Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: jacqueline vonk

Ze is trots op professionals die maatschappelijke vragen in plaats van de systeemwereld. En op het pionierswerk van haar organisatie om jongensprostitutie aan te pakken. Jacqueline Vonk, directeur-bestuurder van Lumens in Eindhoven, die de hele Brainport als werkgebied heeft en in Eindhoven samenwerkt met WIJeindhoven. Zij vertelt over de taakverdeling, de stand van zaken van de transformatie en over de werkwijze “Inspireren Leren Werken”.

 

‘Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend’ lezen we op de website van Lumens. Deze organisatie voor sociaal werk – die zich vooral op jeugd en wijken richt - ondersteunt ‘mensen die het (soms) moeilijk vinden om mee te doen met de samenleving’. Daarvoor gebruikt Lumens de werkwijze “Inspireren Leren Werken (ILW’).

Inspireren wordt als volgt toegelicht: ‘Je raakt geïnspireerd door een persoon, een training, een community, een activiteit of evenement. Vol enthousiasme ga je zelf deelnemen en daarmee doe je leerervaring op.’ De volgende fase is die van het Leren: ‘Binnen de leerwerkomgeving doe je ervaring op, zodat je verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen ontwikkeling en zelf ook actief kunt worden. Een mooie kans op betaald werk, vrijwilligerswerk op de leerwerkplek of ergens anders.’ Werken kan het resultaat zijn: ‘Binnen de leerwerkomgeving kun je bouwen aan je ervaring en aan een goed cv. Je ontwikkelt je professioneel en daarmee is de kans op betaald werk of een fijne inzet als actieve bewoner flink vergroot.’

 

Hoe omschrijf je jullie werkgebied”

‘Dat is de regio Brainport, die bestaat uit Eindhoven en 20 omliggende gemeenten in Zuidoost Brabant. We hebben 270 medewerkers en meer dan 1000 vrijwilligers. Daarnaast werken we samen met actieve bewoners en uiteenlopende bewonersinitiatieven. Die kunnen daarbij ondersteuning van ons  krijgen, maar er zijn ook bewonersinitiatieven die zelfstandig opereren. De Brainport onderscheidt zich door een enorme economische groei, waar het sociaal domein schril bij afsteekt.’

 

Is het concept Inspireren, Leren, Werken een goede manier om je als Lumens duidelijk te onderscheiden van WIJeindhoven?

‘Dat “Inspireren, Leren, Werken” zit helemaal in ons DNA. Dat doen we al jaren. Dat komt voort ut ons werken met jeugdigen, waarbij het aanboren van talenten en het beiden van een platform voor jeugdcultuur centraal staan. Dat doen we dus ook voor andere doelgroepen. WIJeindhoven is een belangrijke samenwerkingspartner van ons. Zij geven grotendeels invulling aan de eerste lijn. Als Lumens stellen wij ons coöperatief op, in de uitvoering werken we veel samen. Maar lastig in de zoektocht naar de beste taakverdeling is dat de scoop van WIJeindhoven niet helemaal helder is. Als grote welzijnspartner van de gemeente denken wij daar graag over mee. Het is belangrijk dat we ons goed van elkaar onderscheiden. Lumens werkt vanuit de sociale basis en wil een rol van betekenis spelen die met name gericht is op het versterken en verbinden van sociale netwerken, op micro, meso en macro niveau. Wij werken minder probleemgericht dan WIJeindhoven. Wij beogen een vloeiende samenwerking, waarin wij producten en diensten aanbieden, gebaseerd op maatschappelijke vragen en vanuit een preventief kader. We hebben elkaar verdomd hard nodig!’

 

Wat is de stand van zaken van de transformatie van het sociaal domein in Eindhoven?

‘Het visiedocument van WIJeindhoven behoeft nadere uitwerking. Er is nog weinig focus op de uitgangspunten van de decentralisatie: preventie en informele zorg. De decentralisatie zou moeten leiden tot een krachtige civil society met een terugtredende overheid, zelfredzame burgers die zorgen voor elkaar. Dat vereist een preventieve aanpak die voorkomt dat zorgzwaarte toeneemt. Dat kan niet bij een gebroken been, maar je kunt wel de hele sociale infrastructuur van organisaties en van informele netwerken meer op preventie inrichten. Op onderdelen zijn we met Lumens al ver gekomen. We hebben een heel pluriform aanbod van producten en diensten, zoals jeugd- en jongerenwerk met een sterk preventief karakter. Daarbij gebruiken we het concept Inspireren, Leren, Werken, focussen we op talenten en niet op problemen en stigmatisering. Dat werkt probleemverminderend en zet jeugdigen in hun kracht. Daarnaast bieden we ook gespecialiseerde hulp vanuit de eerste lijn, bijvoorbeeld vanuit ons Expertisecentrum Mensenhandel & (Jeugd)Prostitutie met speciale aandacht voor jongensprostitutie. Maar ook met ons project voor jonge moeders. We voeren ook schoolmaatschappelijk werk uit en sociaal raadsliedenwerk. Die brede aanpak die we nu voor jeugdigen hebben, willen we ook uitbouwen voor andere doelgroepen.’

 

Wat vind jij een goede dienst of product van Lumens waar je trots op bent?

‘Dat zijn er best veel. Ik noem iets kleins. Een ervaren maatschappelijk werker ging om de haverklap naar hetzelfde flatgebouw. Daar bleek 80 procent van de huishoudens cliënt van ons te zijn. Hij is met de woningcorporatie gaan praten en nu heeft hij met de woningcorporatie en de bewoners een inloophuiskamer gerealiseerd. Daar ben ik trots op, want het komt vanaf de werkvloer. Van een professional die om zich heen kijkt, een maatschappelijke vraag signaleert, haar gezond verstand gebruikt en daar een oplossing voor zoekt. Zij maakte de maatschappelijke vraag leidend en niet de systeemwereld. Dat vind ik geweldig. Trots ben ik ook op het Expertisecentrum Mensenhandel & (Jeugd)Prostitutie, dat aandacht voor gedwongen jongensprostitutie op de kaart zette. Daar is geweldig pionierswerk verricht. De professionals zitten er dicht op. Ze gaan naar de parken, spreken jongens aan, bieden veiligheid en anonimiteit en mogelijkheden om de stap te maken weer uit die prostitutie te komen.’

 

Wat is je persoonlijke ambitie met Lumens voor de komende jaren als directeur bestuurder?

‘Wat ik echt zou willen is een transformatie van de professionele naar de informele wereld. Dat Lumens een belangrijke partner is om krachten uit de informele wereld aan te jagen, te versterken en met elkaar te verbinden. Van oudsher staat onze organisatie dicht bij de mensen. Van oudsher zijn wij dicht bij de mensen en bieden wij een platform voor ontmoeting en ontspanning en verbinden wij de civil society met de professionele wereld van de hulpverlening. Op dat snijvlak zijn wij een natuurlijke partner voor maatschappelijke partners en voor inwoners van gemeenten waarin wij werken. Mijn persoonlijke ambitie is dat over vijf jaar Lumens een begrip is voor iedereen in gemeenten waar wij werken. Dat strategische partners ons zien als organisatie die ervoor zorgt dat iedereen in de Brainportregio kan meedoen in een veerkrachtige samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken.