Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: mario nossin

Collega in de schijnwerpers: Mario Nossin

.juni 2015

 

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede-Haaksbergen (SMD E-H, kort SMD)  is de officiële naam van de organisatie waarvan Mario Nossin directeur-bestuurder is. ‘Voor het deel van ons werk in Enschede hebben wij sinds eind 2014 een cocreatieve samenwerking met de gemeente onder de naam Wijkcoaches Enschede. Om uitvoering te kunnen geven aan de 3D’s is de originele SMD E-H uitgebreid met medewerkers van andere organisaties. Vanwege de vele veranderingen,  zowel qua inhoud als qua vorm, vind ik eigenlijk SMD meer staan voor Samen Meer Doen.’ De transformaties, overal in Nederland in volle gang, zijn voor hem niet nieuw. In Nieuw Zeeland was hij transitiemanager van het Zuidereiland. ‘De domeinen zorg, welzijn, werk, veiligheid en onderwijs zijn allemaal geïntegreerd en vanuit de gemeenten vormgegeven. Alles moest voorliggend worden, dat was mijn taak.’

 

‘Meer mensen aan het werk, meer talentontwikkeling, meer zelfredzaamheid en (daardoor) minder afhankelijkheid van zorg.’ Dat is de ambitie van de gemeente Enschede met de transities in de domeinen werk, zorg en jeugd, die tezamen het sociaal domein vormen en waarvoor één perspectief geldt: ‘Van vangnet naar springplank, dicht bij huis, voorkomen is beter dan genezen.’

De gemeente Enschede – die 158.000 inwoners telt – wil ‘maatwerk bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheden en de behoeften van individuele inwoners. Daardoor kunnen er makkelijker verbindingen gelegd worden. Het doel daarvan is een nieuw, eenvoudiger, efficiënter en goedkoper stelsel van zorg.’ In dat nieuwe stelsel staan eigen kracht en meer eigen verantwoordelijkheid centraal. ‘Het sociale netwerk speelt een grotere rol en de rol van gemeente en professionele organisaties wordt kleiner. Zorg wordt in de nieuwe situatie gezien als een vangnet.’

 

Wat betekent Samen Meer Doen voor organisatie de SMD E-H?
‘SMD Enschede-Haaksbergen is nu een echte samenwerkingspartner van de gemeente.  Al onze vormen van maatschappelijke dienstverlening zijn ondergebracht in SMD E-H, evenals de diensten die tot voor kort werden uitgevoerd door MEE Twente,Bureau Jeugdzorg Overijssel en Jarabee. Deze vernieuwde organisatie geeft uitvoering aan de drie transities en werkt nauw samen met de gemeente.’

 

Hoe is de taakverdeling tussen SMD E-H en de gemeente?
‘SMD E-H is samen met de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk, kwaliteit, opleiding en training van professionals en voor het werkgeverschap.  De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering, ICT en de communicatie. De wijkteammanagers van SMD E-H en die van de gemeente zijn nu naar elkaar toe  zodat zij gezamenlijk aan alle medewerkers leiding kunnen geven.’

 

Vanuit welke visie werkt SMD E-H?
‘Waar wij voor gaan is dat alle burgers van Enschede en Haaksbergen volwaardig deelnemen aan de samenleving en ondersteuning krijgen waar dat onvoldoende lukt.’

 

Werkt SMD E-H ook met vrijwilligers?
‘Wij hadden bijvoorbeeld  vrijwilligers in de schuldhulpverlening, maar nu richten we ons in de eerste plaats op actief burgerschap. Daarmee verandert de rol van vrijwilligers. We willen buurtinitiatieven ondersteunen en versterken.  Het gebruik van voorliggende voorzieningen stimuleren en deze voorzieningen versterken.’

 

Werken jullie met sociaal wijkteams?
‘Enschede heeft vijf stadsdelen, waar in totaal negen wijkteams actief zijn. Stadsdeel Centrum heeft er één, de andere stadsdelen hebben er elk twee. Alle professionals van deze wijkteams zijn in dienst van SMD E-H. Allemaal generalisten, die voorheen bij SMD-EH, MEE of in de jeugdzorg werkten, of in de jeugdpsychiatrie. De teams werken vanuit Service- en Gezondheidscentra en werken samen met andere organisaties die daarin gehuisvest zijn.  In Haaksbergen is één sociaal wijkteam, waarbij SMD is aangesloten.’

 

Wanneer ben jij als directeur-bestuurder begonnen bij SMD-EH?
‘Op 1 januari 2015. Daarvoor was ik directeur van een landelijke organisatie voor kwaliteitsverbetering in de zorg.’

 

Was de sector WMD nieuw voor jou?
‘Nee, want in mijn vorige functie had ik ook te maken met onderwerpen zoals kwaliteit van leven vanuit de persoon, zeggenschap en regie hebben, maar ook over het bouwen aan een inclusieve samenleving. Voor die tijd woonde ik in Nieuw Zeeland. Daar zijn de transities twintig, vijfentwintig jaar geleden al gerealiseerd. Ik was transitiemanager voor het Zuidereiland. De wat wij hier “intramurale zorg”  noemen is afgebouwd  en alle ondersteuning is voorliggend geworden. Dat geldt ook voor het onderwijs: elk kind gaat, ongeacht zijn of haar beperking, naar het reguliere basisonderwijs. “Special is no longer on the menu”.De domeinen zorg, welzijn, wonen, werk, veiligheid en onderwijs zijn allemaal geïntegreerd en mede vanuit de gemeenten vormgegeven. Alles moest voorliggend worden, dat was mijn taak.’

 

In Nederland zijn de lokale en regionale transformaties in volle gang, maar er klinken steeds meer signalen dat sommige groepen van kwetsbare burgers niet worden bereikt. Hoe is dat in Nieuw Zeeland gegaan?
‘Voor zover er in Australië en Nieuw-Zeeland nog intramurale/gespecialiseerde zorg is – bijvoorbeeld voor mensen met psychische problematiek – is dat bijna geheel ambulant georganiseerd. De toegang tot de dienstverlening ligt veel meer in de communities en is heel laagdrempelig. Er wordt geïnvesteerd in community development, waardoor mensen elkaar beter in het oog kunnen houden en meer voor elkaar zorgen.’

 

Wat is jouw persoonlijke ambitie voor de komende jaren?
‘Dat SMD over twee jaar bekend staat als een organisatie die een slag maakte in de richting van een inclusieve samenleving, waar mensen niet worden buitengesloten en  een goede kwaliteit van leven hebben.’