Inloggen
home > van de voorzitter > learning together

Learning together

Oktober 2018

 

Elke zichzelf respecterende vereniging beraadt zich af en toe op de toekomst. Doen we de goede dingen? Hoe is het speelveld om ons heen? Welke veranderingen pakken we mee en waarin kunnen we groeien? Op basis van een discussiestuk met enkele enquêtevragen zijn we als bestuur van Verdiwel met de leden in gesprek over de koers van Verdiwel.

 

We kijken ook naar goede kansen voor samenwerking en verbinding en zien die bijvoorbeeld bij de Associatie voor Jeugd, waarmee we op 5 oktober de inspiratiesessie “Bouwen aan pedagogische community’s; van curatie naar preventie” organiseerden. Daar kwam veel energie los en daar gaan we mee verder! 

 

In het lokale veld werken jeugdhulp en sociaal werk steeds meer samen. Daar zien we interessante initiatieven rond preventie ontstaan, maar de samenwerking is niet overal optimaal. Tijd om eens te verdiepen! Tot ruim vier jaar geleden was ik als directeur-bestuurder van Bureau Jeugdzorg Flevoland lid van de Associatie voor Jeugd. De bijeenkomsten en reizen die we organiseerden, zijn mij tot de dag van vandaag bij gebleven. Heel goed om eens buiten je eigen regio of land te kijken. “Learning Together” is indertijd uitgewerkt. Dat houdt in dat onderliggende patronen van calamiteiten met kinderen worden onderzocht door een collectief van lerende organisaties om de kans op incidenten te verkleinen.

 

En aan het bezoek aan Denemarken denk ik nog regelmatig, zeker als ik lees over overschrijding van budgetten jeugdhulp waar veel gemeenten mee kampen.. Indertijd was Denemarken het gidsland voor de decentralisatie en tijdens ons werkbezoek ontmoetten we veel sprekers die ons informeerden over de voor-en nadelen van het stelsel in Denemarken.  In Nederland was de ambitie nog groter en het tijdpad veel korter. De Associatie herbergde veel kritische geesten en we voerden pittige gesprekken over de noodzaak tot preventie en het daarmee voorkomen van gezinsvoogdijmaatregelen, jeugdreclassering en uithuisplaatsing. Dat vermogen om kritisch naar jezelf te kijken is een groot goed. We zagen bijvoorbeeld in Denemarken dat het anders kon.

Mooi om te zie hoe de Associatie zich sindsdien heeft verbreed én verdiept!

Ook Verdiwel heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ook hier verbreding met directies van kleinere organisaties, andere organisatievormen en verdieping door de thematranche welzijn van  invoorzorg! Op 5 oktober kregen we de gelegenheid om in elkaars keuken te kijken, van elkaar te leren, te verdiepen en samen thema’s op te pakken. Laten we samen bouwen aan pedagogische community’s waarin we de expertise van de jeugdzorg verbinden aan de expertise van onze leden in community building en preventie. Op 30 november organiseren we een tweede gezamenlijke bijeenkomst. Nadere info volgt binnenkort. Doe je mee?

 

Greet Bouman,

Voorzitter Verdiwel