.’

 

‘Om de veranderingen te borgen dient de leiding voorbeeldgedrag te tonen en moet je investeren in opleiding en coaching. Ook dien je dit te regelen in de governance van je organisatie.’