Inloggen
home > in de schijnwerpers > in de schijnwerpers: annelies bakelaar

In de schijnwerpers: Annelies Bakelaar

december 2015

 

De transformatie is goed op stoom in de gemeente Midden-Drenthe. De jeugdteams en arrangemententeams werken ‘aan de voorkant’. De professionals van Welzijnswerk Midden-Drenthe werken daarin effectief samen met de gemeente en andere zorgpartners. Vanaf 1 januari 2016 neemt het welzijnswerk de cliëntenadvisering voor mensen met een beperking over van MEE. Directeur Annelies Bakelaar is tevens gemeenteraadslid voor het CDA in de gemeente Ommen. ‘Die functies versterken elkaar.’ Annelies vertelt over dorpskracht, de aansluiting van formele en informele zorg en krachtig en innovatief welzijnswerk. Haar organisatie heeft 48 medewerkers en 1500 vrijwilligers.

 

Welzijnswerk Midden-Drenthe is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Op de website lezen we dat de organisatie zich richt op het individu en op de gemeenschap; op maatschappelijke deelname en zelfredzaamheid; en tenslotte op eigen kracht van inwoners en organisaties en het wederkerigheidprincipes.

De gemeente Midden Drenthe ontstond in 1998 door het samenvoeging van de voormalige gemeenten Beilen, Smilde en Westerbork. Midden-Drenthe heeft ruim 32.000 inwoners en maar liefst 21 dorpen en kernen.

 

Ben je altijd in welzijn en maatschappelijke dienstverlening werkzaam geweest?
‘Nee, ik ben begonnen in de bibliotheeksector, waar ik me bezig hield met innovatieprojecten. Dienstverlening heeft mij altijd aangetrokken, maar leidinggeven ook. Bij de provincie Overijssel was ik projectleider dienstverlening en had ik ook een leidinggevende functie. Dit laatste was ook het geval bij Price Waterhouse Coopers en bij het ROC Aventus. Wat ik graag doe is in co-creatie met anderen elkaars krachten en talenten naar boven halen. Om zo optimaal gebruikt te kunnen maken van de aanwezige talenten en zo voortdurend te kunnen blijven groeien en ontwikkelen. Dit doe ik zowel binnen als buiten de organisatie. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid gaan wat mij betreft dan ook hand in hand.’

 

Je bent niet alleen directeur van Welzijnswerk Midden-Drenthe, maar ook gemeenteraadslid voor het CDA in je woonplaats Ommen. Versterken die functies elkaar?
‘Zeker, door mijn politieke ervaring weet ik hoe de raderen bij de gemeente werken. Vanuit mijn politieke ervaring kijk ik naar bewonersparticipatie en andere zaken in Midden-Drenthe en ervaringen uit Midden-Drenthe neem ik ook weer mee in mijn werk als raadslid in Ommen. Als raadslid doe je veel kennis op, over wet- en regelgeving bijvoorbeeld. Dat is prettig voor mijn werk als directeur. Twee jaar geleden was ik lijsttrekker. Ik houd van politieke debatten over de Wmo. Het werd voor mij nog zichtbaarder hoe belangrijk het is dat de politiek vertrouwen uitstraalt richting haar inwoners.’ 

 

Vanaf 1 januari 2016 ben je bestuurslid van Verdiwel.  Welke ambitie heb je daar?
‘Verdiwel moet – uitgaande van trends en ontwikkelingen – een toegevoegde waarde hebben bij kennisoverdracht en het sterker maken van de branche. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via een platform waarop we met elkaar in gesprek kunnen, ervaringen delen maar ook samen werken aan projecten. Of door het realiseren van een uitgebreide masteropleiding voor het welzijnswerk.’

 

Op de website van jouw organisatie staat dat jullie ‘aandacht en respect’ hebben voor ‘de verworven legitimiteit en de binding met de lokale gemeenschappen’ en voor ‘het plattelandskarakter van Midden-Drenthe’. Zijn er gevoeligheden in die 21 kernen die samengevoegd zijn tot één gemeente?
‘Nee geen gevoeligheden of spanningen, maar iedere kern heeft wel zijn eigenheid. Gelukkig maar! Vooral in de kleine kernen zie je veel dorpskracht en noaberkracht. Soms traditioneel georganiseerd in dorpsbelangenverenigingen, maar ook in nieuwe vormen: groepen burgers die projecten opzetten om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Zo ontstaan er mooie combinaties van formele en informele zorg. Het Dorpenoverleg Midden-Drenthe ondersteunt en faciliteert verschillende initiatieven, zonder de regie over te nemen. Op onze site en op die van het Dorpenoverleg zie je veel voorbeelden. Er is veel positieve innovatiekracht onder burgers. De gemeenteraad stimuleert die kracht en zelf doen wij dat ook!’

 

Speelt de Buurtacademie daarin  ook een belangrijke rol?
‘Ondersteunend en daar waar behoefte is. In totaal zijn er twaalf Buurtacademies, opgezet door vrijwilligers uit de kernen. De coördinator Buurtacademie van Welzijnswerk ondersteunt de afzonderlijke buurtacademies. Als Welzijnswerk hebben we dit jaar een inspiratiemarkt georganiseerd voor de Buurtacademie. De markt stond  die in het teken van zelfredzaamheid en de Wmo. Daar worden allerlei cursussen en workshops gepresenteerd die de Buurtacademies kunnen overnemen. Maar binnen de Buurtacademies zijn ook veel eigen initiatieven. Zo is er een groep oudere mannen die kookles geeft aan een groep jongeren.’

 

Jullie hebben het Loket voor Zorg en Dienstverlening, is dat een soort Wmo- loket?
‘Dat is een loket voor iedereen met vragen over welzijn, wonen en zorg dat al jaren lang bestaat. Het Wmo-loket van de gemeente is een eigenstandig loket en staat er als het ware naast. Er is een warme overdracht naar het Wmo-loket en naar het CJG.’

 

Hoe is bij jullie de stand van zaken van de transformatie?
´In onze gemeente is onderscheid gemaakt tussen jeugdteams en sociale teams, die bij ons “arrangemententeams” worden genoemd. In de jeugdteams zitten jongerenwerkers van onze organisatie. De arrangemententeams worden gevormd door Wmo-consulenten van de gemeente en professionals van ons. Er zat ook een MEE-adviseur in, maar vanaf 2016 gaan wij de cliëntenadvisering voor mensen met een beperking doen. De onderlinge samenwerking is goed. Zowel de jeugdteams als de arrangemententeams werken aan de voorkant.’

 

Jullie zijn er in 2014 mee gestart. Loopt alles al goed of zijn er nog struikelblokken?
‘Alles loopt goed, natuurlijk is het wel belangrijk om ieder zijn rol scherp te hebben en te houden. Zo is het voor ons van belang dat we juist onze onafhankelijkheid houden.  De lijnen zijn kort, veel kennis komt bij elkaar, mensen weten elkaar te vinden.’

 

Wat vind jij een bijzondere dienst van Welzijnswerk Midden-Drenthe?

‘Eigenlijk alle diensten en werkzaamheden die in co-creatie met de inwoners of vrijwilligers zijn opgezet. Bijvoorbeeld het Pluspunt: dagbesteding ouderen zonder indicatie. En ’n Babbeltie: dat is een gezellige, ongedwongen bijeenkomst bedoeld om mensen vanaf 55 jaar uit de omgeving Westerbork, met dezelfde interesses met elkaar in contact te brengen.’

 

Wat is de grootste uitdaging voor jou als bestuurder in 2016?
‘Krachten en talenten van alle medewerkers dusdanig inzetten dat die ten goede komen aan groepen inwoners en individuele inwoners van Midden-Drenthe. En vooral samen met onze inwoners en samenwerkingspartners werken aan samenleven. Onze slogan is “Vertrouwd en dichtbij”, ik wil waarmaken dat we ons werk voor, door en met inwoners doen.’