Inloggen
home > van de voorzitter > elkaar steunen

We hebben een prachtige Voorjaarsworkshop achter de rug! Heerlijk om een paar dagen samen te werken, te leren en afstand te nemen van de dagelijkse werkzaamheden. Sprekers als Thijs van Mierlo (LSA) en Ferenc van Damme brachten pit & power. En dat gaat Vréneli Stadelmaier op 1 juni doen tijdens haar theatercollege over vrouwelijke en mannelijke rolpatronen en talenten.

 

Ferenc van Damme stelt in  de Voorjaarsworkshop vast dat we het oude los moeten laten en veel meer moeten werken met ‘zwermen’. Uit de Motivaction Test blijkt dat wij een groep zijn van mensen met een hoog postmodern waardenniveau. Dat wil zeggen dat wij uitgaan van solidariteit en harmonie en kritisch zijn over de huidige maatschappij. We nemen verantwoordelijkheid en werken aan sociaal-maatschappelijke verbeteringen. Surprise! Onze uitdaging is aansluiting bij onze medewerkers en de bewoners in onze wijken.

 

Margo Trappenburg waarschuwde ons voor proactief op veranderingen in te spelen en mee te doen aan framing, want dan krijg je snel een selffulfilling prophecy. In haar visie is een kritische houding prima. En luister vooral naar je professionals is haar advies. Die willen best veranderen.

Oefenen met de provocatieve stijl met Jeffrey Wijnberg op de laatste middag was super leuk!

Vier collega’s brachten hun casus in waarmee Jeffrey op sublieme, confronterende wijze leermomenten bood èn veel gelach.

 

In het kader van Pit emPower ontvangen we op 1 juni Vréneli Stadelmaier als zomergast. Ik zie hier naar uit, want Vréneli is een pittige dame die vrouwen èn mannen prikkelt en tot inzichten brengt over rolpatronen, vooroordelen en culturele verwachtingspatronen. Haar stelling is dat vrouwen elkaar moeten steunen en niet – waartoe vrouwen volgens haar neigen - over elkaar moeten roddelen. Mannen doen dat veel beter. Deze editie van Zomergasten is echt niet alleen bedoeld voor vrouwen! Het gaat om vrouwelijke én mannelijke talenten en rolpatronen. Bovendien sturen onze mannelijke collega’s heel veel vrouwen aan! Dus is het theatercollege van Vréneli ook voor hen een must! Het gaat om zelfvertrouwen, zichtbaarheid en leiderschap van ons als directeuren en bestuurders. Graag tot 1 juni!

 

Greet Bouman,

voorzitter Verdiwel