Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: lucien peeters

Forte Welzijn voert sociaal werk uit in drie gemeenten: Berg en Dal, Overbetuwe en Heumen. Drie zelforganiserende gebiedsteams vormen de basis van de organisatie. Hun werkzaamheden sluiten aan op de vragen, knelpunten en specifieke thema’s in hun werkgebied. ‘De uiteindelijke bedoeling is dat de gebiedsteams zelf verantwoordelijk zijn voor hun opdrachten,’ zegt directeur-bestuurder Lucien Peeters. Hoe kijkt deze vroegere wethouder naar het sociaal werk?

 

Onder het kopje “Missie en visie” presenteert Forte Welzijn zich op haar website als ‘een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk op het platteland. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. We doen dit vanuit sociale bewogenheid en bevorderen dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken. De werkwijze van Forte Welzijn kenmerkt zich door professioneel en integer handelen. Forte Welzijn werkt samen met andere organisaties die zich eveneens inzetten voor het welzijn van mensen.’ De organisatie heeft 53 medewerkers, bijna 350 vrijwilligers en via het opbouwwerk worden uiteenlopende bewonersinitiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd.

 

Hoe typeer je het werkgebied van Forte Welzijn?

‘Als een landelijk gebied met  een aantal stedelijke zoetjes en zuurtjes. Elst en Groesbeek zijn kleine steden. Dus we hebben ook wel te maken met stedelijke problematiek, bijvoorbeeld jongerenproblematiek. Maar erg groot zijn die verschillen niet. Overal in ons werkgebied is veel samenhang, we kunnen goed aan vrijwilligers komen. Maar we zien ook een kentering optreden en dat vraagt van ons creativiteit om na te denken over hoe we ook in de toekomst voldoende vrijwillige inzet kunnen mobiliseren en faciliteren.’

 

Op 1 september 2018 begon je als directeur-bestuurder van Forte Welzijn en inmiddels ben je ook bestuurslid van Verdiwel. Voor die tijd was je wethouder in Venray. Wat valt je op als je met die achtergrond in onze sector aan de slag gaat?

‘Volgens mij is het van belang dat het sociaal werk zich blijft richten op waar het echt goed in is. Natuurlijk moet je in het sociaal domein samenwerken met andere organisaties, maar je hoeft niet alles zelf te doen. Forte is een brede welzijnsorganisatie, maar wij doen geen maatschappelijk werk. Wij zijn gespecialiseerd in collectieve trajecten en dan heb je een andere bedrijfscultuur dan wanneer je individuele ondersteuning biedt, wat maatschappelijk werk vaak is. Je kunt maatschappelijk werk erbij nemen als je je organisatie wilt laten groeien, maar je kunt dat ook juist niet doen omdat je kracht in een generalistische, vaak ambulante aanpak in het voorliggend veld zit. Waar nodig verwijzen onze mensen door naar het maatschappelijk werk.’

 

Jullie werken met zelforganiserende gebiedsteams. Gaat dat goed?

‘We hebben drie zelforganiserende gebiedsteams, die ongeveer samenvallen met de drie gemeenten. Ze zijn op weg naar steeds meer zelfstandigheid. De uiteindelijke bedoeling is dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun opdrachten, landelijke ontwikkelingen volgen en daarop anticiperen. En tijdig het gesprek aangaan met opdrachtgevers.’

 

Wat adviseer jij leden van Verdiwel die met zelforganiserende teams aan de slag willen?

‘Dat die teams geen leidinggevende nodig hebben, maar wel een teamcoördinator die zowel het team als de individuele teamleden coacht. Maar niet hun werk overneemt! Die teamcoördinator is dan tevens een vertrouwenspersoon. Op die manier kun je je medewerkers telkens naar een hoger niveau brengen. Dit kan ik iedereen aanraden.’

 

Wat is bij jullie de stand van zaken van de transformatie?

‘Alle drie gemeenten waarin we werken zijn ze op zoek naar meer inzet van algemene voorzieningen in het voorliggend veld om te kunnen minderen op geïndiceerde zorg. Dat doen ze op verschillende manieren. De ene gemeente is verder dan de ander. In één gemeente zitten wij in het sociaal wijkteam, in een andere niet en in de derde zit alleen ons jongerenwerk erin. De kosten van de geïndiceerde zorg stijgen, maar het is de vraag of dat door de wijkteams komt. Dankzij de wijkteams wordt ook meer gezien. Maar in de wereld van de jeugdzorg met haar psychologen en psychiaters valt er in mijn beleving voor onze coachende jongerenwerkers nog wel het nodige ontwikkelingswerk te verrichten.’

 

Op welke dienst of product van Forte Welzijn ben je trots?

‘Ik ben trots op veel dingen die we doen. Op schuldhulpverlening die we met het maatschappelijk werk uitvoeren, op nieuwe coachingsaanpakken van onze jongerenwerkers. Maar ook in de mantelzorgondersteuning zijn mooie stappen gezet. Vrijwilligers voeren veel taken uit, in de volle breedte van de mantelzorg, maar er is altijd een professional die als coördinator optreedt.’

 

Wat is jouw ambitie als directeur-bestuurder voor de komende jaren?

‘De zelforganiserende gebiedsteams tot volwassenheid ondersteunen en afspraken met opdrachtgevers bestendigen en verduurzamen, zodat ze in een continu ontwikkelingsproces zitten en in overleg met elkaar steeds de goede dingen kunnen doen. Sociaal werkers kunnen met honderden taken aan de slag voor uiteenlopende doelgroepen. Juist daarom moeten ze steeds de goede keuzes kunnen maken.’