Inloggen
home > van de voorzitter > talent- en energiemanagement

Talent-  en energiemanagement

 

Talentontwikkeling is één van de belangrijkste doelstellingen van het sociaal werk. Vaak blijkt dat iedereen iets voor een ander kan betekenen en dat betekenisvolle contacten bijdragen aan geluk. Steeds meer gemeenten en maatschappelijke organisaties gebruiken het gedachtengoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber als basis voor hun sociaal beleid. Samen met Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut heeft Huber haar vertrouwde spinnenweb toegespitst op duurzaamheid en leefbaarheid. Tijdens de Najaarsworkshop zette Sjef Staps in zijn workshop uiteen hoe het sociaal werk samen met bewoners in de wijken aan de slag kan met dit integrale model om leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang te bevorderen. De workshop van Kees Gabriels over het optimaliseren van je eigen talent als leider en talenten van je medewerkers was eveneens interessant!

 

In januari verzorgde Machteld Huber de Verdiwel Lezing en liet ons kennis maken met het spinnenweb met zes thema’s die bepalend zijn voor Positieve Gezondheid, namelijk mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. In dit spinnenweb kan in principe elk individu haar of zijn positieve gezondheid in kaart brengen. En besluiten dat één of meer thema’s wellicht extra aandacht nodig hebben. Organisaties voor sociaal werk kunnen bij elk van hun activiteiten in kaart brengen aan welke thema’s die bijdragen. Op die manier kun je ook het complete aanbod van je organisatie zichtbaar maken.

Machteld Huber en Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut hebben nu een interessante volgende stap gezet. Zij hebben het inmiddels vertrouwde spinnenweb toegepast op het thema leefbaarheid en het spinnenweb omgewerkt tot een “Integraal model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving”. De zes thema’s in dit spinnenweb zijn welzijn, cultuur, sociale zaken & economie, milieu, onderwijs en tenslotte volksgezondheid. Bij elk van die thema’s kun je op verschillende schaalniveaus ambities invullen. Tijdens de Najaarsworkshop legde Sjef Staps in zijn workshop uit hoe je dat samen met bewoners en samenwerkingspartners kunt aanpakken.

Kees Gabriëls is er van overtuigd dat je groei als leider een uniek samenspel is van talent en draken. Die draken zijn beschermingsmechanismen die jou tegen negatieve reacties van anderen willen beschermen en die jouw inzet van talenten afremmen. Voorbeelden van draken zijn verlegenheid, laconiek zijn, afstandelijkheid of onverschilligheid. Iedereen heeft draken. In zijn workshop confronteerde Kees Gabriëls ons met onze draken, legde hij uit hoe we als leiders onze talenten optimaliseren, hoe we talenten van onze medewerkers stimuleren en hoe we de energie in onze organisaties kunnen verhogen. Binnenkort krijgen jullie een uitgebreid verslag!

 

 

Greet Bouman,

voorzitter Verdiwel