Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: jeroen vloedbeld

Collega in de schijnwerpers: Jeroen Vloedbeld

Jeroen Vloedbeld is directeur-bestuurder ad interim van welzijnsorganisatie WIEL in Elburg. En mede organisator van de Inspiratiesessie “PITemPower van kleine organisaties voor sociaal werk” op woensdag 27 juni in Kulturhus ’t Huiken in Elburg. Daar presenteerden Jeroen en manager Jan Willem Koopman een bijzondere visie op sociaal werk die de grondslag is van hun project “Mont Ventoux On Wheels”. ‘We richten ons in de eerste plaats op het faciliteren van participatie, waarbij competenties van mensen het vertrekpunt zijn.’

 

De gemeente Elburg omvat de oude, historische Hanzestad Elburg en vier dorpskernen: ´t Harde, Doornspijk, Oostendorp en Hoge Enk. De stad en de dorskernen hebben samen ruim 23.000 inwoners. ‘Vanuit die kerken wordt veel goed werk gedaan,’ zegt Jeroen. ‘Enerzijds zie je hier dat mensen de neiging hebben om problemen zelf op te lossen, maar anderzijds is er ook een grote bereidheid om elkaar te helpen. WIEL werkt actief samen met alle organisaties en kerken om de cohesie en participatie in de hele Elburgse samenleving te faciliteren en versterken. Bijvoorbeeld in de aanpak van eenzaamheid en de ondersteuning van mantelzorgers. Maar ook in bijvoorbeeld een Groenteam voor mensen uit de ggz. Bij wijze van sociale activering onderhouden de deelnemers tuinen. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat wij als regisseurs anderen laten stralen en telkens onze overbodigheid nastreven.’

 

Je bent als zzp-er interimmanager. Heb je dat ook voor andere organisaties gedaan?

‘Ja, voor ik bij WIEL kwam was ik productiemanager van een bedrijf dat onderdelen voor de loodgietersbranche maakte, met 200 medewerkers in de productie. Een heel ander bedrijf, maar ook daar ging het om leidinggeven en dat vak beheers ik. Bij WIEL ben ik nu bijna twee jaar interim manager. Voor die tijd was ik er voorzitter van de Raad van Toezicht. Vlak voor de vakantie besloot de toenmalige directeur-bestuurder haar taak neer te leggen. Het lukte ons niet om snel een interim bestuurder te vinden voor een zachte prijs. Daarom zeiden mijn collega’s: dan moet jij het doen. Dat leek mij niet integer, maar een paar weken later was er nog steeds niemand gevonden en besloot ik toch als interim manager aan de slag te gaan. Dat doe ik nu bijna twee jaar en ik stop op 31 augustus aanstaande. Dan treedt Hans Stalknecht aan als nieuwe bestuurder. De afgelopen twee jaar is mijn liefde voor het publieke domein steeds verder gegroeid. Toen ik leiding gaf aan die productie, was ik voor 200 medewerkers van betekenis. Als bestuurder van WIEL ben ik niet alleen betekenisvol voor 20 collega’s en honderden vrijwilligers, maar ook voor de ruim 23.000 inwoners van de stad! Dat is oprecht een grote eer.'

 

Samen met Carla Venema van ZorgDat in Harderwijk, John Hoving van Het Venster in Nunspeet en Verdiwel organiseer je de bijeenkomst “PITemPower van kleine organisaties voor sociaal werk”. Dan hebben we het over organisaties tot 50 fte. Wat is de kracht van de kleine organisatie?

‘Dat je ingebed bent in de lokale samenleving. We hebben goede banden met informele organisaties als De Zonnebloem, Stichting Leergeld, Humanitas, Present en de twintig kerken in deze gemeente. En ook met de formele organisaties, waaronder Stimenz voor maatschappelijk werk, Icare, ’s Heeren Loo, de gemeente en MEE. Sinds jaar en dag hadden we hier al een sociaal team. Aanvankelijk deden we daar feitelijk vooral aan casuïstiekbespreking en vervolgens deed ieder zijn eigen ding. Nu werken we volgens het principe van één plan voor één gezin en spreken we goed af wie wat doet. De professionals van WIEL functioneren als sensoren in de samenleving. Zij voeren gesprekken in de wijken en maken mensen enthousiast om naar het sociaal team te gaan als ze een meervoudige hulpvraag hebben.’

 

Wat zie jij als een risico of zwakke kant van de kleine welzijnsorganisatie?

‘Dan ligt het risico op de loer dat je alles wilt doen en daardoor de focus niet goed legt. Wat je doet moet je goed doen. Daarom analyseren we systematisch elk project dat we uitvoeren. Wat is het doel van dit project? Wat kunnen wij brengen? Voor elk project maken we een marktanalyse en schrijven we een businessplan. Die kennis nemen we mee in de gesprekken met onze opdrachtgever, de gemeente. Een ander risico is dat je kunt duiken achter druk zijn. Als er al heel lang contacten zijn tussen dezelfde mensen van de gemeente en van de welzijnsorganisatie, wordt het moeilijk elkaar stevig de maat te nemen. Het is goed om eerlijk tegen elkaar te zijn en dat juist wel te doen. Je moet er allebei van overtuigd zijn dat de goede dingen worden gedaan. Wij zetten daarvoor onze T-shaped professionals in.’

 

Tijdens de Inspiratiesessie vertelt jouw manager Jan Willem Koopman over jullie methode “Mont Ventoux On Wheels”. Het filmpje daarover is indrukwekkend!

‘Tachtig deelnemers en twintig begeleiders – professionals en vrijwilligers – hebben de Mont Ventoux beklommen. De deelnemers waren mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, laaggeletterden, vluchtelingen met een status, jongeren met een ziekte of andere problemen en mensen uit de sociale activering. Een deel zat in een rolstoel, anderen trokken hen met speciaal gemaakte tuigen omhoog. Alle deelnemers hielpen elkaar. In het half jaar daarvoor zijn de deelnemers goed op deze tocht voorbereid. Elke week was er een training waarin werd gewandeld. Daar leerden deelnemers ook dat ze moesten leren op tijd te komen, zich aan afspraken houden.  Voor alle deelnemers was het een onvergetelijke ervaring. Ze ontmoeten elkaar nog steeds, ze hebben een actieve WhatsAppgroep, helpen elkaar, eten met elkaar. Die ervaring is een hoogtepunt dat niemand hen meer afneemt! Mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranje Fonds, maar zelf hebben we er ook in geïnvesteerd .’

 

Wat zie jij als de grootste uitdaging voor het sociaal werk?

‘In feite heeft het project “Mont Ventoux On Wheels” een methodiek opgeleverd om allerlei projecten op te zetten waarin je doelgroepen mengt, waarin iedereen elkaar helpt en steunt en samen aan een bijzondere prestatie werkt. Op eigen kracht een succes behaalt. Deelnemers krijgen een veel groter netwerk, kunnen voor anderen iets betekenen en worden daar sterker van. We willen die methodiek gebruiken om nu met zo’n gemengde doelgroep een musical te maken. Maar ook voor andere activiteiten. Jongeren krijgen vaak van alles de schuld. We willen jongeren inzetten in activiteiten met ouderen, zoals de Avondvierdaagse voor ouderen. Of voor het afnemen van interviews. Zo stimuleren we contacten tussen jong en oud en ontstaat er snel begrip en waardering over en weer. In het verleden waren we in het sociaal werk bezig met veters strikken. Nu richten we ons in de eerste plaats op het faciliteren van participatie, waarbij competenties van mensen het vertrekpunt zijn.

 

Filmpje “Mont Ventoux On Wheels”: https://lnkd.in/exxhTjU