Inloggen
home > van de voorzitter > schuldsanering bespaart € 20.000,- zorgkosten!

Schuldsanering bespaart € 20.000,- zorgkosten!

december 2017

 

Het thema van onze Najaarsworkshop was ‘maatschappelijke effecten zichtbaar maken’. Eelke Blokker, oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), vertelde in zijn inleiding dat het IPW naar streeft via Impact Bond financiering voor preventie te verkrijgen. Een Health Impact Bond kan dan uitkomst bieden. Gemeente, maatschappelijke ondernemer en bijvoorbeeld een zorgverzekeraar maken prestatieafspraken en de zorgverzekeraar stelt middelen beschikbaar om besparingen tot stand te brengen. Bij Stimenz hebben we het genoegen gehad om met Eelke Blokker van IPW en Lex Meiberg te werken aan een onderzoek naar de toegevoegde publieke waarde van een van de vier welzijnsnetwerken in Apeldoorn. Er werden maatschappelijke business cases opgesteld om tot waardebepaling te komen.

 

De resultaten zijn in de Politieke Markt Apeldoorn gepresenteerd. De maatschappelijke businesscases richten zich op:

  • Van individueel naar collectief: een individueel vraagstuk wordt besproken op de mogelijkheid van ondersteuning in een collectieve setting.
  • Van collectief naar individueel: vanuit collectieve activiteiten komen individuele verhalen naar boven. Op maat kan individuele ondersteuning worden geboden in aanvulling op ondersteuning van het eigen netwerk.
  • Breed levend thema waarbij collectieve initiatieven en individuele trajecten hand in hand gaan. Buurtonderzoek leidt tot het bij elkaar brengen van initiatieven en individuele behoeften.

 

In de uitgewerkte praktijkcasus R. in de eerste businesscase is in kaart gebracht welke waarde de interventies van welzijnswerk hebben. R. was omringd door hulpverlening. De intensiviteit hiervan is flink teruggeschroefd. Hij zit nu goed in zijn vel, zit in de Wnsp (schuldsanering), doet vrijwilligerswerk en wordt gewaardeerd. Gerekend over een jaar wordt al snel €20.000,- aan zorgkosten bespaard. Zijn maatschappelijke meerwaarde als vrijwilliger is ook financieel te vertalen: minimaal €6.000,-. Jullie kennen zelf legio voorbeelden.

We hebben een businesscase uitgewerkt getiteld “Veil je schulden”, waarmee relatief kleine schulden voor een tegenprestatie over worden genomen, zodat er geen opeenstapeling van problemen komt.

IPW en Lex Meiberg hebben in hun rapport van twee jaar geleden opgemerkt dat deze werkwijze er in de vele sociale teams niet of nauwelijks meer van komt. Hopelijk is dat twee jaar later toch wel het geval! ‘De interventies van het welzijnsnetwerk zijn duidelijk anders dan de traditionele hulpverleningsacties op problemen in leefgebieden. Ze beogen mensen te stimuleren tot groei naar producent van welzijn, van die van zichzelf en die van anderen, in plaats van consumenten van zorg.’

Prachtig verwoord toch?

 

Greet Bouman, voorzitter Verdiwel