Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: wim bosch

Collega in de schijnwerpers: Wim Bosch

oktober 2016

 

Mensen in beweging krijgen om maatschappelijke effecten te bereiken. Dat is de drijfveer van Wim Bosch, directeur-bestuurder van Stichting Travers. Zijn organisatie biedt kinderopvang aan op tweehonderd locaties in Noordoost-Nederland en welzijnswerk, kinderopvang en cultuur in de regio Zwolle. De transformatie heeft in Zwolle niet geleid tot een totale omslag in het sociaal werk. ‘Voor ons was de transformatie een ongelooflijke bevestiging van de core business  van het welzijnswerk!  Zes jaar geleden werkten wij ook al preventief. Daarin is niet veel veranderd.’

 

‘Stichting Travers is een actieve maatschappelijke onderneming in Noordoost-Nederland die zich inzet voor vitale en leefbare wijken met goede voorzieningen’, lezen we op de website van deze onderneming. ‘Travers geeft dit vorm door diensten te leveren op het gebied van welzijn (ontmoeting en participatie, vrijwilligerswerk en informele zorg), kinderopvang en cultuur (poppodium). De organisatie profileert zich op vijf thema’s: Weerbaarheid en eigen kracht, Prettige en veilige leefomgeving, Zorg en ondersteuning, Leren en ontwikkelen en tenslotte Participatie en Integratie.’

 

Sinds wanneer ben  je directeur-bestuurder van Travers en wat deed je voor die tijd?
‘Sinds zes jaar ben ik daar directeur-bestuurder. Oorspronkelijk kom ik uit het onderwijs. Ik heb altijd gewerkt in organisaties in het publiek domein. Via het onderwijs, een organisatieadviesbureau en een trainingsbedrijf in de agrarische sector ben ik in het sociaal werk terecht gekomen. De gemeenschappelijke noemer is dat ik iets tot stand wil brengen dat maatschappelijke effecten heeft. Toen ik hier begon, waren kinderopvang en welzijnswerk voor mij nieuwe takken van sport. Maar ook hier gaat het erom dat ik mensen in beweging wil krijgen.’

 

Wat is het werkgebied van Travers?
In Harderwijk en Apeldoorn en in het hele gebied ten noorden daarvan verzorgen wij kinderopvang. Buiten Zwolle hebben we 200 locaties voor kinderopvang. In de regio Zwolle bieden we welzijnswerk, kinderopvang en cultuur aan. In ZwolleDoet!  verbinden vrijwilligerswerk en mantelzorg nadrukkelijk met het welzijnswerk. Platform Samen Zwolle verbindt mensen die hulp vragen met mensen die hulp aanbieden. Dat varieert van wandelen met iemand in een rolstoel tot samen sporten of samen naar concerten gaan. In ons culturele aanbod staat Hedon centraal. Cultuur zien wij als functie van het welzijnswerk. Wij halen jongeren van de straat om in Hedon te rappen. Landelijk bekende acts als Typhoon en Opgezwolle zijn in Hedon begonnen. Een aantal bekende rappers is bij ons in dienst om met jongeren te rappen. En er zijn ook jongeren die naar de kinderopvang gaan om met kinderen muziek te maken.’

 

Hoe typeer je de gemeente Zwolle als werkgebied?
‘De gemeente en onze samenwerkingspartners zien echt de preventieve werking van het welzijnswerk. Wij zitten diep in de haarvaten van de wijken. Dat betekent dat wij de positie van het welzijnswerk niet voortdurend hoeven te bevechten. De regio Zwolle timmert goed aan de weg. Vorig jaar is onze regio uitgeroepen tot de economisch meest krachtige regio na Eindhoven.  Er is veel economische bedrijvigheid, veel dienstverlening en een concentratie van hoger onderwijs. De werkloosheid is hier relatief laag. Tegelijkertijd is hier ook veel grootstedelijke problematiek. Er zijn wijken met 170 nationaliteiten.’

 

De kernwaarden van Travers zijn ‘bron van groei’, ‘verbindend’ en ‘onderscheidend’. Daarbij ’. Wat betekenen deze kernwaarden  voor jou?
‘Ik ga er van uit dat voor alle medewerkers – inclusief voor mijzelf – geldt dat het vak dat je uitoefent ook je passie is. Dit betekent voor mij dat je voortdurend bezig bent het beste uit jezelf te halen. Travers stimuleert dit; middels onze Travers Academie, maar ook gewoon in het dagelijkse werk. Tegelijkertijd kun je het als vakmens nooit alleen; samenwerken, verbinden is een voorwaarde. En tenslotte vraagt ook maatschappelijk ondernemen moed en lef. Dat is het onderscheidende dat we van onze mensen vragen.  En dat is nooit vrijblijvend. Wij vragen daarom veel van onze 1000 medewerkers. Ook ik ben dagelijks bezig om  de kwaliteiten van alle medewerkers stelselmatig naar een hoger plan te krijgen. En dat zij zich gelukkig voelen in hun werk. Geluk is een meetbare rendementsfactor. Als  medewerkers gelukkig zijn, dan is de organisatie dat ook en presteert zij beter. Daarmee is Travers als organisatie geen doel op zich, maar een middel om met deze duizend mensen dagelijks aan de leefbaarheid van buurten en wijken te werken.’ Travers is immers altijd in de buurt!

 

Wat is bij jullie de stand van zaken van de transformatie?
‘Ik spreek niet graag over de transformatie. Hooguit kun je constateren dat we in een transformerende samenleving werken. Bovendien: wat verandert er nou eigenlijk? Het gaat toch nog steeds om mensen die erbij willen horen en niet buiten de boot willen vallen? Dat is al decennia het geval. We werken met  hoogopgeleide vakmensen die bewust kiezen voor het vak dat ze uitoefenen. In wezen doen onze werkers niets anders dan vijf of zes jaar geleden. Toen kwamen zij ook al achter de voordeur van bewoners en werkten ze ook al preventief. Dat doen ze nog steeds, daarin is niet veel veranderd.’

 

Maar nu heb je overal sociaal wijkteams en willen gemeenten met preventieve aanpakken bereiken dat minder burgers een beroep doen op dure, specialistische zorg. Dat is toch een wezenlijke verandering?
‘Nee. Voor ons was de transformatie juist een ongelooflijke bevestiging van de core business  van het welzijnswerk! De decentralisaties zijn bedoeld om gemeenten de kans te geven meer in te zetten op preventie om de enorme kosten in de zorg terug te dringen. Meer preventie, minder curatie. Vervolgens hebben veel gemeenten daar een groot verhaal van gemaakt. Maar ons uitgangspunt was en is nog steeds: welzijnswerkers  vergroten de leefbaarheid in de wijken.  Wij trekken een duidelijke streep tussen welzijn en zorg. Wij positioneren ons ver van de zorg. Wij zijn van de preventie en in lichte mate van toeleiding, maar we zijn niet van de curatie. Zorg en welzijn zien wij nadrukkelijk niet als twee kanten van één medaille.’

 

Zitten jullie professionals niet in de sociaal wijkteams van Zwolle?

‘Daar zitten wij marginaal in en dat is precies wat we willen. Wij zitten aan de voorkant.’

 

Waar ben je trots op?
‘Ik noemde de rappers van Hedon al. Natuurlijk zijn er meer parels. De Politiekids bijvoorbeeld. Kinderen van 7 tot 12 jaar lopen in gele hesjes en spreken buurtbewoners aan die regels overtreden. Bijvoorbeeld fietsen in winkelstraten. Natuurlijk zijn die kinderen getraind. Het is een positieve manier om ouders en kinderen kennis te laten maken met de politie en om de veiligheid en leefbaarheid in wijken te vergroten. Die hesjes geven de kinderen aanzien en gezag. De aanpak heeft een ongelooflijke hoeveelheid spin-off. Waar ik ook trots op ben, is de aanwas van veel jonge professionals die enorm veel nieuwe initiatieven ontplooien met een hoog innovatief gehalte. Daarbij helpt het dat we een eigen fonds hebben om innovaties financieel te ondersteunen.’

 

Welke uitdagingen zie je voor de komende jaren voor jezelf, als directeur-bestuurder van Travers?
‘De eerste noemde ik al: de kwaliteit van de medewerkers naar een hoger plan krijgen. De tweede uitdaging heeft te maken met het gegeven dat onze medewerkers dagelijks opereren in allerlei samenwerkingsverbanden. Om dat goed te kunnen, moet je in de huid van een ander kunnen kruipen. Samenwerken is een hol begrip als je mensen niet leert hoe ze dat moeten doen.  Tenslotte: ondernemerschap vraagt initiatief en moed. Ook dat is een onderdeel van de lerende organisatie. Voldoende uitdagingen dus. Ongelooflijk inspirerend en vooral leuk.