Inloggen
home > van de voorzitter > veel burgers in zelfredzaamheid overvraagd

Veel burgers in zelfredzaamheid overvraagd

Juli 2018

 

Wat een mooi programma hadden we het afgelopen Verdiwel halfjaar! Voor mij sprongen er veel bijeenkomsten en sprekers uit, maar spande de Voorjaarsworkshop de kroon. Toegegeven, niet iedere spreker maakte de verwachtingen waar en we zullen daar nog beter in screenen. Suggesties voor de programmering zijn altijd welkom.

 

Graag geef ik bijzondere aandacht aan de workshop “Zelfredzaamheid en de grenzen daarvan” van Margot Trappenburg. Zij roept ons op om vanuit ons publiek leiderschap niet te snel mee te gaan in framing van de overheid, maar kritisch te blijven kijken naar thema’s als ‘eigen regie en zelfredzaamheid’. Zij noemt zelf doen een ideaal voor arme mensen, rijkere mensen laten veel voor hen doen, die hoeven veel minder zelf te doen. Die luxe hebben arme mensen niet. Een eyeopener!

 

Margot vindt dat we heel goed naar onze professionals moeten luisteren. Zij hebben verstand van hun werk en willen best veranderen maar wellicht niet met elke hype mee gaan.

Ze verwijst naar het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid ‘Weten is nog geen doen’, waarin de WRR stelt dat burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat de overheid hen niet over de rand duwt en dat momenten van onoplettendheid en zwakte geen ingrijpende gevolgen mogen hebben.

Uit hun onderzoek blijkt dat naast denk-  ook doenvermogen nodig is. De overheid moet mentale vermogens van mensen realistisch inschatten. Stress en mentale belasting zetten het doenvermogen van mensen onder druk en dit is moeilijk trainbaar. In het beleid van de overheid moet dus rekening worden gehouden met mentale belasting. De WRR geeft aan dat temperament, zelfcontrole en overtuiging van bijzonder belang zijn voor redzaamheid.

Volgens Margot toont dit rapport aan dat veel Nederlanders qua zelfredzaamheid worden overvraagd. Zij vindt dat leden van Verdiwel zich hierin moeten laten horen en publiek leiderschap moeten tonen. Ook moeten wij onze medewerkers uitnodigen om signalen af te geven over wat er niet goed gaat.

 

 

 

Gelukkig pakken wij onze verantwoordelijkheid vanuit het sociale domein heel goed op. Bijvoorbeeld in het project Moedige Mensen, een mooi landelijk project van Sociaal Werk Nederland, dat heel veel aandacht heeft voor mentale vermogens.  Op vijftien plekken in Nederland vormen wij (bestuurlijke) netwerken voor preventie van armoede en schulden. 

 

Nog één activiteit deze maand en daarna zien we jullie graag op 19 september tijdens de Najaarsworkshop met Matthieu Weggeman en Anke Siegers!

 

Een goede zomer gewenst.

 

Greet Bouman,

voorzitter Verdiwel