Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: dinie van der linden

Collega in de schijnwerpers: Dinie van der Linden

mei 2014

 

Als directeur-bestuurder van de Lumens Groep in Eindhoven was ze lid en bestuurslid van Verdiwel: Dinie van der Linden. Eind 2012 ging ze aan de slag als directeur-bestuurder van Vitras. Deze organisatie biedt thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en gerelateerde diensten op het gebied van zorg, hulpverlening, advies, service, ondersteuning en hulpmiddelen in dertien Utrechtse gemeenten. ‘Vitras had een divisiestructuur met drie divisies, namelijk voor zorg, maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning.’ Vertelt Dinie. ‘Wat ik gedaan heb, is in feite een nieuwe structuur neerzetten, waarbij een hele managementlaag geschrapt is. Nu zijn er acht managers met een gebiedsgerichte, integrale verantwoordelijkheid voor het hele dienstenpakket.’

 

Vitras CMD werkt in Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist en heeft ongeveer 1400 medewerkers. Op de website wordt aan de hand van een aantal uitgangspunten klip en klaar uitgelegd waar de organisatie voor staat: ‘Wij dat bent u!’; ‘Wij zijn dichtbij’’ ; ‘Wij zijn veelzijdig’; ‘Wij passen ons aan’ en ‘Wij beiden één aanspreekpunt, één plan’. Met ‘Wij dat bent u!’ wordt bedoeld dat de klant centraal staat en de regie houdt: ‘Wij werken samen met u aan wat in úw situatie werkt. Daarbij maken we ook gebruik van uw netwerk: uw naasten, vrienden, buren, vrijwilligers, huisarts en hulpverleners. Zo kunt u de hulp inschakelen van velen. En versterken we uw zelfstandigheid en uw netwerk.’

 

Vitras  heeft een breed aanbod. Hebben jullie nog andere organisaties nodig om sociale wijkteams te vullen?

‘Uiteraard. Wij zijn vooral gericht op zorg en individuele hulpverlening. De collectieve diensten  voeren we in heel beperkte mate uit. In alle gemeenten waar wij werken, zoeken we de samenwerking met het welzijnswerk. Soms wordt die samenwerking door de gemeente opgelegd, bijvoorbeeld in Nieuwegein. Maar Vitras wil sowieso sterke verbindingen met welzijn aangaan. In andere gemeenten kijken hoe we in of rond sociale wijkteams zo goed mogelijk kunnen samenwerken. In Veenendaal hebben we met Participe en twee zorgorganisaties de aanbesteding voor zorg en welzijn gewonnen en hebben we onder de naam “Veens” een samenwerkingsverband opgericht.’

 

Jullie werken in dertien gemeenten. Zie je grote verschillen in de vorming van sociale wijkteams?

‘Iedere gemeente is bezig met het vormen van sociale wijkteams. De meeste gemeenten beginnen met Wmo-teams en vragen dan van ons vooral de maatschappelijk werkers en wijkverpeegkundigen. Er zijn ook gemeenten die kiezen voor wijkteams die ook op jeugd gericht zijn. Dan vragen ze ook onze jeugdverpleegkundigen en jeugdhulpverleners erbij. De sociale wijkteams verschillen qua doelstelling en samenstelling per gemeente, evenals het tempo waarin ze tot stand komen. Gemeenten kijken ook hoe ze jeugdzorg, gespecialiseerde begeleiding voor verstandelijk beperkten en ggz moeten inkopen. Ze puzzelen met de verhouding tussen basisinfrastructuur van de nulde en eerste lijn en de gespecialiseerde zorg. Ze kijken of er achter de sociale wijkteams toch niet een soort indicatiestelling of expertise-team moet komen en hoe ze een beetje grip op de budgetten kunnen houden. Wat je ook ziet is dat gemeenten een krachtiger regie voeren, maar tegelijkertijd ook meedoen in de uitvoering. Het onderscheid tussen regie en uitvoering verdwijnt. Soms worden organisaties dan een soort detacheringsbureaus. Daarbij is de governance niet altijd goed geregeld.  Er wordt nog  te weinig nagedacht over vragen rond verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. ‘

 

Jouw organisatie werkt volgens het principe van één aanspreekpunt, één plan. Doen Jullie dat met zelfsturende teams?

‘Ja, dat noemen wij zelfstandige teams. Toen ik hier eind 2012 als directeur-bestuurder begon, kreeg ik de opdracht van mijn Raad van Toezicht om de organisatie lokaal in te bedden. Vitras had een divisiestructuur met drie divisies, namelijk voor zorg, maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning. Wat ik gedaan heb, is in feite een nieuwe structuur neerzetten, waarbij een hele managementlaag geschrapt is. Nu zijn er acht managers met een gebiedsgerichte, integrale verantwoordelijkheid voor het hele dienstenpakket. Voor zes managers gaat dat om één gemeente, voor twee om twee respectievelijk drie kleinere gemeenten. Vorig jaar hebben we 61 nieuwe zorg- en welzijnsteams en jeugdwelzijnsteams gevormd. In de zorg- en welzijnsteams zitten altijd een maatschappelijk werker, een thuisbegeleider, een wijkverpleegkundige en iemand vanuit de zorg. In de Jeugdwelzijnsteams zitten altijd een jeugdverpleegkundige, een schoolmaatschappelijk werker en een thuisbegeleider. De manager staat op redelijke afstand en houdt zich vooral bezig met het regelen van opdrachten van gemeenten en de samenwerking met huisartsen, het onderwijs en het welzijnswerk. Binnen elk team zijn vijf woordvoerderschappen die de teamleden voor hun rekening nemen. Bijvoorbeeld voor communicatie, kwaliteit en financiën. Coaches kunnen teams ondersteunen op concrete hulpvragen, bijvoorbeeld samenwerking of het maken van een teamplan.’

 

Kunnen alle medewerkers die omslag naar zelfstandige teams goed maken?

‘Daar zitten we nog midden in. Van sommige medewerkers hebben we afscheid moeten nemen, terwijl anderen juist sterker worden in de nieuwe situatie. Sommige medewerkers moeten we zelfs afremmen. We hebben een dashboard dat  teams kunnen gebruiken om te kijken of ze goed scoren qua productiviteit en ziekteverzuim.  Bovendien hebben we een scan gemaakt om te kijken hoe ver alle teams zijn. Veel teams blijken al heel zelfstandig te kunnen werken, andere zijn nog wat zoekend. Dit jaar zijn we bezig met het inrichten van cliëntprocessen en kijken we wat we met groepstrajecten en digitale hulpverlening kunnen doen.  Zoals ik al zei hebben we coaches in dienst, die de teams kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we elke maand een uitwisselingsdag voor de helft van de gemeenten, zodat alle teams eens per twee maanden aan de beurt komen. Dan presenteren teams hun resultaten en geven ze aan wat successen en vragen of knelpunten zijn. Daar leren de professionals veel van elkaar en er komt veel energie vrij.’

 

Wat is de grootste uitdaging voor Vitras CMD?

‘We verwachten druk op onze tarieven vanuit de gemeenten en de zorgverzekeraar en willen die tarieven op tijd op orde hebben.  Een andere uitdaging is ervoor zorgen dat onze medewerkers goed mee kunnen draaien in sociale wijkteams. Dat ze de sociale kaart goed kennen, adequaat samenwerken met andere organisaties en vrijwilligers en mantelzorgers, zodat hun caseload niet dichtslibt. Wij verwachten dat zorgverzekeraars en gemeenten in 2015 en 2016 pas echt gaan doorpakken en willen goed laten zien dat onze organisatie vernieuwende antwoorden heeft, meestal in samenwerking met partners.’

 

Waar ben je trots op?

‘Op de flexibiliteit van onze medewerkers. In korte tijd is er heel veel gebeurd. Ik zie veel ontwikkelkracht en vind het leuk dat er zoveel nieuwe initiatieven ontstaan.’