Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: greet bouman

Collega in de schijnwerpers: Greet Bouman

maart 2015

 

Sinds 1 mei  2014 hebben MD Veluwe en Wisselwerk in Apeldoorn hun krachten gebundeld in Stimenz ‘om ons doel te bereiken: een samenleving waarin iedereen meedoet en van betekenis is,’ lezen we op de website. Greet Bouman trad aan als directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie. ‘Mijn pleidooi is: investeer in preventie,’ zegt Greet. ‘Ik hoor wel dat de instroom in de tweede lijn op een aantal plekken drastisch is verminderd.’

 

De visie van Stimenz is kort en krachtig verwoord op de website die nog in aanbouw, maar bijna klaar is. ‘We zetten burgers en wijken in hun kracht. Samen zoeken we naar talenten en verbindingen. Soms bij de directe omgeving, soms bij zorgprofessionals, vrijwilligers of mantelzorgers. Altijd met het doel om iemand verder te helpen. We zijn er voor iedereen en we werken samen met iedereen. Iedereen telt mee!’ Stimenz voert in Apeldoorn welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening uit en in de gemeenten Oldebroek, Nunspeet, Harderwijk, Putten, Nijkerk, Barneveld en Ede maatschappelijke dienstverlening.

 

Welke meerwaarde ervaar jij van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in één organisatie?
‘We vormen nu een brede welzijnsorganisatie. Vóór de fusie werkten het welzijnswerk en het maatschappelijk werk in Apeldoorn al veel samen, vooral op de inhoud. Die samenwerking was al goed, ook die met andere partners. Sinds de fusie kunnen we die samenwerking verder vorm geven. Alle professionals krijgen een scholingstraject dat we met de Christelijke Hogeschool Ede opzetten en waarin we de professionals opleiden tot buurtcoach. Deze buurtcoach heeft een T-profiel en is deels generalist en deels specialist. De verhouding tussen beide componenten kan binnen Stimenz verschillen.  Bij een jongerenwerker is de component specialist relatief groot, maar hij moet ook goed het gesprek met ouderen kunnen voeren om overlastproblemen aan te pakken. Bij een casemanager is de component generalist  relatief groot. De specialismen zijn er al, het scholingstraject is erop gericht de generalistische aspecten van onze professionals te versterken.Vanuit die generalistische rol kun je goed aansluiten bij professionals van andere organisaties. Wij hebben bij dat scholingsproject geprofiteerd van een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en FCB. Er zijn nog steeds mogelijkheden om daarvoor subsidie te krijgen.’

 

Wat betekent het voor je organisatie als je welzijn lokaal in Apeldoorn uitvoert en maatschappelijke dienstverlening regionaal?
‘In Apeldoorn integreren we welzijn en maatschappelijke dienstverlening sinds de fusie steeds meer. Maar ook in de wijkteams op de Veluwe groeit de samenwerking met welzijn. In Ede werkt een maatschappelijk werker van Stimenz nauw samen met andere partners, waaronder het welzijnswerk. Hij kan ook de wijkverpleegkundige bij een casus inschakelen of hij wordt zelf bij een casus gehaald. Welzijn is niet in alle gemeenten even sterk in de wijkteams vertegenwoordigd.  Een van onze maatschappelijk werkers, die in Apeldoorn al outreachend werkte, kan nu de samenwerking binnen het wijkteam van Nijkerk goed vorm geven. De jongere generaties professionals zijn al generalistischer opgeleid, waardoor ze breed inzetbaar zijn. Alle gemeenten willen graag samenwerking in integrale teams.  Veel gemeenten kiezen trouwens voor een structuur voor jeugd met onder meer de CJG’s en daarnaast een structuur voor volwassenen en ouderen.’

 

Je komt uit de jeugdzorg, was onder andere bestuurslid van Jeugdzorg Nederland en je zit nu in de Raad van Toezicht van Entrea, een organisatie voor jeugdzorg, onderwijs en onderzoek. Hoe kijk jij vanuit dat jeugdzorgperspectief naar welzijn en maatschappelijke dienstverlening?
‘Professionals  in welzijn en maatschappelijke dienstverlening zijn er heel goed in de regie bij mensen zelf te leggen, ook als ze geactiveerd moeten worden. Als dat niet lukt, moeten ze soms opschalen, maar ze zijn er ook goed in om weer af te schalen. Dat is niet altijd natuurlijk gedrag in organisaties uit de tweede lijn, waar professionals te maken hebben met zwaardere problematiek. Loslaten kan dan moeilijk zijn. Welzijn en maatschappelijke dienstverlening – met name jongerenwerkers –  werken in de haarvaten van de samenleving en kunnen preventief werken om zwaardere problematiek te voorkomen. De combinatie van welzijn en maatschappelijke dienstverlening is heel mooi. Professionals kunnen veel van elkaar leren. Ik zie nu bijvoorbeeld maatschappelijk werkers die hun cliënten stimuleren tot maatschappelijke participatie en verbindingen leggen tussen hun cliënten en andere burgers.’

 

Hoe ver zijn jullie met de transformaties?
‘Vorig jaar ging in gemeenten logischerwijs veel aandacht uit naar structuren, voorkomen dat er grote brokken werden gemaakt. Men wilde helder maken waar mensen terecht konden en hoe professionals elkaar konden vinden. Nu zitten we in de fase van de transformatie en komen ombuigingen van de tweede naar de eerste en de nulde lijnen op gang en wordt de regie steeds meer bij de burger gelegd. Daar hebben wij verstand van en daar willen wij graag een bijdrage aan leveren. De gemeenten waarderen onze specialisatie, vragen ons mee te denken over beleid en vragen ons ook om met innovatieve voorstellen de te komen.´

 

Betekent dit dat gemeenten meer gaan investeren in WMD?
‘Ik verwacht wel dat dit gaat gebeuren, maar dan moeten wij ons zelf wel bewijzen. Mijn pleidooi is: investeer in preventie. Ik hoor wel dat de instroom in de tweede lijn op een aantal plekken drastisch is verminderd. Dat kan een positief teken zijn, maar kan ook betekenen dat we soms de lijnen kwijt zijn en mensen verstoken blijven van hulp’

 

Wat is een bijzondere dienst van Stimenz?
‘We leveren allerlei mooie en zinvolle diensten en programma’s. Als ik toch iets moet noemen,dan noem ik Home Start. Dat is een programma voor laagdrempelige opvoedingsondersteuning door getrainde vrijwilligers. In het jongerenwerk gebeuren prachtige dingen, zoals het sportprogramma Osso – sportief ontmoeten op straat – en “Hfftig”, waar jongeren gekoppeld worden aan een vrijwillige coach. Actueel is de dag tegen racisme, die we op 21 maart met een aantal partners uit de culturele sector organiseerden. Daar besteedden we op een positieve manier aandacht aan onderwerpen als racisme en discriminatie. Ook een huiskamerproject is het noemen waard vanwege de laagdrempelige ontmoeting en de grote rol van vrijwilligers hierin. De kracht van Stimenz is om heel veel met partners samen te doen.’

 

Waar ben je trots op?
‘Dat we in de volgende fase van de fusie zitten, waarin we het huis nog meer op orde krijgen, bezig zijn met de toekomst en goede scholingstrajecten hebben lopen. We zijn volop bezig met leren en ontwikkelen en onze deelname aan het programma “In voor zorg!” helpt daarbij fors.’

 

Wat is jouw belangrijkste ambitie als bestuurder van Stimenz?
‘Mijn belangrijkste ambitie is de fusie zodanig te laten slagen dat die inhoudelijk vorm krijgt, dat Stimenz in alle verschijningsvormen een duidelijk gezicht krijgt en wordt gewaardeerd om haar professionele inzet en om het meedenken in visie- en beleidsvorming.’