Inloggen
home > van de voorzitter > zorg onder druk, kansen voor welzijn!

Zorg onder druk, kansen voor welzijn!

 

In veel gemeenten rijzen de kosten van jeugdzorg en soms ook de Wmo de pan uit. Dat is deels verklaarbaar vanuit de bezuinigingen op jeugdzorg ten tijde van de decentralisatie naar de lokale overheden. Tevens was er toen sprake van ongebreidelde hoop dat door de decentralisatie de instroom in zwaardere zorg zou afnemen. En dat terwijl gidsland Denemarken na zeven jaren decentralisatie ervaring in 2013 al duidelijk waarschuwde dat er eerst méér geld nodig is. 

De issues zijn volgens mij ook niet echt gewijzigd. Is er nu echt een aanpak van één gezin, één plan, één regisseur? Of zijn er nog steeds heel veel verschillende professionals bij één gezin betrokken? En hoe vaak is er geen sprake van overdracht van de ene naar de andere voorziening en het risico dat een jongere tussen wal en schip valt?

Gemeenten hebben het budgettair zwaar en dat gaat hoe dan ook gevolgen hebben in het sociaal domein. Maar… ik heb nog nooit zoveel ruimte gezien en gevoeld voor andere aanpakken en oplossingen. Wethouders en raadsleden denken na over preventie, inzet van sociale professionals, en het belang van voorliggende voorzieningen. Ook hoorde ik de uitspraak: ‘Iedereen is normaal’. En dat deed me denken aan het betoog van Hans van Ewijk in onze Voorjaarsworkshop. Volgens hem hebben veel kinderen en volwassenen stoornissen als ADHD en autisme die je niet kunt behandelen. Zij hebben  begeleiding nodig en moeten met deze stoornissen leren leven. ‘Socialiseren’ noemt van Ewijk dat. Als belangrijke taken voor sociaal werkers noemt hij meebewegen, begeleiden, normaliseren en socialiseren.

De toegangsdeur naar de zorg - die jarenlang wijd openstond -  zal wat minder ver open blijven staan. Dat is althans mijn verwachting.

Laten wij zorgen dat we oplossingen bieden voor dit mega probleem: de echte transformatie moet nog beginnen. Bouwen aan de sociale basis is duurzamer dan achter problemen aan blijven lopen die eerder hadden moeten worden opgelost.

Onze schoolmaatschappelijk werkers, jongerenwerkers en andere sociaal werkers kunnen bijvoorbeeld doorlopende, laagfrequente ondersteuning bieden waar jongeren altijd op terug kunnen vallen en die altijd contact houden met de jongeren, ook al is er sprake van een tijdelijke opname of behandeling. Onze professionals werken vanuit de relatie, dus geef hen de regie in plaats van elke keer warm over te dragen. De dak- en thuisloze jongeren komen namelijk terug in de buurt waar zij werken.

De recente samenwerking van Verdiwel met de Associatie voor Jeugd biedt eveneens kansen. Laten we onze werelden dichter bij elkaar brengen, leren van elkaar en in een aantal best practices laten zien wat werkt. Tijdens de tweede Inspiratiesessie “Van curatie naar preventie” zijn allerlei innovaties bedacht, die hopelijk de komende tijd worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld het in kaar brengen van casuïstiek in de jeugdzorg: welke taken liggen er voor professionals in de jeugdzorg, wat kunnen jongerenwerkers, kinderwerkers en vrijwilligers als maatjes betekenen? Wat is werken vanuit de relatie precies? En wat betekent dit in preventief opzicht? Een kleine beweging die stap voor stap op gang komt, kan resulteren in een grote zwerm. Veel grote dingen zijn ooit klein begonnen!

 

Greet Bouman,

voorzitter Verdiwel