Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: hans de vos

Collega in de schijnwerpers: Hans de Vos

augustus 2016

 

Op 1 januari 2016 is MEE Zuid-Holland Noord – actief in 25 gemeenten – onderdeel geworden van Xtra, een organisatie voor sociaal werk in Den Haag, Wassenaar, Zoetermeer, Rijswijk en Delft. ‘Daardoor is Xtra nog beter in staat om sociale dienstverlening en maatschappelijke ondersteuning te bieden aan mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking,’ zegt Hans de Vos. ‘Iedereen telt mee’. Hans was directeur-bestuurder van MEE Zuid-Holland Noord en vormt nu samen met Eric Lemstra de Raad van Bestuur. Xtra heeft bijna 1.500 medewerkers en duizenden vrijwilligers. Het hoofdkantoor staat in Den Haag.

 

Xtra is een holding waaronder een vijftal organisaties vallen. MEE,  Xtra Plus (voor jeugdzorg/jeugdwerk en schoolmaatschappelijk werk) en de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra die ieder in een aantal Haagse stadsdelen en in enkele omliggende gemeenten werken. Xtra zet zich in om ‘de eigen kracht van mensen te versterken en om de vitaliteit in de samenleving te vergroten,’ lezen we op de website. ‘Wij maken het burgers mogelijk om mede vorm te geven aan de participatiesamenleving en van waarde te zijn, voor zowel zichzelf als de samenleving. Dat doen wij vanuit vertrouwen en bij voorkeur in samenwerking met partners. Wij schakelen en verbinden om zo sociale netwerken te versterken.’

 

Wat deed je vóór je bestuurder van Xtra werd?
‘Tot 1 januari 2016 was ik directeur-bestuurder van MEE Zuid-Holland Noord. Dat ben ik zo’n twintig jaar geweest. Daarvoor was ik bestuurder van de rechtsvoorganger van MEE: de SPD Den Haag. Ik ben in de jaren ‘80 begonnen als maatschappelijk werker in de jeugdzorg, bij de gezinsvoogdij in Alkmaar. Vanaf 1985 heb ik in de gehandicaptenzorg in de Haagse regio gewerkt. Daar werd ik leidinggevende. Uit fusies en veranderingen ontstond MEE Zuid-Holland Noord.’

 

De dienstverlening van Xtra is onderverdeeld in drie portefeuilles: Opvoeden en opgroeien; Gezond en wel; Participatie. Hoe omschrijf jij dat dienstenpakket?
‘We overwegen tot twee portefeuilles te komen: een voor jeugd en één voor volwassenen. Onze portefeuilles omvatten een grote diversiteit aan activiteiten in de nulde en eerste lijn. Voor jeugd loopt die van VVE tot en met allerlei vormen van jeugdzorg/jeugdwerk en schoolmaatschappelijk werk. Voor volwassenen gaat het om het stimuleren van participatie, samenlevingsopbouw en allerlei vormen van maatschappelijk werk. Sinds januari is daar ook de dienstverlening voor mensen met een beperking bijgekomen.’

 

Hoe gaat het met de sociale wijkteams in Den Haag?
‘We hebben in Den Haag wijkteams voor jeugdigen en wijkteams voor volwassenen die zich vooral op zwaardere problematiek richten. Xtra heeft veel professionals in zowel de jeugdteams als in de wijkteams voor volwassenen. Zeker nu MEE onderdeel van Xtra is. Daarnaast hebben we zogenoemde Servicepunten XL in de wijken met een sterke formule. Het zijn laagdrempelige moderne centra waar burgers met allerlei vragen terecht kunnen. Als zij met ingewikkelde vragen komen, worden de wijkteams ingeschakeld. De lijnen met de wijkteams, de gemeente en allerlei andere vormen van hulp en zorg zijn kort. In de Servicepunten worden de eerste contacten gelegd. De dienstverleners zijn professionals, die worden ondersteund door vrijwilligers en stagiaires. De Servicecentra beschikken over ruimtes waar bewoners zelf allerlei zaken kunnen organiseren en zijn tevens een plek waar mensen een kopje koffie kunnen drinken. Daarnaast zijn er internet faciliteiten beschikbaar en vinden er allerlei dagbestedingsactiviteiten plaats. Dat doet Xtra met verschillende samenwerkingspartners. Zo zijn we nauw verbonden met zorginstellingen voor de dagactiviteiten en catering. En met het onderwijs. Het ROC geeft op de servicepunten les aan stagiaires. Er wordt daarnaast veel gebruik gemaakt van informele hulpbronnen. Het werven en matchen van vrijwilligers is ook bij de Servicepunten onderdak. Kortom; het is een dynamisch geheel.’

 

Zijn de Servicepunten in de eerste plaats vindplaatsen voor kwetsbare burgers? Proberen jullie ook verbindingen te leggen tussen kwetsbare en weerbare burgers?
‘Veel mensen zijn op sommige punten kwetsbaar en op andere juist weerbaar. Zo ken ik het voorbeeld van een vrouw die hulp nodig had met het invullen van formuleren en daarvoor naar een Servicepunt kwam. Maar verder is zij goed in taal en nu geeft zij in hetzelfde gebouw taalles aan andere mensen. We proberen dat soort combinaties te maken en vragen altijd aan mensen wat zij zouden kunnen bijdragen.’

 

Hoe verhouden de wijkteams zich tot de brede buurtscholen en het CJG?
‘In de brede buurtscholen zijn onderwijs en welzijn met elkaar verbonden en probeert men preventief te werken. Die ontwikkeling is in volle gang. Meer dan 200 sociaal werkers van Xtra werken op meer dan zestig voorscholen. De brede buurtscholen zijn belangrijke vindplaatsen voor de wijkteams, signalen worden snel opgepakt. Het CJG is door de gemeente ingericht. De meeste medewerkers van het CJG komen van Xtra. Door de combinatie met de voorscholen en door ons schoolmaatschappelijk werk op alle basisscholen kunnen wij die preventieve functie goed vormgeven.’

 

Wat is jouw persoonlijke ambitie als bestuurder van Xtra?
‘Eric Lemstra en ik vormen samen de Raad van Bestuur van Xtra. Eric is voorzitter en richt zich met name op voorwaardenscheppende zaken als, P&O, FZ, automatisering en voorts op de stakeholders in Den Haag. Ik houd me vooral bezig met het primair proces en daarmee samenhangende zaken als kwaliteit en professionalisering en de stakeholders in de gemeenten buiten Den Haag. Op de korte termijn wil ik er vooral eraan bijdragen dat de dienstverlening van MEE goed integreert in die van  heel Xtra, zodat alle kwetsbare burgers in Den Haag en omliggende gemeenten – inclusief mensen met een beperking – goede efficiënt georganiseerde dienstverlening krijgen.

Op de langere termijn wil ik bijdragen aan het verder stroomlijnen van onze dienstverlening passend bij wat deze tijd nu van ons vraagt. Xtra heeft zich op veel terreinen sterk ontwikkeld de afgelopen jaren. Willen we het ambacht “sociaal werk” sterk maken dan moeten we, is mijn overtuiging, de kern van onze dienstverlening doorontwikkelen. Innovatie en digitalisering zijn daarbij essentieel.