Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: jolanda knorren

Collega in de schijnwerpers: Jolanda Knorren

‘In een grote stad als Deventer heb je veel voorzieningen om je heen en ben je met een grote organisatie echt een belangrijke gesprekspartner,’ zegt Jolanda Knorren, nu ruim een jaar bestuurder van de Raster Groep in Deventer. Voor die tijd was ze directeur-bestuurder van Mikado in Duiven. Een veel kleinere organisatie. ‘De overeenkomst is dat de passie en de drive van de medewerkers in beide organisaties even groot is.’ De Raster Groep en de gemeente Deventer gaan een aantal projecten in cofinanciering aanpakken.

 

‘Een leefbare samenleving voor en door iedereen.’ Dat is het motto van de Raster Groep, die uit drie verschillende onderdelen bestaat: Sam&ko voor kinderopvang, Raster Welzijn en het Bedrijfsbureau. In de visie van de Raster Groep zijn welzijn en kinderopvang onlosmakelijk verbonden. ‘Waar Sam&ko zich richt op ouders als individuele klanten, werkt Welzijn met opdrachtgevers aan het collectief,’ lezen we op de website van Raster. ‘Het effect van deze verbinding is een versterkte ondersteuning van en relatie met ouders en een doorgaande lijn met het basisonderwijs. Elkaar aanvullen door kennis en signalen te delen met het kind als uitgangspunt is hierbij de basis.’ Daardoor groeien voorzieningen voor kinderen naar elkaar toe tot een nieuwe basisvoorziening. ‘Hierbij zien we dat Kinder- en Peuteropvang, Kinderwerk en Opvoedingsondersteuning een nieuwe plek binnen het totaal van onderwijs- en opvangvoorzieningen krijgen. Dat is zichtbaar in brede scholen, geïntegreerde kindercentra en in verschillende soorten van dagarrangementen.’

 

Ruim een jaar ben je nu bestuurder van de Raster Groep. Hoe bevalt het?

‘Goed! Het is interessant om de verbinding tussen kinderopvang en welzijnswerk verder vorm te geven. Die is nog niet geoptimaliseerd. Alles wat we doen, doen we vanuit de wijken: kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, peuterspeelzalen, kinderwerk, jongerenwerk en alle andere varianten van welzijnswerk. De grote uitdaging ligt in betere aansluitingen in de wijk. Om een voorbeeldje te geven: de Zomertrein bestaat uit activiteiten voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Dan heb je contact met de ouders die we zoveel mogelijk bij die activiteiten betrekken. We kunnen bekijken of en hoe we de talenten en passies van deze ouders kunnen inzetten voor de buurt én of we wat voor de ouders kunnen betekenen, bijvoorbeeld bij taalachterstanden of armoedeproblemen. Dat soort verbindingen zijn er al wel, maar die willen we optimaliseren. Dat is belangrijk, want Deventer scoort relatief hoog op armoede en taalachterstand.’

 

Sinds 1 mei vorig jaar ben je bestuurder van de Raster Groep. Daarvoor was je directeur-bestuurder van Mikado, een kleine welzijnsorganisatie in Duiven en Westervoort. Wat is het belangrijkste verschil tussen die organisaties en wat de belangrijkste overeenkomst?

‘De passie en gedrevenheid van de medewerkers is in beide organisatie even groot. Het belangrijkste verschil zit in de grootte. Bij Mikado zat ik dicht bij de uitvoering. In een grote stad als Deventer heb je veel voorzieningen om je heen en ben je met een grote organisatie echt een belangrijke gesprekspartner. Dan kun je je meer bezighouden met strategie en maatschappelijke vraagstukken. Bij Mikado kregen we een bezuinigingsopdracht van zestig procent. Dus moest ik de peuterspeelzalen overdragen, dat kon niet anders. Bij de Raster Groep heb ik die verbinding tussen kinderopvang en welzijnswerk weer en daar ben ik persoonlijk heel blij mee. En ik ben ervan overtuigd dat dit van meerwaarde is voor de Deventer’ samenleving’.

 

In 2010 organiseerde Verdiwel de Voorjaarsworkshop samen met Raster. Het thema was “Leiderschap in maatschappelijk ondernemen” en we maakten ook kennis met het werk van Raster. Burgemeester Andries Heideman verzorgde een inleiding. Opvallend was dat de gemeente en Raster zich als partners presenteerden en niet als opdrachtgever en opdrachtnemer. Is dat nog steeds zo?

‘We hebben nu net een nieuw College en hebben met vijf verschillende wethouders te maken. Dus de samenwerking moet zich nog verder uitkristalliseren. Maar in principe is de relatie goed en er is regelmatig contact met de gemeente op verschillende niveaus. Binnenkort voeren we een gesprek met de gemeente over de vraag welk project we samen in cofinanciering gaan doen. Dan zoeken wij dus zelf ook een deel van de financiering. Dit is ( sociaal-)ondernemend bezig zijn met projecten die we beiden  belangrijk vinden. Ik ben daarover al in gesprek. En ook over onderzoek naar de beoogde maatschappelijke opbrengst van ons werk. Dat zou wat meer verdieping moeten krijgen.’

 

Wat is de stand van zaken van de transformatie  in Deventer?

‘Daar zijn we volop mee bezig. Wij zitten in de sociale wijkteams. Met ingang van 1 januari 2019 hebben MEE, de Kern en Raster zich verenigd in een corporatie om van daaruit de transformatie verder vorm te geven. Die wijkteams hebben het erg druk, vooral met zorg en directe hulpverlening. Samenlevingsopbouw is hierdoor de afgelopen jaren niet voldoende tot uiting gekomen. De beweging naar preventie en collectief aanbod moeten we nog veel sterker neerzetten om de transformatie tot een succes te maken. Hetzelfde geldt voor participatie van bewoners.’

 

Wat vind je een bijzonder product of dienst van Raster?

‘Als ik hieraan denk komen er meerdere dingen naar boven. Bijzondere producten of diensten bestaat misschien niet. Mensen maken ze bijzonder! De medewerker die een LVB jongere echt stappen vooruit laat maken, de opbouwwerker die op basis van community mapping bewoners weer met elkaar verbindt, de jongerenwerker die de jongeren op de expeditie begeleid in het maken van echte stappen op de participatieladder, de PM-ers binnen de opvang die zich inzetten voor de wijk, talenthouse waar kinderen in de buurt samen met onze BSO kinderen hun talenten verder ontwikkelen. Samen vormen zij de parel!’

 

Waar ben je trots op?

‘Deze zomer zijn er twee kinderen uit onze opvang op vakantie overleden. Zonder verder op de details in te gaan kan ik stellen dat dit grote impact heeft.  Impact op iedereen, het gezin en de familie natuurlijk maar ook de andere kinderen in de opvang en ouders. En natuurlijk de direct en indirect betrokken medewerkers. Medewerkers van de kinderopvang zijn daar heel zorgvuldig en correct mee omgegaan en hielden met alles rekening. Nog te vaak krijg ik te horen dat mensen in de kinderopvang maar “iets” doen. Ik weet dat we binnen onze maatschappelijke opvang gekwalificeerde mensen hebben met passie en naar hun heb ik gekeken met trots en respect!’