Inloggen
home > over verdiwel > jaarthema 2018

Verdiwel Jaarthema 2018

 

PITemPower is het jaarthema van Verdiwel in 2018. De transformatie van het sociale domein is volop gaande. Leden van Verdiwel ervaren dat preventie werkt. Dat ons werk ervoor zorgt dat inwoners meer samen doen en minder individuele hulp nodig hebben. Dat het dus lukt om zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners te versterken. Maar veel gemeenten hebben het de afgelopen jaren zo druk gehad met de invulling van nieuwe taken, dat ze onvoldoende toekwamen aan investeren in nieuwe vormen van preventief werken. Dat blijkt ook uit de Monitor Sociaal Domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Onze professionals zijn specialisten van het dagelijks leven. In wijken, buurten en dorpen mobiliseren zij talenten van inwoners, zien zij problemen waarmee inwoners worstelen en versterken zij zelfredzaamheid en samenredzaamheid om die problemen vroegtijdig aan te pakken. Onder het motto PITemPower zetten zij zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet. Centrale vragen zijn: hoe kunnen we de innovatieve en preventieve krachten van het sociaal werk adequater profileren en positioneren? Wat hebben wij te bieden om ervoor te zorgen dat gemeenten keuzes maken die aansluiten bij onze inzichten en ervaringen in wat nodig is? Hoe geven we vorm  aan publiek leiderschap? Aan ondernemend leiderschap?

 

Leden van Verdiwel staan voor krachtig sociaal werk! Dat lukt door steeds verbindingen te leggen met inwoners en samenwerkingspartners. En dat doen we in 2018 met het thema PITemPower. Dat is de rode draad in alle activiteiten die Verdiwel in 2018 organiseert. Waarbij PIT niet alleen staat voor energie en voor empowerment als de kern van ons werk, maar ook voor de afkorting Participatie in Transformatie. Doe mee!